Ktl-icon-tai-lieu

giáo án toán 3

Được đăng lên bởi Hoa Nguyen
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 4643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 1
Ngày giảng:
TIẾT 1: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ
I.Mục tiêu:
- Giúp HS ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số.
- Rèn cho học sinh kỹ năng tính toán nhanh, chính xác các loại toán nói
trên.
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Giáo viên: Bảng phụ ghi ND bài tập 2
- Học sinh: Vở ô li, bút,...
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Nội dung
A.Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )
B.Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài: (1 phút)
2. Luyện tập:
Bài1: Viết theo mẫu
Đọc số
Viết số
Hai trăm ba mươi mốt
231
Bảy trăm sáu mươi
760

Cách thức tiến hành
G: Kiểm tra sách vở, đồ dùng HT của HS

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống
( 20 phút )
a.310, 311,..., ...., 319.

H: Nêu yêu cầu
H: Làm bài vào vở ô li
- 2 HS lên bảng chữa bài.
H+G: Nhận xét, đánh giá.
H: Nêu yêu cầu
H: Làm trên bảng ( 2 em)
H: Làm bảng con.
H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
H: Nêu yêu cầu bài tập
G: HD cách làm.
H: Làm bài vào vở ô li
H: Lên bảng thực hiện (2 em)
H+G: Chữa bài, đánh giá
G: Nhận xét chung giờ học, Hoàn thiện
bài 5 vào buổi 2.

Bài 3: Điền dấu ( > < = )
303 ... 330

30 +100 ...131

Bài 4: Tìm số lớn nhất, bé nhất:
375, 421, 573, 241, 735, 142

3. Củng cố, dặn dò: (2 phút)

Ngày giảng:

G: Giới thiệu môn học
H: Nêu yêu cầu
G: Thực hiện mẫu
H: Lên bảng thực hiện( 3 em)
H+G: Nhận xét, bổ sung

TOÁN
1

TIẾT 2:CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ ( KHÔNG NHỚ)

I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh ôn tập củng cố cách tính cộng, trừ các số có 3 chữ số.
- Củng cố cách giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn.
- Rèn cho HS tính cần thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Phiếu học tập ghi nội dung bài tập 3, 4.
- HS: Vở ô ly, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:

Nội dung

Cách thức tiến hành

A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Đọc số: 965, 785.
- Viết số: Ba trăm bảy mươi mốt.

H: Ghi cách đọc và cách viết số (2
em)
H: Nhận xét.
G: Nhận xét đánh giá.

B.Bài mới:
1, Giới thiệu bài: (1 phút)
2, Các hoạt động:
Bài 1: Tính nhẩm (5 phút)
a- 400 +300 =
b- 500 + 40 =
700 - 300 =
540 – 40 =
700 – 400 =
540 – 500
=

G: Giới thiệu trực tiếp.

H: Nêu yêu cầu bài tập.
G: Hướng dẫn H cách trừ, cộng nhẩm
số tròn chục, tròn trăm.
H: Làm bài tập vào vở ô ly.
H: Nêu miệng kết quả (3 học sinh).
H+G: Nhận xét, đánh giá.
Bài 2: Đặt tính rồi tính (8 phút)
H: Nêu yêu cầu bài tập.
H: Nhắc lại cách đặt tính.
352 + 416
732 - 511
H: Lên bảng đặt tính và tính (4 em)
418+ 201
395 – 44
H: Lớp làm bài vào vở.
H+G: Nhận xét, đánh giá.
Bài 3: Bài toán(7 phút)
H: Đọc bài toán 3, 4
...
TUẦN 1
Ngày giảng:
TIẾT 1: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ
I.Mục tiêu:
- Giúp HS ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số.
- Rèn cho học sinh kỹ năng tính toán nhanh, chính xác các loại toán nói
trên.
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Giáo viên: Bảng phụ ghi ND bài tập 2
- Học sinh: Vở ô li, bút,...
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Nội dung Cách thức tiến hành
A.Kiểm tra bài cũ: ( 3 phút )
B.Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài: (1 phút)
2. Luyện tập:
Bài1: Viết theo mẫu
Đọc số Viết số
Hai trăm ba mươi mốt 231
Bảy trăm sáu mươi 760
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống
( 20 phút )
a.310, 311,..., ...., 319.
Bài 3: Điền dấu ( > < = )
303 ... 330 30 +100 ...131
Bài 4: Tìm số lớn nhất, bé nhất:
375, 421, 573, 241, 735, 142
3. Củng cố, dặn dò: (2 phút)
G: Kiểm tra sách vở, đồ dùng HT của HS
G: Giới thiệu môn học
H: Nêu yêu cầu
G: Thực hiện mẫu
H: Lên bảng thực hiện( 3 em)
H+G: Nhận xét, bổ sung
H: Nêu yêu cầu
H: Làm bài vào vở ô li
- 2 HS lên bảng chữa bài.
H+G: Nhận xét, đánh giá.
H: Nêu yêu cầu
H: Làm trên bảng ( 2 em)
H: Làm bảng con.
H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
H: Nêu yêu cầu bài tập
G: HD cách làm.
H: Làm bài vào vở ô li
H: Lên bảng thực hiện (2 em)
H+G: Chữa bài, đánh giá
G: Nhận xét chung giờ học, Hoàn thiện
bài 5 vào buổi 2.
Ngày giảng: TOÁN
1
giáo án toán 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án toán 3 - Người đăng: Hoa Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
giáo án toán 3 9 10 813