Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ HÓA DẦU VÀ CHẾ BIẾN POLYME

Được đăng lên bởi Kun Con
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 9197 lần   |   Lượt tải: 59 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
KHOA DẦU KHÍ
BỘ MÔN LỌC HÓA DẦU

--------------

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ HÓA DẦU VÀ
CHẾ BIẾN POLYME
Đề tài: TÌM

HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PVC VÀ TÍNH TOÁN
MỘT SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO THIẾT BỊ PHẢN ỨNG VỚI
NĂNG SUẤT 150.000 TẤN/NĂM

Sinh Viên: Lê Thị Nữ
Giáo Viên Hướng Dẫn:
Lớp
: Lọc Hóa Dầu B-K53
TS.Nguyễn Thị Linh
Khóa học: 2008 – 2013
Năm học: 2012 - 2013

HÀ NỘI, 12 - 2012

1

1/ 2
⋅
K p .K KM
[ M ⋅ ]2 M ⋅ ].[ M] P = 2 K[ M] P = K[ M ]
k=
1/ 2
K KM [ I ]1 / 2
K KM [ I]1 / 2
Kd

L=

K p [ M]
K d [R⋅ ]

=

Vp d R
⋅d
K[ M]
= Vd = K d [R ⋅ ]2 [R M = Vpt = K pt [R ⋅ ].[ M]
L=
dt
K KM [ I]1 / 2
Vd d t
R⋅ R⋅

O
O
⋅
||
||
CH2 − CH+ C 6 H 5 − C − O − O − C − C 6 H 5

2

LỜI GIỚI THIỆU
Trong thời đại ngày nay, cùng với nền khoa học hiện đại, công nghệ hóa
học không ngừng phát triển và chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong
nhiều lĩnh vực. Công nghệ về hợp chất cao phân tử là một trong những công
nghệ điển hình, rất tiêu biểu về tốc độ phát triển và phạm vi sử dụng. Tuy ra
đời có muộn hơn các ngành khác, nhưng khả năng ứng dụng của nó là vô cùng
rộng lớn. Hầu hết các vật liệu trong kỹ thuật và đời sống ngày nay được thay
thế bằng nhiều loại vật liệu mới được chế tạo từ các hợp chất cao phân tử. Đây
là hướng đi mới mà nhiều quốc gia trên thế giới nhận thấy.Vì vậy các nhà khoa
học đã không ngừng đầu tư và nghiên cứu về lĩnh vực quan trọng này. Có được
tầm quan trọng như vậy là vì các hợp chất cao phân tử có nhiều tính chất rất
quý như : Độ bền cơ học, độ đàn hồi, cách âm, cách nhiệt, cách điện, nhẹ và dễ
gia công hơn kim loại…Bên cạnh đó giá thành lại rẽ.
Do đó việc sản xuất các hợp chất cao phân tử tổng hợp cũng như các
sản phẩm từ nó ngày càng gia tăng đáng kể . Một trong những loại nhựa tổng
hợp phổ biến được sản xuất nhiều là nhựa Polyvinyl Clorua (PVC).
Nhựa Polyvinylclorua là một trong những sản phẩm ra đời sớm của nền sản
xuất chất dẻo . Trong công nghệ sản xuất nhựa Polyvinyl clorua , tùy theo
phương pháp sản xuất và thành phần của các cấu tử tham gia mà ta có thể thu
được một số loại nhựa có tỷ trọng khác nhau như : K - 58, K - 66 ,K - 71. Nhựa
Polyvinylclorua có nhiều đặc điểm tốt như ổn định hóa học, bền cơ học, dễ
gia công ra nhiều loại sản phẩm thông dụng ( màng bao gói, áo đi mưa, dép…)
và đặc biệt là dùng để sản xuất ống chiếm tới 50% tổng sản lượng. Bên cạnh
đó nhựa Polyvinylclorua còn được dùng để bọc dây điện, lót nền, trần nhà và
các chi tiết của thiết bị công nghiệp hóa học… Ngoài ra Polyvinylclorua
đồng trù...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
KHOA DẦU KHÍ
BỘ MÔN LỌC HÓA DẦU
--------------
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ HÓA DẦU
CHẾ BIẾN POLYME
Đề tài: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PVC TÍNH TOÁN
MỘT SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO THIẾT BỊ PHẢN ỨNG VỚI
NĂNG SUẤT 150.000 TẤN/NĂM
Sinh Viên: Lê Thị Nữ
Lớp : Lọc Hóa Dầu B-K53
Khóa học: 2008 – 2013
Năm học: 2012 - 2013
Giáo Viên Hướng Dẫn:
TS.Nguyễn Thị Linh
HÀ NỘI, 12 - 2012
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ HÓA DẦU VÀ CHẾ BIẾN POLYME - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ HÓA DẦU VÀ CHẾ BIẾN POLYME - Người đăng: Kun Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ HÓA DẦU VÀ CHẾ BIẾN POLYME 9 10 795