Ktl-icon-tai-lieu

giải chi tiết đề thi đại học khối A,A1

Được đăng lên bởi nxp
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4939 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TĂNG HẢI TUÂN

DIỄN ĐÀN VẬT LÍ PHỔ THÔNG

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC
MÔN VẬT LÍ, KHỐI A, A1 NĂM 2014Hả
iT
uâ

Lời giải

n

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo
π
phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 =
s, động
48
năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2 , thế năng
của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là
A. 5,7 cm.
B. 7,0 cm.
C. 8,0 cm.
D. 3,6 cm.

- Ở thời điểm t2 ta thấy, con lắc có động năng là 0,064 J và thế năng là 0,064 J. Suy ra cơ
năng của con lắc là : 0,064 J + 0,064 J = 0,128 J.
mω 2 A2
- Có cơ năng tức là có W =
= 0, 128 J (1), mà đề bài cho khối lượng, như vậy để tính biên
2
độ ta cần tính được ω .
- Tại thời điểm t1 = 0 ta có √
Wd = 0, 096 J nên suy ra thế năng Wt = 0, 128 − 0, 096 = 0, 032 J, mà
(
)
2
Wt
Wt
x
=
, hay x = ±A ·
, nên li độ tại thời điểm này là :
W
A
W
A
x1 = ± .
2

- Tương tự, tại thời điểm t2 ta có Wt = 0, 064 J nên li độ tại thời điểm này là
A
x2 = ± √ .
2

Tă
ng

- Theo bài ra, từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 , động năng của con lắc tăng đến giá trị cực đại
rồi giảm, tức là thế năng của con lắc giảm đến 0 rồi tăng, tương ứng với vật đi từ vị trí có li độ
A
A
x1 = + , qua vị trí cân bằng, rồi đến x2 = − √ hoặc ngược lại. Cả hai trường hợp đều cho ta
2
2
5π
5T
góc quét được trên đường tròn là
, ứng với thời gian
. Vậy ta có
12
24
π
5T
=
⇒ ω = 20 rad/s.
48
24

- Thay ω = 20 rad/s vào (1) ta tính được A = 8 cm.
Đáp án C.

1

Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là
A. 173 V.
B. 86 V.

C. 122 V.

n

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết
tụ điện có dung kháng ZC , cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC . Đồ thị biểu diễn sự
phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn
mạch MB như hình vẽ.

D. 102 V.

Hả
iT
uâ

Lời giải

- Nhìn vào đồ thị, ta thấy tại thời điểm t = 0, uAN = 200 (V) (đang ở biên dương) và đang
giảm, nên
uAN = 200 cos(ωt) (V).
1
- Cũng tại t = 0, ta có uM B = 50 = U0M B (V) và đang giảm, nên
2
(
π)
(V).
uM B = 100 cos ωt +
3

- Vì uC và uL ngược pha, và 3ZL = 2ZC nên uC = −1, 5uL .
- Ta có :
{
{
uAN = uC + uX
uAN = uC + uX
⇔
uM B = uL + uX
1, 5uM B = 1, 5uL + 1, 5uX

Tă
ng

- Cộng vế với vế 2 phương trình của hệ trên, chú ý uC = −1, 5uL , ta thu được :
(
√
1, 5uM B + uAN
π)
uX =
+ 80 cos(ωt) = 20 37 cos (ωt + φ) .
= 60 co...
Tăng Hải Tuân
DIỄN ĐÀN VT PHỔ THÔNG
http://vatliphothong.vn
TĂNG HẢI TUÂN
GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC
MÔN VT LÍ, KHỐI A, A1 NĂM 2014
Câu 1: Một con lắc xo gồm xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo
phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t
1
= 0 đến t
2
=
π
48
s, động
năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm v 0,064 J. thời điểm t
2
, thế năng
của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc
A. 5,7 cm. B. 7,0 cm. C. 8,0 cm. D. 3,6 cm.
Lời giải
- thời điểm t
2
ta thấy, con lắc động năng 0,064 J và thế năng 0,064 J. Suy ra
năng của con lắc : 0,064 J + 0,064 J = 0,128 J.
- năng tức W =
2
A
2
2
= 0, 128 J (1), đề bài cho khối lượng, như vy để tính biên
độ ta cần tính được ω .
- Tại thời điểm t
1
= 0 ta W
d
= 0, 096 J nên suy ra thế năng W
t
= 0, 128 0, 096 = 0, 032 J,
W
t
W
=
x
A
2
, hay x = ±A ·
W
t
W
, nên li độ tại thời điểm y :
x
1
= ±
A
2
.
- Tương tự, tại thời điểm t
2
ta W
t
= 0, 064 J nên li độ tại thời điểm này
x
2
= ±
A
2
.
- Theo bài ra, từ thời điểm t
1
đến thời điểm t
2
, động năng của con lắc tăng đến giá trị cực đại
rồi giảm, tức thế năng của con lắc giảm đến 0 rồi tăng, tương ứng với vật đi từ vị trí li độ
x
1
= +
A
2
, qua vị trí cân bằng, rồi đến x
2
=
A
2
hoặc ngược lại. Cả hai trường hợp đều cho ta
c quét được trên đường tròn
5π
12
, ứng với thời gian
5T
24
. Vy ta
π
48
=
5T
24
ω = 20 rad/s.
- Thay ω = 20 rad/s vào (1) ta tính được A = 8 cm.
Đáp án C.
1
giải chi tiết đề thi đại học khối A,A1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải chi tiết đề thi đại học khối A,A1 - Người đăng: nxp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
giải chi tiết đề thi đại học khối A,A1 9 10 471