Ktl-icon-tai-lieu

Đề tóan

Được đăng lên bởi Uyên Uyên
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 68 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2 (2đ):
a) Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x2 (1)
b) Điểm A(2; -8), B(1; 2) có thuộc đồ thị hàm số (1) không?
c) Tìm những điểm trên đồ thị hàm số (1) có tung độ bằng 2016
d) Tìm m để đường thẳng y = mx – 4m cắt đồ thị của hàm số y = 2x 2 tại một điểm duy
nhất.
Câu 3 (1,5đ): Cho phương trình x2 – mx + m – 1 = 0
(ẩn x, tham số m)
a) Chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm x1, x2 với mọi m.
b) Đặt A = x12  x 22  6 x1 x 2 . Chứng minh A = m 2 – 8m + 8. Tính giá trị nhỏ nhất của
A.

...
Câu 2 (2đ):
a) Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x
2
(1)
b) Điểm A(2; -8), B(1; 2) có thuộc đồ thị hàm số (1) không?
c) Tìm những điểm trên đồ thị hàm số (1) có tung độ bằng 2016
d) Tìm m để đường thẳng y = mx 4m cắt đồ thị của hàm số y = 2x
2
tại một điểm duy
nhất.
Câu 3 (1,5đ): Cho phương trình x
2
– mx + m – 1 = 0 (ẩn x, tham số m)
a) Chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm x
1
, x
2
với mọi m.
b) Đặt A =
21
2
2
2
1
6 xxxx
. Chứng minh A = m
2
8m + 8. Tính giá trị nhỏ nhất của
A.
Đề tóan - Người đăng: Uyên Uyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề tóan 9 10 928