Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Địa lý lớp 7

Được đăng lên bởi Phương Thảo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 7

Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày soạn: 29/05/2015
Ngày giảng: 02/06/2015

Tiết 44 Bài 41:

THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ

I. Mục tiêu cần đạt:
1.Kiến thức:
- Nhận biết được vị trí, giới hạn khu vực Trung và Nam Mĩ để nhận biết đây là khu
vực có không gian địa lí khổng lồ
- Trình bày được đặc trưng địa hình eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti, cấu trúc
địa hình của Nam Mĩ
- Rút ra sự khác biệt giữa địa hình Trung Mĩ và quần đảo Ăngti, giữa khu vực Đông
và khu vực Tây Nam Mĩ
- So sánh địa hình Bắc Mĩ và địa hình Nam Mĩ
2.Kĩ năng:
- Phân tích lược đồ tự nhiên, xác định vị trí đới lạnh và quy mô lãnh thổ khu vực
Trung và Nam Mĩ
- Kĩ năng so sánh và phân tích các đặc điểm khu vực địa hình
- Tư duy : Thu thập, phân tích , so sánh và xử lí thông tin qua bài viết về đặc điểm
tự nhiên khu vực Trung và Nam Mĩ. Phân tích các mối quan hệ giữa các yếu tố tự
nhiên.
- Giao tiếp:Trình bày suy nghĩ, lắng nghe/phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác khi
làm việc nhóm .

1

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 7

Nguyễn Thị Phương Thảo

- Tự nhận thức : tự tin khi trình bày 1 phút
- Thảo luận nhóm nhỏ, đàm thoại, gợi mở, trình bày 1 phút , thuyết giảng tích cực.
3.Thái độ:
- Giáo dục ý thức yêu thích môn học
- Yêu thiên nhiên, có ý thức trong việc bảo vệ môi trường

II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mĩ
- Các tranh ảnh liên quan
2. Học sinh :
- Học bài cũ
- Xem trước bài mới

III . Tổ chức các hoạt động dạy học:
1. Ổn định (1 phút)
- Ổn đinh lớp và kiểm tra sĩ số
1. Kiểm tra bài cũ (3 phút)
- Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ?
- Trình bày sự phân bố của khí hậu Bắc Mĩ?
2. Bài mới: (35 phút)
-Vào bài: Trung và Nam Mĩ trải dài từ chí tuyến bắc đến cận vòng cực nam, là khu
vực rộng lớn có đặc điểm thiên nhiên đa dạng . Sự đa dạng đó trước tiên thể hiện
trong đặc điểm địa hình mà chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay .

2

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 7

Nguyễn Thị Phương Thảo

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

+ Hoạt động 1: Vị trí, giới hạn

1. Khái quát tự nhiên:

+ Thời gian: 3 phút

- Diện tích 20,5 triệu km2

Hãy quan sát hình 41.1 ( sgk ) và lược đồ tự
nhiên Trung và Nam Mỹ, cho biết:
? Trung và Nam Mỹ gồm những khu vực nào?
→ Trung và Nam Mỹ gồm eo đất Trung Mỹ,
các quần đảo trong biển Caribê và toàn bộ lục
địa Nam Mỹ.
? Diện tích là bao nhiêu?
→ Diện tích là 20,5 triệu km2
?Xác định giới hạn của Trung và Nam Mỹ (nằm
trong khoảng vĩ độ nào? Giáp biển và đại dương
nào?)
→ Nằm trong khoảng vĩ độ từ 300 B– 600 N.
Phía Tây giáp với Thái Bình Dương, phía...
GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 7 Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày soạn: 29/05/2015
Ngày giảng: 02/06/2015
Tiết 44 Bài 41:
THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ
I. Mục tiêu cần đạt:
1.Kiến thức:
- Nhận biết được vị trí, giới hạn khu vực Trung Nam để nhận biết đây là khu
vực có không gian địa lí khổng lồ
- Trình bày được đặc trưng địa hình eo đất Trung quần đảo Ăngti, cấu trúc
địa hình của Nam Mĩ
- Rút ra sự khác biệt giữa địa hình Trung Mĩ và quần đảo Ăngti, giữa khu vực Đông
và khu vực Tây Nam Mĩ
- So sánh địa hình Bắc Mĩ và địa hình Nam Mĩ
2.Kĩ năng:
- Phân tích lược đồ t nhiên, xác định vị trí đới lạnh quy lãnh thổ khu vực
Trung và Nam Mĩ
- Kĩ năng so sánh và phân tích các đặc điểm khu vực địa hình
- duy : Thu thập, phân tích , so sánh xử thông tin qua bài viết về đặc điểm
tự nhiên khu vực Trung Nam Mĩ. Phân tích các mối quan hệ giữa các yếu t tự
nhiên.
- Giao tiếp:Trình bày suy nghĩ, lắng nghe/phản hồi tích cực, giao tiếp và hợp tác khi
làm việc nhóm .
1
Giáo án môn Địa lý lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn Địa lý lớp 7 - Người đăng: Phương Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giáo án môn Địa lý lớp 7 9 10 716