Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Toán lớp 8 học kì II

Được đăng lên bởi Huỳnh Bảo An
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN THỚI BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ
II
NĂM HỌC 2014 – 2015
- Môn thi: Toán – Lớp 8
- Ngày thi: 08/05/2015
- Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: ( 3 điểm):
Giải các phương trình sau:
a) 4x – 8 = 0
b) x 2 - 5x + 6 = 0
x
x
2x

c)
d) x  7 = 2x + 1
2( x  3) 2 x  2 ( x  1)( x  3)
Câu 2: (1điểm):
Giải bất phương trình: 4 – x  -3x +2 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
Câu 3: (2 điểm):
Một người đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc 30
km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 40 phút. Tính quãng đường AB.
Câu 4: (3điểm):
Cho  ABC vuông tại A, biết AB = 8cm, Ac = 6cm, AD là tia phân giác của góc
A (D  BC).
a) Tính độ dài BC, DB, DC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
b) Kẻ đường cao AH( H  BC). Chứng minh  AHB :  CHA.
D
C
S AHB
c) Tính
=?
SCHA
B
Câu 5: (1 điểm)
A
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’(hình bên),
biết AD = 5cm.
Tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương
D’
C’
ABCD.A’B’C’D’.
A’
B’

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ
II
HUYỆN THỚI BÌNH NĂM HỌC 2014 – 2015
- Môn thi: Toán – Lớp 8
- Ngày thi: 08/05/2015
- Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
Câu 1: ( 3 điểm):
Giải các phương trình sau:
a) 4x – 8 = 0 b)
2
x
- 5x + 6 = 0
c)
2
2( 3) 2 2 ( 1)( 3)
x x x
x x x x
d)
7x
= 2x + 1
Câu 2: (1điểm):
Giải bất phương trình: 4 – x
-3x +2 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.
Câu 3: (2 điểm):
Một người đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc 30
km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 40 phút. Tính quãng đường AB.
Câu 4: (3điểm):
Cho
ABC vuông tại A, biết AB = 8cm, Ac = 6cm, AD là tia phân giác của góc
A (D
BC).
a) Tính độ dài BC, DB, DC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
b) Kẻ đường cao AH( H
BC). Chứng minh
AHB
:
CHA. D
C
c) Tính
AHB
CHA
S
S
= ?
B
Câu 5: (1 điểm) A
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’(hình bên),
biết AD = 5cm.
Tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương D’
C’
ABCD.A’B’C’D’.
A’
B’
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi Toán lớp 8 học kì II - Người đăng: Huỳnh Bảo An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi Toán lớp 8 học kì II 9 10 687