Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án hóa

Được đăng lên bởi nhungvn0074
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GIÁO ÁN MÔN HÓA 10 (nâng cao)

AXIT SUNFURIC

BÀI 45: HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH
(tiết 3)
I. Mục đích bài học
1. Kiến thức
- HS biết:

+ Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hoá học của axit H2SO4 loãng và đặc.
+ Các giai đoạn sản xuất axit H2SO4 trong công nghiệp.
+ Cách nhận biết ion sunfat.
- HS hiểu:
+ Nguyên nhân gây nên TCHH của axit H2SO4 dựa vào đặc điểm CTPT và số oxi hoá
của S trong phân tử H2SO4.
+ Nguyên nhân của sự khác nhau về TCHH của axit H2SO4 loãng và đặc.
+ Vì sao axit H2SO4 là hoá chất hàng đầu trong nhiều ngành sản xuất.
- HS vận dụng: + Viết PTPƯ minh hoạ cho tính chất của axit H2SO4 loãng và đặc..
2. Kỹ năng

- Dựa vào đặc điểm cấu tạo phân tử để suy ra TCHH của axit H 2SO4.
- Dựa vào số OXH của S trong H2SO4 để dự đoán tính chất (tính oxi hoá mạnh) của H2SO4

đặc.
- Viết PTHH minh hoạ tính chất của H2SO4.
- Làm các bài tập liên quan đến điều chế và tính chất của axit H2SO4.
3. Tư duy
- Suy luận: Dự đoán tính chất của một chất căn cứ vào đặc điểm CTCT hợp chất và trạng

thái số OXH của một nguyên tố trong hợp chất.
II. Trọng tâm bài học
- Tính oxi hoá mạnh của axit H2SO4 đặc.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Phiếu học tập

- Giáo án powerpoint

GIÁO ÁN MÔN HÓA 10 (nâng cao)

AXIT SUNFURIC

- Mô hình phân tử H2SO4 (rỗng và đặc)
- Tư liệu: Hình ảnh ứng dụng và chu trình sản xuất axit H2SO4 trong công hiện nay; một
số thông tin về quá trính sử dụng axit H2SO4 trong thực tế và hình ảnh về bỏng axit .
- Bảng tính tan.

- Phiếu học tập

- Hoá chất: axit H2SO4 đặc, nước cất, Cu, Fe, CuSO4.5H2O, tờ giấy trắng, các dd:
KMnO4, HI, BaCl2, NaCl, Na2SO4, HCl, H2SO4 loãng.
- Dụng cụ: giá đỡ, ống nghiệm, đèn cồn, kẹp, ống dẫn khí,…
2. Học sinh
- Ôn tập về cấu hình của nguyên tử S; các trạng thái số OXH có thể có của S; cách xác
định số oxh của một nguyên tố trong hợp chất và cách cân bằng phản ứng OXH-K.
- Bảng tính tan.

- Đọc trước bài mới.

IV. Phương pháp
- Đàm thoại gợi mở

: GV – HS

- Thí nghiệm biễu diễn : GV
- Thảo luận nhóm

- Thuyết trình, giảng giải: GV
- Thí nghiệm nhóm

: HS

: HS

V. Tiến hành dạy học
1. Bước 1 : Ổn định lớp (1p)
2. Bước 2 : Kiểm tra bài cũ (2p)
Giáo viên mời 1HS lên chơi Trò chơi ô chữ. Ô chữ gồm 6 hàng ngang tương ứng với 6 câu
hỏi nhỏ liên quan đến SO2 và SO3; từ chìa khoá là: “AXIT SUNFURIC”.
3. Bước 3 : (Giảng bài mới)
* Tình huống học tập (3p): (Sau khi giải được từ chìa khoá: “AXIT SUNFURIC”, GV giới
thiệu luôn với các em). Axit sunfuric là một hợp chất rất quan trọng có oxi của lưu huỳnh. Đây
được xem...
GIÁO ÁN MÔN HÓA 10 (nâng cao) AXIT SUNFURIC
BÀI 45: HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH
(tiết 3)
I. Mục đích bài học
1. Kiến thức
- HS biết:
+ Cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, tính chất hoá học của axit H
2
SO
4
loãng và đặc.
+ Các giai đoạn sản xuất axit H
2
SO
4
trong công nghiệp.
+ Cách nhận biết ion sunfat.
- HS hiểu:
+ Nguyên nhân gây nên TCHH của axit H
2
SO
4
dựa vào đặc điểm CTPT và số oxi hoá
của S trong phân tử H
2
SO
4
.
+ Nguyên nhân của sự khác nhau về TCHH của axit H
2
SO
4
loãng và đặc.
+ Vì sao axit H
2
SO
4
là hoá chất hàng đầu trong nhiều ngành sản xuất.
- HS vận dụng: + Viết PTPƯ minh hoạ cho tính chất của axit H
2
SO
4
loãng và đặc..
2. Kỹ năng
- Dựa vào đặc điểm cấu tạo phân tử để suy ra TCHH của axit H
2
SO
4
.
- Dựa vào số OXH của S trong H
2
SO
4
để dự đoán tính chất (tính oxi hoá mạnh) của H
2
SO
4
đặc.
- Viết PTHH minh hoạ tính chất của H
2
SO
4
.
- Làm các bài tập liên quan đến điều chế và tính chất của axit H
2
SO
4
.
3. Tư duy
- Suy luận: Dự đoán tính chất của một chất căn cứ vào đặc điểm CTCT hợp chất và trạng
thái số OXH của một nguyên tố trong hợp chất.
II. Trọng tâm bài học
- Tính oxi hoá mạnh của axit H
2
SO
4
đặc.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Phiếu học tập - Giáo án powerpoint
Giáo án hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án hóa - Người đăng: nhungvn0074
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giáo án hóa 9 10 947