Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hóa 9, tiết 10

Được đăng lên bởi thanhthuynguyen-253
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 41 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT
I. Mục tiêu
- Hiểu sâu kiến thức đã học về tính chất hoá học của oxit, dung dịch axit.
- Biết cácHSử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, cách hoà tan một chất.
- Biết cách quan sát hiện tượng,ghi chép và rút ra kết luận.
- Rèn kĩ năng về thực hành hoá học, giải bài tập thực nghiệm hoá học.
II. Chuẩn bị
- Dụng cụ: 1 ống nghiệm, 1 cốc đựng nước, kẹp ống nghiệm, 4 ống nhỏ giọt, 1
lọ thuỷ tinh rộng miệng có nút nhám, 1 muỗng thuỷ tin, 1 đèn cồn.
- Hoá chất: canxi oxit, phôtpho đỏ, quì tím, nước cất, dd BaCl2 và 3 lọ không
nhãn( mỗi lọ đựng một ít mỗi dd: H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4)
- HS chuẩn bị kiến thức ( biết tiến hành và giải thích được thí nghiệm)và các
động tác kĩ thuật cơ bản để bảo đảm sự an toàn và thành công
- Chọn những cục vôi sống trắng nhẹ mới sản xuất ra, được bảo quản trong lọ
thuỷ tinh kín. Dùng lượng nhỏ canxi oxit để tránh gây nguy hiểm.
- HS cẩn thận khi sử dụng và đốt photpho
III. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sỹ số lớp
- Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài giảng
- Giáo viên hướng dẫn để HS biết được mục đích thí nghiêm, một số lưu ý khi
làm thí nghiệm này. Yêu cầu thí nghiệm, quan sát, giải thích hiện tượng và viết
phương trình hoá học
HĐ 1: Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit với nước
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hướng dẫn học sinh
1. Cho một mẩu nhỏ CaO vào ống
Mục đích yêu cầu và cách tiến hành nghiệm được kẹp sẵn bằng kep. Dùng
thí nghiệm
ống nhỏ giọt nhỏ 2-3 ml nước lọc vào
- Cách cho mẩu nhỏ CaO vào ống
ống nghiệm
nghiệm
2. Quan sát hiện tượng
- Cách thêm từ từ một lượng nhỏ
- CaO tan tạo thành dung dịch
H2O vào ống nghiệm.
- Quì tím đổi màu xanh
- Quan sát
3. Giải thích và rút ra kết luận:
CaO tan trong nước tạo dd bazơ làm
2. Hướng dẫn HS lấy giấy quì tím
xanh quì tím
HĐ 2: Thí nghiệm 3: Phản ứng của điphotphopenta oxit với nước
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hướng dẫn HS: mục đích, yêu cầu 1. Dùng muỗng thuỷ tinh xúc một ít

Hoạt động của giáo viên
và cách tiến hành thí nghiệm
- Cách dùng muỗng thuỷ tinh lấy P
và đốt trong lọ miệng rộng
- Cách thêm một lượng nhỏ H2O
vào ống nghiệm, cách lắc nhẹ
2. Hướng dẫn HS thả giấy quì tím
vào dd và quan sát

Hoạt động của học sinh
một ít P rồi đốt trên ngọn lửa đèn cồn,
sau đó đưa từ từ vào lọ miệng rộng
- Khi P cháy hết,dùng ống nhỏ giọt nhỏ
2-3 ml nước lọc vào lọ miệng rông, đậy
nút, lắc nhẹ.
2. Quan sát hiện tượng, giải thích
- P cháy tạo khói trắng P2O5 tan hết
trong nước...
THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT
I. Mục tiêu
- Hiểu sâu kiến thức đã học về tính chất hoá học của oxit, dung dịch axit.
- Biết cácHSử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, cách hoà tan một chất.
- Biết cách quan sát hiện tượng,ghi chép và rút ra kết luận.
- Rèn kĩ năng về thực hành hoá học, giải bài tập thực nghiệm hoá học.
II. Chuẩn bị
- Dụng cụ: 1 ống nghiệm, 1 cốc đựng nước, kẹp ống nghiệm, 4 ống nhỏ giọt, 1
lọ thuỷ tinh rộng miệng có nút nhám, 1 muỗng thuỷ tin, 1 đèn cồn.
- Hoá chất: canxi oxit, phôtpho đỏ, quì tím, nước cất, dd BaCl
2
và 3 lọ không
nhãn( mỗi lọ đựng một ít mỗi dd: H
2
SO
4
loãng, HCl, Na
2
SO
4
)
- HS chuẩn bị kiến thức ( biết tiến hành và giải thích được thí nghiệm)và các
động tác kĩ thuật cơ bản để bảo đảm sự an toàn và thành công
- Chọn những cục vôi sống trắng nhẹ mới sản xuất ra, được bảo quản trong lọ
thuỷ tinh kín. Dùng lượng nhỏ canxi oxit để tránh gây nguy hiểm.
- HS cẩn thận khi sử dụng và đốt photpho
III. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sỹ số lớp
- Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài giảng
- Giáo viên hướng dẫn để HS biết được mục đích thí nghiêm, một số lưu ý khi
làm thí nghiệm này. Yêu cầu thí nghiệm, quan sát, giải thích hiện tượng và viết
phương trình hoá học
HĐ 1: Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit với nước
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Hướng dẫn học sinh
Mục đích yêu cầu và cách tiến hành
thí nghiệm
- Cách cho mẩu nhỏ CaO vào ống
nghiệm
- Cách thêm từ từ một lượng nhỏ
H
2
O vào ống nghiệm.
- Quan sát
2. Hướng dẫn HS lấy giấy quì tím
1. Cho một mẩu nhỏ CaO vào ống
nghiệm được kẹp sẵn bằng kep. Dùng
ống nhỏ giọt nhỏ 2-3 ml nước lọc vào
ống nghiệm
2. Quan sát hiện tượng
- CaO tan tạo thành dung dịch
- Quì tím đổi màu xanh
3. Giải thích và rút ra kết luận:
CaO tan trong nước tạo dd bazơ làm
xanh quì tím
HĐ 2: Thí nghiệm 3: Phản ứng của điphotphopenta oxit với nước
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Hướng dẫn HS: mục đích, yêu cầu 1. Dùng muỗng thuỷ tinh xúc một ít
Giáo án hóa 9, tiết 10 - Trang 2
Giáo án hóa 9, tiết 10 - Người đăng: thanhthuynguyen-253
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án hóa 9, tiết 10 9 10 131