Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thiết kế hệ dẫn đọng băng tải

Được đăng lên bởi Kenj Nguyen
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3080 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Trường Đại Học Điện Lực
Khoa công nghệ cơ khí

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ
ĐỀ SỐ 03 PHƯƠNG ÁN 16 NHÓM 19
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG
BĂNG TẢI

GVHD
Sinh Viên

: Th.s: Ngô Sỹ Đồng
: Đoàn Văn Trình
Đoàn Quang Trung

LỚP

: Đ6LTCNCK

Hà Nội, tháng 6 năm 2013

Đồ án môn học Chi Tiết Máy

Đề số 03, Phương án 16

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................,, ……………………………….
.................................................................................................................................................
Trường Đại Học Điện Lực
Khoa công nghệ cơ khí
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ
ĐỀ SỐ 03 PHƯƠNG ÁN 16 NHÓM 19
THIẾT K H THỐNG DẪN ĐỘNG
BĂNG TI
GVHD : Th.s: Ngô Sỹ Đồng
Sinh Viên : Đoàn Văn Trình
Đoàn Quang Trung
LỚP : Đ6LTCNCK
Hà Nội, tháng 6 năm 2013
đồ án thiết kế hệ dẫn đọng băng tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thiết kế hệ dẫn đọng băng tải - Người đăng: Kenj Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
đồ án thiết kế hệ dẫn đọng băng tải 9 10 120