Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11

Được đăng lên bởi vanphuongdv73
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI
TỔ: VẬT LÝ

KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014-2015
MÔN VẬT LÝ 11
Thời gian làm bài:60 phút (Không kể thời gian giao đề)
(100 % tự luận)

ĐỀ CHÍNH THỨC
Họ, tên thí sinh: ....................................................... .……….sbd: .......................................
ĐỀ
Câu 1: (3,0 điểm)
a) Nêu định nghĩa và viết biểu thức từ thông.
b) Nêu khái niệm sự điều tiết của mắt.
c) Nêu công dụng và cấu tạo của kính lúp.
Câu 2: (2,0 điểm)
Một ống dây có chiều dài l = 31,4 cm, có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là 10 cm 2 . Ống dây
có dòng điện cường độ I = 4 A.
a) Tính độ tự cảm của ống dây.
b) Ngắt ống dây ra khỏi nguồn điện. Tính độ lớn suất điện động tự cảm trong ống dây. Coi rằng
từ thông trong ống dây giảm đều từ giá trị ban đầu đến 0 trong thời gian 0,01 s.
Câu 3: (2,0 điểm)
Một tia sáng truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước có chiết suất n =4/3. Biết
góc tới ở môi trường không khí là i = 450.
a) Tính góc khúc xạ ở môi trường nước ?
b) Thay môi trường không khí bởi môi trường trong suốt có chiết suất n. Tìm điều kiện của n
để có hiện tượng phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất
n và nước.
Câu 4: (3,0 điểm)
Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu
kính và cách thấu kính 40 cm.
a) Xác định vị trí, tính chất, hệ số phóng đại ảnh và vẽ hình.
b) Dịch vật sáng AB dọc theo trục chính của thấu kính sao cho ảnh lúc này cao bằng 2 lần vật.
Hỏi phải dịch chuyển vật lại gần hay ra xa thấu kính một khoảng là bao nhiêu?
---------------------- Hết -----------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

ĐỀ THI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2014-2015

TỔ VẬT LÍ

MÔN: VẬT LÝ 11

HÌNH THỨC TỰ LUẬN 100% (10 điểm)

Đáp án và biểu điểm của đề
Bài
Câu 1
(3,0 điểm)

Nội dung
a) - Nêu đúng định nghĩa từ thông.
- Viết đúng biểu thức của từ thông.
b) Nêu đúng khái niệm sự điều tiết của mắt.
c) - Nêu công dụng của kính lúp.
- Nêu cấu tạo của kính lúp.
a) L  4 .107.

Câu 2
(2,0 điểm)

Câu 3
(2,0điểm)

N2
.S
l

N2
10002
.S  4 .107.
.10.104  4.103 (H)
l
0,314

i
  L.
b) – Biểu thức: etc  
t
t

i
4
 L.
 0, 004.
 1, 6 (V).
- Về độ lớn: etc  
t
t
0, 01
n1 sin i
a) n1 sin i  n2 s inr  s inr 
n2
n sin i 1.sin 45
s inr  1

 r ; 320
4
Thay số:
n2
3
7
Thay số: L  4 .10 .

b) Để có hiện tượng phản xạ toàn phần xẩy ra thì: n > n2 (1) và i  igh
(2)
+ Từ (1)  n 

0,5đ
0,25đ
0,75đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

4
(3)
3

4...
TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI
TỔ: VẬT LÝ
ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2014-2015
MÔN VẬT LÝ 11
Thời gian làm bài:60 phút (Không kể thời gian giao đề)
(100 % tự luận)
Họ, tên thí sinh: ....................................................... .……….sbd: .......................................
ĐỀ
Câu 1: (3,0 điểm)
a) Nêu định nghĩa và viết biểu thức từ thông.
b) Nêu khái niệm sự điều tiết của mắt.
c) Nêu công dụng và cấu tạo của kính lúp.
Câu 2: (2,0 điểm)
Một ống dây chiều dài l = 31,4 cm, 1000 vòng, diện tích mỗi vòng 10 cm
2
. Ống dây
có dòng điện cường độ I = 4 A.
a) Tính độ tự cảm của ống dây.
b) Ngắt ống dây ra khỏi nguồn điện. Tính độ lớn suất điện động tự cảm trong ống dây. Coi rằng
từ thông trong ống dây giảm đều từ giá trị ban đầu đến 0 trong thời gian 0,01 s.
Câu 3: (2,0 điểm)
Một tia sáng truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước có chiết suất n
=4/3. Biết
góc tới ở môi trường không khí là i = 45
0
.
a) Tính góc khúc xạ ở môi trường nước ?
b) Thay môi trường không khí bởi môi trường trong suốt chiết suất n. Tìm điều kiện của n
để hiện tượng phản xạ toàn phần mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt chiết suất
n và nước.
Câu 4: (3,0 điểm)
Một thấu kính hội tụ tiêu cự f = 20 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu
kính và cách thấu kính 40 cm.
a) Xác định vị trí, tính chất, hệ số phóng đại ảnh và vẽ hình.
b) Dịch vật sáng AB dọc theo trục chính của thấu kính sao cho ảnh lúc này cao bằng 2 lần vật.
Hỏi phải dịch chuyển vật lại gần hay ra xa thấu kính một khoảng là bao nhiêu?
---------------------- Hết ------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 - Trang 2
Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 - Người đăng: vanphuongdv73
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 9 10 473