Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ÁNH, TOÀN ÁNH VÀ SONG ÁNH TRONG CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH HÀM

Được đăng lên bởi emitran97
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐƠN ÁNH, TOÀN ÁNH VÀ SONG ÁNH TRONG CÁC BÀI TOÁN VỀ
PHƯƠNG TRÌNH HÀM
TRẦN NGỌC THẮNG
GV THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
I. MỞ ĐẦU
“Toán học không phải là một quyển sách chỉ gói gọn giữa những tờ bìa
mà người ta chỉ cần kiên nhẫn đọc hết nội dung, toán học cũng không phải là
một vùng mỏ quý mà người ta chỉ cần có thời gian để khai thác; toán học cũng
không phải là một cánh đồng sẽ bị bạc màu vì những vụ thu hoạch; toán học
cũng không phải là lục địa hay đại dương mà ta có thể vẽ chúng lại được. Toán
học không có những giới hạn như không gian mà trong đó nó cảm thấy quá
chật chội cho những khát vọng của nó; khả năng của toán học là vô hạn như
bầu trời đầy các vì sao; ta không thể giới hạn toán học trong những quy tắc hay
định nghĩa vì nó cũng giống như cuộc sống luôn luôn tiến hóa”.
Sylvester
“Việc quan trọng là không ngừng suy nghĩ. Tính tò mò có lí do riêng của
nó. Con người sẽ bị lo sợ khi suy ngẫm về các bí ẩn của vô tân, đời sống, về cấu
trúc tuyệt vời của thực tế. Nếu người ta mỗi ngày chỉ thấu hiểu một chút về
những bí ẩn này, thì cũng đủ. Hãy đừng bao giờ mất đi sự tò mò thiêng liêng”
Abert Einstein
Có thể nói toán học là khoa học của mọi khoa học, toán học là công cụ của
các môn học khác, toán học có vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Do
đó các lĩnh vực của toán học được quan tâm đặc biệt. Toán học bao gồm nhiều lĩnh
vực khác nhau và nó đều có vai trò và tầm ảnh hưởng khác nhau trong toán học.
Một trong những lĩnh vực rất quan trọng trong toán học đó là lĩnh vực liên quan
đến hàm số, có thể nói hàm số xuất hiện và đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh
vực của toán học như: giải tích, hình học, xác suất, phương pháp tính, toán ứng
dụng...Trong các lĩnh vực liên quan đến hàm số thì các khái niệm về đơn ánh, toàn
ánh và song ánh đóng một vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy mà các bài toán về
hàm số liên quan đến song ánh thường xuất hiện trong hầu hết các đề thi olimpiad
của các nước, khu vực và quốc tế. Các bài tập loại này thường rất đa dạng về
phương pháp giải, về mức độ khó, tính mới mẻ. Vì vậy để phân chia thành các
dạng toán cụ thể là rất khó khăn. Tuy nhiên trong bài viết này tôi cố gắng đưa ra
một số bài tập với một số phương pháp giải tương ứng. Do trình độ và thời gian có
hạn bài viết không thể tránh khỏi những sai sót về mặt nội dung và hình thức trình

1

bày, tôi rất mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp từ các thầy cô giáo và các
em học sinh.
“Phương trình quan trọng hơn chính trị, vì chính trị cho hiện đại còn
phương trình cho v...
ĐƠN ÁNH, TOÀN ÁNH VÀ SONG ÁNH TRONG CÁC BÀI TOÁN VỀ
PHƯƠNG TRÌNH HÀM
TRẦN NGỌC THẮNG
GV THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
I. MỞ ĐẦU
“Toán học không phải là một quyển sách chỉ gói gọn giữa những tờ bìa
người ta chỉ cần kiên nhẫn đọc hết nội dung, toán học ng không phải
một vùng mỏ quý người ta chỉ cần thời gian để khai thác; toán học cũng
không phải một cánh đồng sẽ bị bạc màu những vụ thu hoạch; toán học
cũng không phải là lục địa hay đại dương mà tathể vẽ chúng lại được. Toán
học không những giới hạn như không gian trong đó cảm thấy quá
chật chội cho những khát vọng của ; khả năng của toán học hạn như
bầu trời đầy các vì sao; ta không thể giới hạn toán học trong những quy tắc hay
định nghĩa vì nó cũng giống như cuộc sống luôn luôn tiến hóa”.
Sylvester
“Việc quan trọng là không ngừng suy nghĩ. Tính mò có do riêng của
nó. Con người sẽ bị lo skhi suy ngẫm về các bí ẩn của vô tân, đời sống, về cấu
trúc tuyệt vời của thực tế. Nếu người ta mỗi ngày chỉ thấu hiểu một chút về
những bí ẩn này, thì cũng đủ. Hãy đừng bao giờ mất đi sự tò mò thiêng liêng”
Abert Einstein
thể nói toán học khoa học của mọi khoa học, toán học công cụ của
các môn học khác, toán học có vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Do
đó các lĩnh vực của toán học được quan tâm đặc biệt. Toán học bao gồm nhiều lĩnh
vực khác nhau đều vai trò tầm ảnh hưởng khác nhau trong toán học.
Một trong những lĩnh vực rất quan trọng trong toán học đó lĩnh vực liên quan
đến hàm số, thể nói hàm sxuất hiện đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh
vực của toán học như: giải tích, hình học, xác suất, phương pháp tính, toán ứng
dụng...Trong các lĩnh vực liên quan đến hàm stcác khái niệm về đơn ánh, toàn
ánh song ánh đóng một vai trò rất quan trọng. Chính vậy mà cáci toán về
hàm số liên quan đến song ánh thường xuất hiện trong hầu hết các đề thi olimpiad
của các nước, khu vực quốc tế. Các bài tập loại này thường rất đa dạng về
phương pháp giải, về mức độ khó, tính mới mẻ. vậy để phân chia thành các
dạng toán cụ thể rất khó khăn. Tuy nhiên trong bài viết này tôi c gắng đưa ra
một sbài tập với một số phương pháp giải tương ứng. Do trình độ và thời gian có
hạn bài viết không thể tránh khỏi những sai sót về mặt nội dung và hình thức trình
1
ĐƠN ÁNH, TOÀN ÁNH VÀ SONG ÁNH TRONG CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH HÀM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐƠN ÁNH, TOÀN ÁNH VÀ SONG ÁNH TRONG CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH HÀM - Người đăng: emitran97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐƠN ÁNH, TOÀN ÁNH VÀ SONG ÁNH TRONG CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH HÀM 9 10 28