Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Địa lý 9 - bài 20 Vùng Đồng bằng sông Hồng

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Bài 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:
- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc
phát triển kinh tế - xã hội.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những
thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự
phát triển kinh tế - xã hội.
- Biết một số loại tài nguyên của vùng quan trọng nhất là đất, việc sử dụng đất tiết
kiệm, hợp lí và bảo vệ đất khỏi bị ô nhiễm là một trong những vấn đề trọng tâm
của vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Biết ảnh hưởng của mức độ tập trung dân cư đông đúc tới môi trường.
2. Kĩ năng:
- Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng.
- Phân tích biểu đồ, số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư,
xã hội của vùng.
- Tư duy: Thu thập và xử lí thông tin từ lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu và bài viết
về vị trí giới hạn, đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của Đồng bằng sông Hồng.
- Phân tích, đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí, những thuận lợi, khó khăn của điều
kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, dân cư đối với việc phát triển kinh tế xã
hội của Đồng bằng sông Hồng.
- Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, lắng nghe phản hồi tích cực, giao tiếp và
hợp tác tích cực khi làm việc theo nhóm.
- Làm chủ bản thân: Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm cá nhân trong nhóm.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

3. Thái độ:
Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị của giáo viên - học sinh.
1. Giáo viên:
- Bản đồ tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Một số tranh ảnh vùng Đồng bằng sông Hồng.
2. Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học.
1. Kiểm tra bài:
2. Khởi động:
- Em hãy nêu những hiểu biết của bản thân về vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Hs trả lời – Gv ghi tóm tắt lên bảng những câu trả lời của hs.
3. Kết nối:
Trong phân công lao động giữa các vùng lãnh thổ trên cả nước, vùng đồng bằng
sông Hồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu
được cơ sở tạo nên sự phát triển và vai trò đặc biệt của vùng đồng bằng sông Hồng.
Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản

+ Hoạt động1:Vị trí địa lí và giới hạn lãnh I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
thổ.
* Cá nhân

- Giáp: Vùng Trung du và miền núi
- Quan sát hình 20.1 xác định phạm vi lãnh thổ Bắc Bộ, Vùng Bắc Trung Bộ, Vịnh...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 20: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức:
- Nhận biết v trí địa lí, giới hạn lãnh thổ nêu ý nghĩa của chúng đối với việc
phát triển kinh tế - hội.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng những
thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - hội.
- Trình bày được đặc điểm dân cư, hội những thuận lợi, khó khăn đối với sự
phát triển kinh tế - hội.
- Biết một số loại tài nguyên của vùng quan trọng nhất là đất, việc sử dụng đất tiết
kiệm, hợp bảo vệ đất khỏi bị ô nhiễm một trong những vấn đề trọng tâm
của vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Biết ảnh hưởng của mức độ tập trung dân đông đúc tới môi trường.
2. năng:
- Xác định trên bản đồ, lược đ vị trí, giới hạn của vùng.
- Phân ch biểu đồ, số liệu thống để hiểu trình bày đặc điểm tự nhiên, dân cư,
hội của vùng.
- duy: Thu thập xử lí thông tin từ lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu và bài viết
về vị trí giới hạn, đặc điểm t nhiên, dân cư, hội của Đồng bằng sông Hồng.
- Phân tích, đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí, những thuận lợi, khó khăn của điều
kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên, dân cư đối với việc phát triển kinh tế
hội của Đồng bằng sông Hồng.
- Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, lắng nghe phản hồi tích cực, giao tiếp và
hợp tác tích cực khi làm việc theo nhóm.
- Làm chủ bản thân: Quản thời gian, đảm nhận trách nhiệm nhân trong nhóm.
Giáo án Địa lý 9 - bài 20 Vùng Đồng bằng sông Hồng - Trang 2
Giáo án Địa lý 9 - bài 20 Vùng Đồng bằng sông Hồng - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án Địa lý 9 - bài 20 Vùng Đồng bằng sông Hồng 9 10 152