Ktl-icon-tai-lieu

Gasohol

Được đăng lên bởi nghialonely2010
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ETHANOL SINH HỌC NGUỒN NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
ETHANOL AS FUEL IN INTERNAL COMBUSTION ENGINE
ThS. ĐỖ NGỌC TOÀN
Khoa Máy tàu biển, Trường ĐHHH
Tóm tắt:
Khủng hoảng và an ninh về nhiên liệu gốc từ dầu mỏ đang là vấn đề nóng được toàn thế
giới quan tâm. Nhiên liệu này ngày càng đắt và cạn kiệt, ngoài ra khi sử dụng loại nhiên
liệu này gây ô nhiễm cho môi sinh rất lớn, tăng khí thải nhà kính v.v. Vì vậy nhiều loại
nhiên liệu thay thế đang được nghiên cứu và sử dụng. Một trong số đó là Ethanol sinh
học. Nó được pha vào nhiên liệu gốc dầu mỏ với một tỷ lệ lên đến 85%-90% dùng làm
nhiên liệu cho động cơ đốt trong.
Abstract:
Crude oil- based fuel security and crises are “hot” topic drawing attention in the world.
The fuel is increasingly expensive and exhansted, besides using this fuel causes
environmental pollution, increases the Green house gas etc. Therefore,alternative fuels
have been researched and applied. One of them is Bioethanol. Bioethanol is blended
with crude oil based fuel at percentage of ethanol up to 85%-90% as fuel in Internal
combustion engine.
Các chất phụ gia cho nhiên liệu rất quan trọng, rất nhiều các chất phụ gia được thêm
vào nhiên liệu để cải thiện hiệu quả và chất lượng cháy của nhiên liệu. Một trong các chất phụ gia
quan trọng nhất để cải thiện khả năng làm việc của nhiên liệu là chất ô xy hóa (thành phần hữu cơ
chứa ô xy). Nhiều chất có tính ô xy hóa đã được sử dụng làm phụ gia cho nhiên liệu như
Methanol, Ethanol, cồn Tertiary butyl và Methyl tertiary butyl ether.
Ethanol là loại nhiên liệu đầu tiên trong số các loại cồn được dùng để tạo ra năng lượng
cho các phương tiện giao thông đường bộ từ những năm 1880 và 1890. Henry Ford đã lựa chọn
nó làm nhiên liệu cho các xe ô tô ở thời kỳ phát triển sơ khai. Hiện nay Ethanol là chất đầy triển
vọng cho ô tô (các loại phương tiện giao thông bộ) dùng làm chất thay thế các nhiên liệu gốc dầu
mỏ. Giống như xăng, Ethanol chứa Hydro và ô xy trong cấu trúc hóa học của nó. Thành phần ô xy
làm cho ethanol cháy “sạch” hơn xăng. Ethanol hoặc cồn ethyl (C2H5OH) là chất lỏng không màu
với mùi thơm dịu. Nó có thể trộn lẫn hoàn toàn với nước và hòa tan các chất hữu cơ và là chất hút
nước. Ethanol có thể được sản suất ở hai dạng: thủy hợp và khan. Ethanol thủy hợp thường được
sản suất bởi việc lên men các sinh khối, chứa 95% ethanol và còn lại là nước. Nó là loại nhiên liệu
thích hợp cho động cơ đánh lửa trực tiếp ở khí hậu nóng hoặc dùng để hòa trộn với nhiên liệu
Diesel (trộn 15%). Quá trình khử n...
Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải S 14 - 6/2008
66
ETHANOL SINH HC NGUN NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
ETHANOL AS FUEL IN INTERNAL COMBUSTION ENGINE
ThS. ĐỖ NGỌC TOÀN
Khoa Máy tàu biển, Trường ĐHHH
Tóm tắt:
Khủng hoảng và an ninh vnhiên liệu gốc tdầu m đang là vấn đề nóng được toàn thế
giới quan tâm. Nhiên liệu này ngày càng đắt và cn kiệt, ngoài ra khi sử dụng loại nhiên
liệu này gây ô nhim cho môi sinh rất lớn, tăng khí thải nhà kính v.v. vậy nhiều loại
nhiên liệu thay thế đang được nghiên cứu và sdụng. Một trong sđó là Ethanol sinh
học. được pha vào nhiên liệu gốc dầu mỏ với một tỷ lệ lên đến 85%-90% dùng làm
nhiên liệu cho động cơ đốt trong.
