Ktl-icon-tai-lieu

đề thi vi tích phân a1 ,2012-2013

Được đăng lên bởi Ku Toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN MÔN VI TÍCH PHÂN A1 – TN001
BỘ MÔN TOÁN HỌC Thời gian làm bài 90 phút
NỘI DUNG
(Đề thi gồm 06 câu được in trên 01 trang)
Câu 1. a) Tính
2
1
0
tan
lim
x
x
x
x
. 2) Tính đạo hàm của hàm số
( )
2
5
2
0
x
t
f x x e dt
=
.
Câu 2. Một hộp không nắp được làm từ một miếng bìa cứng kích thước 70cm × 150cm, bằng cách
cắt bỏ từ bốn góc các hình vuông bằng nhau và gấp lại theo các đường cắt. Thể tích của hình
hộp có thể đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu?
Câu 3. Một bể chứa nước hình nón ngược độ sâu 5m bán kính mặt 2m. Người ta xả nước
trong bra ngoài với tốc đ
1
m
3
một phút. Khi mực nước trong blà 4m tmực nước
trong bể thay đổi ở tốc độ nào? Nếu tốc độ này không thay đổi thì sau bao lâu nước trong bể
chảy hết ra ngoài.
Câu 4. a) Một miền phẳng giới hạn bởi đường cong (C) phương trình được cho dưới dạng tham
số
(
)
x x t
=
,
(
)
y y t
=
[
]
;
t a b
và trục hoành có diện tích được tính theo công thức sau
( ) ( )
.
b
a
S y t x t dt
=
.
Áp dụng: Hãy tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cycloid
sin
x t t
=
,
1 cos
y t
=
,
[
]
0;2
t
π
và trục hoành.
b) Một vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay tam giác cong giới hạn bởi cung parabol
2
y x
=
,
0
y
=
,
1
x
=
quanh trục Oy. Hãy tính thể vật thể đã cho.
Câu 5. nh diện tích mặt tròn xoay tạo bởi đường astroid:
3
3
cos
sin
x t
y t
=
=
,
0
2
t
π
khi quay quanh
trục Ox.
Câu 6.
Tìm miền hội tụtính tổng của chuỗi hàm
1
sin
n
n
x
n
=
.
Thông báo
1.
Đáp án được đăng trên website Bộ môn Toán – Khoa Khoa học Tự nhiên.
2.
Thời gian công bố điểm
16 giờ 00
Thứ năm ngày 09.5.2013
.
3.
Phúc khảo 14 giờ 00 đến 17 giờ
Thứ sáu ngày 10.5.2013
tại bộ môn Toán – K.KHTN.
đề thi vi tích phân a1 ,2012-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi vi tích phân a1 ,2012-2013 - Người đăng: Ku Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi vi tích phân a1 ,2012-2013 9 10 739