Ktl-icon-tai-lieu

Giải BPT Logarit

Được đăng lên bởi toanh111
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Toán Học [3K]- Kiến Thức - Kỹ Năng - Kinh Nghiệm

Thầy Lâm Phong

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2014:

GIẢI PT - BẤT PT - HỆ PT MŨ & LOGARIT - PHẦN 1
Giải phương trình (PT), bất phương trình (BPT), hệ phương trình (HPT) Mũ và Logarit là một trong
những phần trọng tâm của mảng toán về Mũ và Logarit. Chuyên đề sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức
nền tảng cơ bản để bạn nhập môn này và nâng cao dần khả năng giải quyết các bài toán khó trong chuyên
đề.

NHẮC LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MŨ & LOGARIT
1.HÀM SỐ MŨ: y = a với a > 0 và a ≠ 1. (trong đó a gọi là cơ số, x gọi lại mũ )
_ Tập xác định R
_ Tập giá trị R
_ Hàm số luôn đồng biến trên R khi a > 1, luôn nghịch biến trên R khi 0 < a < 1.
2.HÀM SỐ LOGARIT: y = log x với a > 0, a ≠ 1. ( trong đó a gọi cơ số )
_ Tập xác định R
_ Tập giá trị R
_ Hàm số luôn đồng biến trên R khi a > 1, luôn nghịch biến trên R khi 0 < a < 1.
_ Logarit cũng có những dạng thông dụng như logarit thập phân và logarit tự nhiên
 logarit thập phân: là logarit cơ số 10, thường được viết tắt là logb hoặc lgb
 logarit tự nhiên: là logarit cơ số e (e  2,718 > 1), viết tắt là lna ( đọc là log nepe a )
3. Các công thức về MŨ ( với a > 0 và a ≠ 1
♥ a. a = a
♥ a.b = (a.b)
♥ =a
♥ (a) = a
♥ =a
♥ = .
♥ =a
♥ =
♥ =
♥a=1
♥ =
♥ =
4. Các công thức về LOGARIT ( với a,b,c > 0 và a ≠ 1 )
♫ log a = x (x  R)
♫ log1 = 0
♫ log a = 1
♫a= b
♫ log b + log c = log (bc)
♫ log b - log c = log
♫a=x
♫ log b =  log b
♫ log b = log b (b > 0,   R)
♫ = log a
♫ log = log b = - log b
♫ log = log b = logb (b > 0,   R*)
♫ log b =
♫ log c. log b = log b (b > 0, 0 < c ≠ 1)
5. Hệ quả từ định nghĩa hàm mũ và hàm logarit ( với a > 0 và a ≠ 1 )
☼ Nếu a > 1 thì a < a   < 
☼ Nếu 0 < a < 1 thì a < a   > 
☼ Cho 0 < a < b và m là số nguyên ta có:
☼ Nếu a > 1 thì log b > log c  b > c
☼ Nếu 0 < a < 1 thì log b < log c  b < c
☼ Nếu a > 1 thì log b > 0  b > 1
☼ Nếu 0 < a < 1 thì log b > 0  b < 1
☼ Nếu a = a  m = n
☼ Nếu log m = log n  m = n

PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT
Với a > 0, a ≠ 1, ta có:
+ phương trình a = a  f(x) = g(x)
+ phương trình a = b (b > 0)  f(x) = log b
+ phương trình a = b  f(x) = g(x)logb (log hóa)
+ phương trình log f(x) = log g(x)  f(x) = g(x)
+ phương trình log f(x) = b  f(x) = a (mũ hóa)
Các phương pháp có thể dùng để giải phương trình mũ - logarit là:
 Dạng 1: Chuyển phương trình về cùng một cơ số.
 Dạng 2: Chuyển về phương trình tích (đặt thừa số chung ).
 Dạng 3: Đặt ẩn phụ - đổi biến.
 Dạng 4: Mũ hóa - Logarit hóa.
Nghề nghiệp không làm ...
Toán Học [3K]- Kiến Thức - Kỹ Năng - Kinh Nghiệm Thầy Lâm Phong
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2014:
GIẢI PT - BẤT PT - HỆ PT MŨ & LOGARIT - PHẦN 1
Giải phương trình (PT), bất phương trình (BPT), hệ phương trình (HPT) Logarit một trong
những phần trọng tâm của mảng toán về Mũ và Logarit. Chuyên đề sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức
nền tảng cơ bản để bạn nhập môn này và nâng cao dần khả năng giải quyết các bài toán khó trong chuyên
đề.
NHẮC LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MŨ & LOGARIT
1.HÀM SỐ MŨ: y = a với a > 0 và a ≠ 1. (trong đó a gọi là cơ số, x gọi lại mũ )
_ Tập xác định R
_ Tập giá trị R
_ Hàm số luôn đồng biến trên R khi a > 1, luôn nghịch biến trên R khi 0 < a < 1.
2.HÀM SỐ LOGARIT: y = log x với a > 0, a ≠ 1. ( trong đó a gọi cơ số )
_ Tập xác định R
_ Tập giá trị R
_ Hàm số luôn đồng biến trên R khi a > 1, luôn nghịch biến trên R khi 0 < a < 1.
_ Logarit cũng có những dạng thông dụng như logarit thập phân và logarit tự nhiên
logarit thập phân: là logarit cơ số 10, thường được viết tắt là logb hoặc lgb
logarit tự nhiên: là logarit cơ số e (e 2,718 > 1), viết tắt là lna ( đọc là log nepe a )
3. Các công thức về MŨ ( với a > 0 và a ≠ 1
♥ a. a = a ♥ a.b = (a.b) ♥ = a ♥ (a) = a
♥ = a ♥ = . ♥ = a ♥ =
♥ = ♥ a = 1 ♥ = ♥ =
4. Các công thức về LOGARIT ( với a,b,c > 0 và a ≠ 1 )
log a = x (x R) log1 = 0 log a = 1 ♫ a = b
log b + log c = log (bc) log b - log c = log ♫ a = x
log b = log b log b = log b (b > 0, R) ♫ = log a
log = log b = - log b log = log b = logb (b > 0, R*)
log b = log c. log b = log b (b > 0, 0 < c ≠ 1)
5. Hệ quả từ định nghĩa hàm mũ và hàm logarit ( với a > 0 và a ≠ 1 )
Nếu a > 1 thì a < a < ☼ Nếu 0 < a < 1 thì a < a >
☼ Cho 0 < a < b và m là số nguyên ta có:
Nếu a > 1 thì log b > log c b > c ☼ Nếu 0 < a < 1 thì log b < log c b < c
☼ Nếu a > 1 thì log b > 0 b > 1 ☼ Nếu 0 < a < 1 thì log b > 0 b < 1
☼ Nếu a = a m = n ☼ Nếu log m = log n m = n
PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT
Với a > 0, a ≠ 1, ta có:
+ phương trình a = a f(x) = g(x)
+ phương trình a = b (b > 0) f(x) = log b
+ phương trình a = b f(x) = g(x)logb (log hóa)
+ phương trình log f(x) = log g(x) f(x) = g(x)
+ phương trình log f(x) = b f(x) = a (mũ hóa)
Các phương pháp có thể dùng để giải phương trình mũ - logarit là:
Dạng 1: Chuyển phương trình về cùng một cơ số.
Dạng 2: Chuyển về phương trình tích (đặt thừa số chung ).
Dạng 3: Đặt ẩn phụ - đổi biến.
Dạng 4: Mũ hóa - Logarit hóa.
Nghề nghiệp không làm nên sự cao quý của con người mà chính con người làm nên sự cao quý
của nghề nghiệp. (Theo Dấu Ước Mơ - trích đề thi Cao đẳng khối C & D 2012 )
1
Giải BPT Logarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải BPT Logarit - Người đăng: toanh111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Giải BPT Logarit 9 10 353