Abstract:
Crude oil- based fuel security and crises are “hot” topic drawing attention in the world.
The fuel is increasingly expensive and exhansted, besides using this fuel causes
environmental pollution, increases the Green house gas etc. Therefore,alternative fuels
have been researched and applied. One of them is Bioethanol. Bioethanol is blended
with crude oil based fuel at percentage of ethanol up to 85%-90% as fuel in Internal
combustion engine.
Các chất phụ gia cho nhiên liệu rất quan trọng, rất nhiều các chất phụ gia đưc thêm
o nhiên liu để cải thiện hiệu quả và chất lượng cháy của nhiên liệu. Một trong các chất phụ gia
quan trọng nhất để cải thiện khả năng làm việc ca nhiên liệu là chất ô xy hóa (thành phần hữu cơ
chứa ô xy). Nhiều chất tính ô xy hóa đã được s dụng làm ph gia cho nhiên liệu như
Methanol, Ethanol, cồn Tertiary butyl và Methyl tertiary butyl ether.
Ethanol là loại nhiên liệu đầu tiên trong số các loại cồn được dùng để tạo ra năng lượng
cho các phương tiện giao thông đường btừ những năm 1880 và 1890. Henry Ford đã lựa chọn
làm nhiên liệu cho các xe ô thời kỳ phát triển khai. Hiện nay Ethanol là chất đầy trin
vng cho ô (các loại phương tin giao thông bộ) dùng làm chất thay thế các nhiên liệu gốc dầu
mỏ. Giống như xăng, Ethanol chứa Hydro và ô xy trong cấu trúc hóa học của nó. Thành phần ô xy
làm cho ethanol cháy “sạch” hơn ng. Ethanol hoặc cồn ethyl (C
2
H
5
OH) là cht lng không màu
vi mùi thơm du. Nó có th trn ln hoàn toàn với nước và hòa tan các cht hữu cơ và là chất hút
nước. Ethanol có th được sn sut hai dng: thy hp và khan. Ethanol thy hợp thường được
sn sut bi vic lên men các sinh khi, cha 95% ethanol và còn lại là nưc. Nó là loi nhiên liu
thích hợp cho động đánh la trc tiếp khí hu nóng hoc dùng để hòa trn vi nhiên liu
Diesel (trn 15%). Quá trình kh nước được yêu cầu để sn sut ethanol khan cho việc dùng để
hòa trn với xăng.
Trviệc dùng làm đồ uống, hầu như ethanol sử dng trong công nghiệp là hỗn hợp
95% ethanol 5% nước (cồn 95%). Ethanol sử dụng làm nhiên liệu thì đã được thêm một ng
nhỏ, thường là xăng (2%-5%) để không thể uống được. Ethanol loại nhiên liệu sinh học, ít độc hại,
không gây ô nhiễm nguồn nước, nếu tràn ra môi trường thì gây ô nhiễm không nhiều. Ethanol
cháy sinh ra CO
2
và nước. Ethanol là chất làm tăng tr số octan (giảm tiếng gõ cho động cơ khi làm
việc) và tăng tính oxy hóa. Màu ca hỗn hợp pha trộn xăng-ethanol tùy thuộc vào màu của xăng
hòa trộn và mùi của hỗn hợp có i xăng.
Nhiên liệu mà cháy quá nhanh s gây cho động tiếng gõ khi làm việc. Trị soctan
càng cao thì nhiên liệu cháy càng chậm và giảm tiếng gõ cho động cơ. Khi ethanol hòa trộn với
ng, tr s octan được tăng lên không sdụng bất kmột chất phụ gia độc hại nào. Trn
ethanol vào xăng làm tăng nh ô xy a cho nhiên liu, tức là thêm ô xy vào hỗn hợp nhiên liệu,
làm nó cháy hoàn thiện hơn, cải thiện đưc quá trình cháy và giảm được ô nhiễm cho môi trường.
Trong khuôn khổ bài báo này chđưa ra ảnh hưởng của ethanol lên mức tiêu hao nhiên
liệu, công suất và hiệu suất của động cơ.
Gasohol - Trang 2
Gasohol - Người đăng: nghialonely2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Gasohol 9 10 903