Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi số 1 lớp 10a

Được đăng lên bởi huuvandtntqc-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI SỐ 1
Câu 1. Giải các phương trình sau
a. 3 x + 2 − 6 2 − x + 4 4 − x 2 = 10 − 3x
b. ( 2 − x ) + ( 7 + x ) − ( 2 − x )( 7 + x ) = 3
c. x 2 + 3 x 4 − x 2 = 2 x + 1
Câu 2. Giải các bất phương trình sau
3

a.

2

3

2

3

−3 x 2 + x + 4 + 2
<2
x

b. 4 ( x + 1) < ( 2x + 10 ) ( 1 − 3 + 2 x )
2

2

 2 x − y = 1 + x( y + 1)
Câu 3. Giải hệ phương trình sau: 
 x3 − y 2 = 7

(2 cách trở lên)

Câu 4. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn abc=1. Chứng minh rằng
a b c
3
+ + +
≥4
b c a a+b+c

Câu 5. Cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chứa trung tuyến và
phân giác trong đỉnh B lần lượt là d1: 2x+y-3=0 và d2: x+y-2=0. Điểm M(2;1)
nằm trên đường thẳng chứa AB, đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán
kính bằng 5 . Biết A có hoành độ dương, hãy xác định các đỉnh của tam giác
ABC.
…………………..……………Hết……………………………………
Yêu cầu:
1. Tất cả các em học sinh đạt điểm trung bình môn toán từ 7.0 trở lên đều
phải tham gia giải đề. Các em khác có thể tham gia(nếu muốn).
2. Có thể giải theo nhóm ( Mỗi nhóm tối đa 4 học sinh) nhưng các bài giải
của nhóm thì các thành viên phải hiểu và giải lại được( lời giải của
nhóm phải giữ bí mật cho đến khi thu bài).
3. Mỗi học sinh tham gia phải giữ đề và đáp án kèm theo( sau khi chữa )
đóng thành tập để làm tài liệu cho bản thân.
4. Đề thi tiếp theo sẽ phát và thu bài tuần trước vào sáng thứ 2 hàng tuần.
Khuyến khích nạp bài sớm hơn qui định.
5. Dù giải chưa xong nhưng đến thời hạn đều phải nạp bài, bài làm ko
được đối phó, trình bày sạch, đẹp và logic.
Giải thưởng: Phát thưởng cho các em học sinh, nhóm giải đúng nhiều bài
nhất(3.5 câu trở lên và xét theo năng lực học sinh trong nhóm). Khuyến
khích: Giaỉ theo nhiều cách khác nhau, ngắn gọn súc tích, sáng tạo được bài
toán tương tự.

ĐÁP ÁN VẮN TẮT ĐỀ THI SỐ 1
Câu 1. Giải phương trình
a. 3 x + 2 − 6 2 − x + 4 4 − x 2 = 10 − 3x ⇔ 10 − 3x − 4 4 − x 2 − 3 ( x + 2 − 2 2 − x ) = 0
HD: Đk x ≤ 2
t = 0

2
Đặt t = x + 2 − 2 2 − x ⇒ t 2 = 10 − 3x − 4 4 − x 2 . Ta có PT t − 3t = 0 ⇔ 
t =3


6
* t = 0 ⇒ x + 2 − 2 2 − x = 0 ⇔ x + 2 = 2 2 − x ⇔ x = (TMĐK).
5
* t = 3 ⇒ x + 2 − 2 2 − x = 3 ⇔ x + 2 = 2 2 − x + 3 ⇔ 12 2 − x = 5 x − 15 (VN)
6
Vậy PT có nghiệm x = .
5
2
2
3 (
3
3
b. 2 − x ) + ( 7 + x ) − ( 2 − x )( 7 + x ) = 3

 a = 1

2
2
3
 a = 3 2 − x
a + b − ab = 3
 b = 2 ⇒  x + 7 = 2 ⇔  x = 1
⇒
(
I
)
⇒
HD: Đặt  3
 3 3
 x = −6
 a = 2  3 x + 7 = 1

b = x + 7
a + b = 9


 b = 1

Lưu ý : Hệ (I) là hệ đối xứng loại 1
c. x 2 + 3 x 4 − x 2 = 2 x + 1
HD:
Cách 1.( Theo hướn...
ĐỀ THI SỐ 1
Câu 1. Giải các phương trình sau
a.
xxxx 310442623
2
=++
b.
( ) ( ) ( )( )
37272
3
2
3
2
3
=+++
xxxx
c.
12
3
242
+=+
xxxx
Câu 2. Giải các bất phương trình sau
a.
2
3 4 2
2
x x
x
+ + +
<
b.
( ) ( )
( )
2
2
4 1 1 3 2x 2x 10 x+ < + +
Câu 3. Giải hệ phương trình sau:
( )
=
++=
7
112
23
yx
yxyx
(2 cách trở lên)
Câu 4. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn abc=1. Chứng minh rằng
4
3
++
+++
cbaa
c
c
b
b
a
Câu 5. Cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chứa trung tuyến và
phân giác trong đỉnh B lần lượt là d
1
: 2x+y-3=0 và d
2
: x+y-2=0. Điểm M(2;1)
nằm trên đường thẳng chứa AB, đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán
kính bằng
5
. Biết A có hoành độ dương, hãy xác định các đỉnh của tam giác
ABC.
…………………..……………Hết……………………………………
Yêu cầu:
1. Tất cả các em học sinh đạt điểm trung bình môn toán từ 7.0 trở lên đều
phải tham gia giải đề. Các em khác có thể tham gia(nếu muốn).
2. Có thể giải theo nhóm ( Mỗi nhóm tối đa 4 học sinh) nhưng các bài giải
của nhóm thì các thành viên phải hiểu và giải lại được( lời giải của
nhóm phải giữ bí mật cho đến khi thu bài).
3. Mỗi học sinh tham gia phải giữ đề và đáp án kèm theo( sau khi chữa )
đóng thành tập để làm tài liệu cho bản thân.
4. Đề thi tiếp theo sẽ phát và thu bài tuần trước vào sáng thứ 2 hàng tuần.
Khuyến khích nạp bài sớm hơn qui định.
5. Dù giải chưa xong nhưng đến thời hạn đều phải nạp bài, bài làm ko
được đối phó, trình bày sạch, đẹp và logic.
Giải thưởng: Phát thưởng cho các em học sinh, nhóm giải đúng nhiều bài
nhất(3.5 câu trở lên và xét theo năng lực học sinh trong nhóm). Khuyến
khích: Giaỉ theo nhiều cách khác nhau, ngắn gọn súc tích, sáng tạo được bài
toán tương tự.
Đề thi số 1 lớp 10a - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi số 1 lớp 10a - Người đăng: huuvandtntqc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi số 1 lớp 10a 9 10 389