Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài 25 động năng cơ bản lớp 10

Được đăng lên bởi Ducthe20
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỘNG NĂNG
I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1- Kiến thức trọng tâm :
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức của động năng (của một chất điểm hay một vật rắn
chuyển động tịnh tiến).
- Phát biểu và chứng minh được định lí biến thiên động năng (trong một trường hợp đơn giản).
- Nêu được nhiều ví dụ về những vật có động năng sinh công.
2 -Kỹ năng :
- Vận dụng được định lí biến thiên động năng để giải các bài toán tương tự như các bài toán trong SGK.
3-Tư tưởng, liên hệ thực tế, giáo dục hướng nghiệp:
- Giải thích các hiện tượng có liên quan đế động năng trong thực tế, giải các bài tập trong sách giáo
khoa và sách bài tập.
II / CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:
1- Chuẩn bị của thầy: - Tìm những ví dụ thực tế (tranh, ảnh minh họa) về những vật có động
năng sinh công.
2- Chuẩn bị của hs :
- Ôn lại công thức tính công của một lực, các công thức của chuyển động
thẳng biến đổi đều..
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1-Ổn định tổ chức:
2-Kiểm tra bài cũ: + ĐVĐ: -“Chúng ta đã nghe đến những trận lũ quét hay sóng thần có sức tàn phá rất
mạnh. Dòng nước đã mang năng lượng ở dạng nào?
+ Muốn ta đi vào tìm hiểu bài ‘Động năng’.”
Hoạt động 1 (10phút) : Ôn lại khái niệm năng lượng và tìm hiểu những đặc điểm định tính
của khái niệm động năng.
Thời
Trợ giúp của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cơ bản
lượng

5’
GV:+ Em hãy nêu một số ví
dụ về sự tồn tại của năng
lượng?
5’
GV: - Năng lượng của vật
có được do chuyển động gọi
là động năng. Khi một vật
có động năng thì vật đó có
thể tác dụng lên vật khác và
lực này sinh công.
GV: +Em hãy trả lời câu
C2: “Chứng tỏ những vật
sau đây có động năng và
những vật ấy có thể sinh
công như thế náo?
a, Viên đạn đang bay.
b, Búa đang chuyển động.
c, Dòng nước lũ đang chảy
mạnh.”

HS: -Cá nhân nêu ví dụ, có thể
là :
- Năng lượng xăng, dầu để chạy
ôtô, xe máy…
- Năng lượng của nước để vận
hành thủy điện.
- Năng lượng điện để thắp
sáng…..

I – KHÁI NIỆM ĐỘNG
NĂNG:

1. Năng lượng:
(SGK)

2. Động năng:

HS: - Cá nhân tiếp thu gi nhận.
Động năng là dạng năng
lượng của một vật có được
do nó đang chuyển động.
HS: Các vật đều có động năng vì
cùng đều đang chuyển động và có .
thể sinh công vì:
+ Viên đạn đang bay có thể xuyên
vào gỗ, phạt gãy cành cây.
+ Búa đang chuyển động, đập vào
đinh có thể đóng đinh cắm vào gỗ.
+ Dòng nước lũ đang chảy mạnh
có thể cuốn trôi cây cối, phá hủy
nhà cửa.

HS: - Động năng của một vật
càng lớn khi vật có khối lượng
càng lớn và vận tốc càng lớn.

Thời
lượng

5’

5’

5’

GV: + Động năng của một
vật phụ thuộc vào những
yếu tố nào?...
ĐỘNG NĂNG
I / MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1- Kiến thức trọng tâm :
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức của động năng (của một chất điểm hay một vật rắn
chuyển động tịnh tiến).
- Phát biểu và chứng minh được định lí biến thiên động năng (trong một trường hợp đơn giản).
- Nêu được nhiều ví dụ về những vật có động năng sinh công.
2 -Kỹ năng :
- Vận dụng được định lí biến thiên động năng để giải các bài toán tương tự như các bài toán trong SGK.
3-Tư tưởng, liên hệ thực tế, giáo dục hướng nghiệp:
- Giải thích các hiện tượng có liên quan đế động năng trong thực tế, giải các bài tập trong sách giáo
khoa và sách bài tập.
II / CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:
1- Chuẩn bị của thầy: - Tìm những ví dụ thực tế (tranh, ảnh minh họa) về những vật có động
năng sinh công.
2- Chuẩn bị của hs : - Ôn lại công thức tính công của một lực, các công thức của chuyển động
thẳng biến đổi đều..
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1-Ổn định tổ chức:
2-Kiểm tra bài cũ: + ĐVĐ: -“Chúng ta đã nghe đến những trận lũ quét hay sóng thần có sức tàn phá rất
mạnh. Dòng nước đã mang năng lượng ở dạng nào?
+ Muốn ta đi vào tìm hiểu bài ‘Động năng’.”
Hoạt động 1 (10phút) : Ôn lại khái niệm năng lượng và tìm hiểu những đặc điểm định tính
của khái niệm động năng.
Thời
lượng
Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cơ bản
5’
5’
GV:+ Em hãy nêu một số ví
dụ về sự tồn tại của năng
lượng?
GV: - Năng lượng của vật
có được do chuyển động gọi
là động năng. Khi một vật
có động năng thì vật đó có
thể tác dụng lên vật khác và
lực này sinh công.
GV: +Em hãy trả lời câu
C2: “Chứng tỏ những vật
sau đây có động năng và
những vật ấy có thể sinh
công như thế náo?
a, Viên đạn đang bay.
b, Búa đang chuyển động.
c, Dòng nước lũ đang chảy
mạnh.”
HS: -Cá nhân nêu ví dụ, có thể
là :
- Năng lượng xăng, dầu để chạy
ôtô, xe máy…
- Năng lượng của nước để vận
hành thủy điện.
- Năng lượng điện để thắp
sáng…..
HS: - Cá nhân tiếp thu gi nhận.
HS: Các vật đều có động năng vì
cùng đều đang chuyển động và có
thể sinh công vì:
+ Viên đạn đang bay có thể xuyên
vào gỗ, phạt gãy cành cây.
+ Búa đang chuyển động, đập vào
đinh có thể đóng đinh cắm vào gỗ.
+ Dòng nước lũ đang chảy mạnh
có thể cuốn trôi cây cối, phá hủy
nhà cửa.
I – KHÁI NIỆM ĐỘNG
NĂNG :
1. Năng lượng:
(SGK)
2. Động năng:
Động năng là dạng năng
lượng của một vật có được
do nó đang chuyển động.
.
Giáo án bài 25 động năng cơ bản lớp 10 - Trang 2
Giáo án bài 25 động năng cơ bản lớp 10 - Người đăng: Ducthe20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án bài 25 động năng cơ bản lớp 10 9 10 59