Ktl-icon-tai-lieu

địa chất môi trường

Được đăng lên bởi Ngọc Dung
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐạihọcThủDầuMột
KhoaMôitrường

MÔN: ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG
Chủđề:NÚI

LỬA VÀ SỰ THÀNH TẠO ĐÁ NÚI LỬA

SVTH:NguyễnThịNgọcDung
GVHD:Th.sHuỳnhTiếnĐạt

Nộidungchính

I.Núilửa
◦ 1.1.Phânloại
◦ 1.2.Thànhphầndungnham
◦ 1.3.Nhiệtđộdungnham
◦ 1.4.Cáckhínúilửa
◦ 1.5.Đávụnnúilửa
◦ 1.6.Ảnhhưởngcủacáchoạtđộngnúilửa
◦ 1.7.Quátrìnhtạomiệngnúilửa
◦ 1.8.Lịchsửmộtsốnúilửa
II.CaonguyênBasalt
III.Hoạtđộngmagmavàđộngđất

I.Núilửa
Núilửalàsảnphẩmcủahoạtđộngmagma
ởbêntronglòngtráiđấtđượcbiểuhiệnratrênmặtđất

Núilửa Olympus Mons

I.Núilửa

Dạngkhiên

1.1.Phânloạinúilửa

Hỗnhợp
Tro

I.Núilửa

Mayon(Luzon-hỗnhợp)
Mauna
Kea(Mexico-tro)
(Hawaii-dạngkhiên)
Paricutin

I.Núilửa
1.2.Thànhphầndungnham
Baz(basalt,mafic)

Phânloạidungnham

Trungtính(andesit)

Acid (rhyolit)

I.Núilửa
o
1.3.Nhiệtđộcủadungnham:trungbìnhkhoảng1100 C

Núilửa Kilauea (Hawaii)

I.Núilửa
1.4.Cáckhínúilửa (từnúiKilauea)

Gần70%làhơinước

30%cònlạiđasốlàCO2,
N2,khícủalưuhuỳnh,HCl, CO

I.Núilửa

Xỉ

Tro

1.5.Đávụnnúi

Cuội

lửa

Cáckhốitảng

Đábọt
Bomnúilửa

I.Núilửa
1.6.Ảnhhưởngcủacáchoạtđộngnúilửatrênthếgiới

I.Núilửa

1.7.Quátrìnhtạomiệngnúilửa

I.Núilửa
1.8.Lịchsửcủamộtsốnúilửa
1.8.1.Núilửa Vesuvius
1.8.2.NúilửaKrakatoa

I.Núilửa

1.8.3.Núilửa Paricutin
1.8.4.Núilửa St. Helens
1.8.5.Núilửa Hawaii
1.8.6.Sựbiếnmấtcủacáchònđảo
1.8.7.Núilửadướiđạidương
1.9.Sựphânbốcủanúilửahoạtđộng:Ngàynaytrêntoànthếgiớicóhơn500núilửahoạ
tđộng

II. CaonguyênBasalt

III.Hoạtđộngmagmavàđộngđất

Từkếtquảghinhậnquacáctrậnđộngđấtngườitacóthểdựbáođượccácvụphunnúilửa
sắpxảyra

ĐảoRaoul

...
ĐạihọcThủDầuMột
KhoaMôitrường
MÔN: ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG
Chủđề:
NÚI LỬA VÀ SỰ THÀNH TẠO ĐÁ NÚI LỬA
SVTH:NguyễnThịNgọcDung
GVHD:Th.sHuỳnhTiếnĐạt
địa chất môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
địa chất môi trường - Người đăng: Ngọc Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
địa chất môi trường 9 10 793