Ktl-icon-tai-lieu

Động vật học

Được đăng lên bởi Khôi Nguyễn
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TS. TRẦN TỐ (Chủ biên)
TS. TRẦN TỐ -ThS. ĐỖ QUYẾT THẮNG

GIÁO TRÌNH ĐỘNG VẬT HỌC
(Dùng cho sinh viên ngành Chăn nuôi -Thú y)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
Hà Nội - 2006

LỜI NÓI ĐẦU

Động vật là một thành viên của hành tinh chúng ta, một thành viên quan trọng do
hoạt động thường xuyên tích cực của nó để sống và phát triển. Hiện nay đã biết
khoảng 2 triệu loài động vật, chúng phân bố dày đặc khắp mọi nơi trên trái đất và
thường xuyên tác động trực tiếp tới con người. Do đó , để tồn tại con người không thể
làm ngơ trước thế giới động vật bao quanh. Những hiểu biết về giới động vật được tích
luỹ dần và động vật học ra đời do nhu cầu của xã hội loài người.
Động vật học dành cho nhà thú y và nhà nông có nhiệm vụ truyền đạt những cơ
sở ra tiền đề cho sự hiểu biết giải pháp và sinh lý tối thiểu của vật nuôi và như vậy cả
của con người. Nên không có những kiến thức về giải pháp và sinh lý so sánh, ít nhất
là của động vật dây sống, cũng như về sự phát triển cá thể và giải pháp các động vật
thì chúng ta có lẽ biết rất ít về vật nuôi và con người. Bởi vậy, những quan hệ của sự
phát triển ngành động vật đồng thời của giải phẫu và sinh lý so sánh toàn bộ giới động
vật trở thành cơ sở hàng đầu được đề cập trong động vật học. Những ngành động vật ít
ý nghĩa như gồm bánh xe, ngành có bao... thường chỉ được giới thiệu sơ lược, trái lại
những ngành liên quan nhiều tới thực tiễn như vật nuôi và động vật ký sinh được biên
soạn khá kỹ thông nhằm tạo tiền đề hiểu biết những thích nghi của động vật ký sinh và
nắm vững các biện pháp phòng trừ.
Giáo trình được biên soạn trước hết làm tài liệu để học tập cho sinh viên ngành
chăn nuôi thú y. Bởi vậy nó cần đáp ứng nền tảng kiến thức của cử nhân sinh học về
cấu tạo tế bào động vật, về những đặc trưng cũng như về chức năng và tác dụng của
các thành phần hình thái, tổ chức và hóa học của chúng.
Biên soạn giáo trình này, tập thể tác giảđã cố gắng cung cấp nhiều hình vẽ, sơ đồ
mong sao góp phần giảm nhẹ khó khăn cho người đọc khi tìm hiểu nội dung trình bày
bằng ngôn ngữ viết.
Chúng tôi chân thành cám ơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp từ mọi tầng
lớp độc giả -giáo viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật, sinh viên, học sinh khi tiếp
cận với tài liệu này để bổ sung, sửa chữa nhằm đáp ứng ngày một hiệu quả hơn trong
công việc của từng độc giả.
Tập thể tác giả

Chương 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG VẬT HỌC

1.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỘNG VẬT HỌC
Động vật học (Zoologos theo tiếng Hy Lạp: logos- khoa...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
TS. TRN T (Ch biên)
TS. TRN T -ThS. ĐỖ QUYT THNG
GIÁO TRÌNH ĐỘNG VT HC
(Dùng cho sinh viên ngành Chăn nuôi -Thú y)
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
Hà Ni - 2006
Động vật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động vật học - Người đăng: Khôi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
Động vật học 9 10 379