Ktl-icon-tai-lieu

Giải nhanh bài tập hoá học về nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

Được đăng lên bởi loc-nguyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 33838 lần   |   Lượt tải: 78 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Giải nhanh bài tập hoá học là cách tốt nhất giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi
của mình. Qua thực tiễn giảng dạy, tôi rút ra một số kinh nghiệm giải toán hoá học
đối với dạng bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm.
Hy vọng rằng những ý kiến này sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá
trình học tập và tiết kiệm thời gian khi làm các bài thi và kiểm tra.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà
trường, tổ chuyên môn, các đồng nghiệp và các em học sinh lớp 12A8 đã giúp đỡ
tôi hoàn thành đề tài này.
Đây chỉ là những ý kiến chủ quan của bản thân tôi rút ra được trong quá trình
giảng dạy. Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của Ban giám hiệu, hội đồng
khoa học nhà trường và các đồng nghiệp giúp tôi có được phương pháp dạy học
phần này tốt hơn nữa.
Tôi xin chân trọng cảm ơn.
Tác giả

Nguyễn Như Lan Phương

MỤC LỤC
Trang
NguyÔn Nh Lan Ph¬ng

1

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Mở đầu



Trêng THPT T©n Yªn sè 1

A. Cơ sở lý luận của đề tài

1

B. Nội dung chính của đề tài
I. Tính chất hoá học của nhôm và hợp chất của nhôm

1

1) Al2O3 và Al(OH)3 là chất lưỡng tính

1

2) Phản ứng của nhôm với dung dịch kiềm

2

3) Muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

2

II. Một số định luật được sử dụng

3

III. Một số dạng bài tập cụ thể
1. Dạng bài muối Al3+ tác dụng với dung dịch OH-

3

2. Dạng bài cho H+ tác dụng với dung dịch AlO2-

8

3. Cho hỗn hơp gồm Al và 1 kim loại kiềm (Na, K)
hoặc kim loại kiềm thổ (Ca, Ba) tác dụng với nước.
Một số bài tập tham khảo

10
11

C. Thực nghiệm

13

D. Kết luận và đề xuất

13

NguyÔn Nh Lan Ph¬ng

2

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm


Trêng THPT T©n Yªn sè 1
A. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan đòi hỏi học sinh trong một thời
gian rất ngắn (trung bình 1,5 đến 1,8 phút / câu) phải làm xong một bài tập. Vì
vậy, học sinh phải nắm kiến thức một cách nhuần nhuyễn, vận dụng một cách linh
hoạt để trong thời gian ngắn nhất có thể tìm ra đáp án của bài toán. Muốn làm được
điều này thì giáo viên giảng dạy đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc
hướng dẫn học sinh nhận dạng, phân loại và có cách giải phù hợp với mỗi bài toán.
Qua thực tế giảng dạy ở một số lớp 12, tôi nhận thấy nhiều em học sinh vẫn
còn rất lúng túng trong việc giải các bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm với
dung dịch kiềm. Các em thường sử dụng cách giải truyền thống là viết và tính theo
phương trình hoá học, như vậy sẽ mấ...
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm  Trêng THPT T©n Yªn sè 1
LỜI NÓI ĐẦU
Giải nhanh bài tập hoá học là cách tốt nhất giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi
của nh. Qua thực tiễn giảng dạy, tôi rút ra một số kinh nghiệm giải toán hoá học
đối với dạng bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm.
Hy vọng rằng những ý kiến này s giúp ích cho các em học sinh trong q
trình học tập và tiết kiệm thời gian khi làm các bài thi và kiểm tra.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà
trường, t chuyên môn, các đồng nghiệp các em học sinh lớp 12A8 đã giúp đỡ
tôi hoàn thành đề tài này.
Đây chỉ là những ý kiến chủ quan của bản thân tôi rút ra được trong quá trình
giảng dạy. Tôi rất mong được s đóng góp ý kiến của Ban giám hiệu, hội đồng
khoa học nhà trường c đồng nghiệp giúp tôi được phương pháp dạy học
phần này tốt hơn nữa.
Tôi xin chân trọng cảm ơn.
Tác giả
Nguyễn Như Lan Phương
MỤC LỤC
Trang
NguyÔn Nh Lan Ph¬ng
1
Giải nhanh bài tập hoá học về nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải nhanh bài tập hoá học về nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm - Người đăng: loc-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giải nhanh bài tập hoá học về nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm 9 10 234