Ktl-icon-tai-lieu

Điều chế số trong thông tin quang

Được đăng lên bởi hoangtuonlyh93
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đây là chương 6 trong cuốn truyền thông quang
Bài 6: ĐIỀU CH S
Mc đích ca bài thc hành nhm giúp cho sinh viên hiểu đưc cách to tín hiu
điều chế s và truyền trong môi trường si quang.
BÀI THC HÀNH
Bài 1: B điều chế s
Thiết kế b điều chế DPSK như sau:
Trong đó thông s global được thiết kế như sau:
1. Quan sát tín hiệu I, Q được to ra. Nhn xét và gii thích
2. Quan sát giản đồ chòm sao ca tín hiu. Nhn xét và gii thích
Điều chế số trong thông tin quang - Trang 2
Điều chế số trong thông tin quang - Người đăng: hoangtuonlyh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Điều chế số trong thông tin quang 9 10 724