Ktl-icon-tai-lieu

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Được đăng lên bởi Phạm Minh Hiếu
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2526 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiện công văn số 5977/ BGD-ĐT / GDTrH ngày 7 tháng 7 năm 2008 của
Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc thực hiện nôi dung giáo dục địa phương bậc trung học, Sở
Giáo dục-Đào tạo Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo biên soạn tài liệu giáo dục địa phương
cho các môn học. Tập tài liệu giáo dục địa phương môn Địa lí được biên soạn nhằm đáp
ứng yêu cầu giảng dạy kiến thức Địa lí địa phương cho học sinh bậc trung học theo qui
định trong chương trình Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Phần Địa lí địa phương ở lớp 9 được dạy 4 tiết; Lớp 12: 2 tiết ở chương trình
cơ bản và 3 tiết ở chương trình nâng cao.
Tài liệu giáo dục Địa lí địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế gồm các nội dung
chính :
- Phần Địa lí tự nhiên.
- Phần Địa lí dân cư.
-Phần Địa lí kinh tế.
Phần Địa lí tự nhiên đề cập đến các đặc điểm của tự nhiên như: vị trí-lãnh thổ,
quá trình hình thành lãnh thổ, đặc điểm địa hình - khí hậu - thuỷ văn - thổ nhưỡng khoáng sản - sinh vật.
Phần Địa lí dân cư đề cập về đặc điểm dân cư, phân bố dân và những nguyên
nhân mang lại những đặc điểm đó, các cơ cấu dân số và vấn đề sử dụng lao động.
Phần Địa lí kinh tế đã đề cập đến đặc điểm kinh tế, quá trình tăng trưởng kinh tế,
hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các ngành kinh tế hiện tại, hướng phát triển kinh tế
của tỉnh trong tương lai.
Ngoài ra, tài liệu còn cung cấp các bảng số liệu cập nhật và phần đọc thêm, đề
xuất hướng giảng dạy cho từng tiết học của từng khối lớp nhằm tạo sự thuận lợi cho giáo
viên tham khảo soạn giáo án, cập nhật các số liệu về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh.
Tập tài liệu Địa lí địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế là tập tài liệu giới hạn trong
phạm vi lãnh thổ nhỏ hẹp. Vì thế, quá trình biên soạn chúng tôi đã gặp khá nhiều trở
ngại về tài liệu, nhất là các loại bản đồ riêng về tỉnh Thừa Thiên Huế, do vậy tài liệu này
không tránh khỏi những thiếu sót hoặc chưa hoàn chỉnh. Chúng tôi mong đón nhận được
những ý kiến góp ý chân tình của giáo viên, phụ huynh và học sinh để có được một tài
liệu hoàn chỉnh hơn cho những năm học về sau.
Nhóm tác giả

1

PHẦN 1: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
I .VỊ TRÍ ĐỊA LÍ - PHẠM VI LÃNH THỔ VÀ SỰ PHÂN CHIA HÀNH CHÍNH.
1.Vị trí địa lí -phạm vi lãnh thô
1.1.Vị trí địa lí
Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ trải dài từ 15 o58’B đến
16o45’B và từ 107o03’Đ đến 108o08’Đ, trên biển đến 117o20'Đ .
1.2. Phạm vi lãnh thô
Tổng diện tích: 5062,59 km2. Phía bắc Thừa Thiên Huế giáp tỉnh Quảng Trị, phía
nam giáp thành phố Đà Nẵng, phía tây giáp nước Lào với đường biên giới...
LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiện công văn số 5977/ BGD-ĐT / GDTrH ngày 7 tháng 7 năm 2008 của
Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc thực hiện nôi dung giáo dục địa phương bậc trung học, Sở
Giáo dục-Đào tạo Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo biên soạn tài liệu giáo dục địa phương
cho các môn học. Tập tài liệu giáo dục địa phương môn Địa lí được biên soạn nhằm đáp
ứng yêu cầu giảng dạy kiến thức Địa lí địa phương cho học sinh bậc trung học theo qui
định trong chương trình Địa lí của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Phần Địa địa phương lớp 9 được dạy 4 tiết; Lớp 12: 2 tiết chương trình
cơ bản và 3 tiết ở chương trình nâng cao.
Tài liệu giáo dục Địa địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế gồm các nội dung
chính :
- Phần Địa lí tự nhiên.
- Phần Địa lí dân cư.
-Phần Địa lí kinh tế.
Phần Địa lí tự nhiên đ cập đến các đặc điểm của tự nhiên như: vtrí-lãnh thổ,
quá trình hình thành lãnh thổ, đặc điểm địa hình - khí hậu - thuỷ văn - thổ nhưỡng -
khoáng sản - sinh vật.
Phần Địa dân đề cập v đặc điểm dân cư, phân bố dân và những nguyên
nhân mang lại những đặc điểm đó, các cơ cấu dân số và vấn đề sử dụng lao động.
Phần Địa kinh tế đã đề cập đến đặc điểm kinh tế, quá trình tăng trưởng kinh tế,
hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các ngành kinh tế hiện tại, hướng phát triển kinh tế
của tỉnh trong tương lai.
Ngoài ra, tài liệu còn cung cấp các bảng số liệu cập nhật phần đọc thêm, đề
xuất hướng giảng dạy cho từng tiết học của từng khối lớp nhằm tạo sự thuận lợi cho giáo
viên tham khảo soạn giáo án, cập nhật các số liệu về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh.
Tập tài liệu Địa lí địa phương tỉnh Thừa Thiên Huếtập tài liệu giới hạn trong
phạm vi lãnh thổ nhỏ hẹp. Vì thế, quá trình biên soạn chúng tôi đã gặp k nhiều trở
ngại về tài liệu, nhất là các loại bản đồ riêng về tỉnh Thừa Thiên Huế, do vậy tài liệu này
không tránh khỏi những thiếu sót hoặc chưa hoàn chỉnh. Chúng tôi mong đón nhận được
những ý kiến góp ý chân tình của giáo viên, phụ huynh học sinh để có được một tài
liệu hoàn chỉnh hơn cho những năm học về sau.
Nhóm tác giả
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - Người đăng: Phạm Minh Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 9 10 694