Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án vật lí lớp 6 bài : sự nở vì nhiệt của chất khí

Được đăng lên bởi lethihongvan-kk
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Lớp 6

BÀI 20:
SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ

Tuần 24
Tiết 23

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở
vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
- Tìm được thí dụ thực tế về hiện tượng thể tích của một khối khí tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi.
- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất khí.
2.Kỹ năng:
- Làm được thí nghiệm trong bài, mô tả được hiện tượng xảy ra và rút ra được kết luận cần thiết.
- Biết cách đọc biểu bảng để rút ra được kết luận cần thiết.
3.Thái độ:
- Rèn tính cẩn thận, trung thực trong hợp tác, nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ :
1.Dụng cụ để GV làm thí nghiệm ở phần mở bài:
-Quả bóng bàn bị bẹp (không thủng).
-Phích nước nóng.
2.Dụng cụ cho mỗi nhóm học sinh :
- Một bình thuỷ tinh đáy bằng.
-Một ống thuỷ tinh thẳng hoặc một ống thủy tinh chữ L.
- Một nút cao su có đục lỗ
- Một chậu thuỷ tinh hoặc chậu nhựa
- Nước cốc nước màu.
- Một miếng bìa trắng có vẽ vạch chia và được cắt ở hai chỗ để có thể lồng vào ống thuỷ tinh.
- Khăn lau khô và mềm.
III.PHƯƠNG PHÁP:Thực hành,gợi mở,nêu và giải quyết vấn đề,vấn đáp,…
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp:hát (1’)
2. Kiểm tra bài cũ:5’
- Thể tích chất lỏng thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm ?
- Thể tích của các chất lỏng khác nhau thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, giảm ?
Áp dụng:Hãy mô tả thí nghiệm vẽ ở hình 19.1 và giải thích .
Đáp án- biểu điểm:
- Thể tích chất lỏng tăng khi nhiệt độ tăng, thể tích chất lỏng giảm khi nhiệt độ giảm .(2 điểm)
- Khi nhiệt độ tăng thể tích của các chất lỏng khác nhau tăng khác nhau, khi nhiệt độ giảm thể tích
của các chất lỏng khác nhau giảm khác nhau (2 điểm)
Áp dụng:
*Mô tả:
Khi mới đun thì chất lỏng trong ống tụt xuống một chút, sau một thời gian đun thì chất lỏng trong ống
dâng cao hơn lúc đầu.(3đ)
*Giải thích:
-Khi mới đun, bình thủy tinh tiếp xúc với ngọn lửa trước nên nở ra làm cho chất lỏng tụt xuống.(1.5đ)
-Sau một thời gian nước cũng nóng lên và nở ra nhưng nở nhiều hơn thủy tinh nên nước trong ống
dâng lên cao hơn.(1,5 đ)
3. Bài mới

1

Ho¹t ®éng dạy và học

Nội dung chính

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (5’)
- GV: đưa ra mẫu đối thoại giữa An và Bình:
An:Khi quả bóng bàn bị móp, làm thế nào cho nó
phồng lên?
Bình:Quá dễ, chỉ việc nhúng vào nước nóng, nó sẽ
phồng trở lại.
-GV:đưa ra một quả bóng bàn bị bẹp (GV lưu ý
HS:Quả bóng bị bẹp chứ khô...
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Lớp 6
BÀI 20:
SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ
Tuần 24
Tiết 23
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở
vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
- Tìm được thí dụ thực tế về hiện tượng thể tích của một khối khí tăng khi nóng lên, giảm khi lạnh đi.
- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của chất khí.
2.Kỹ năng:
- Làm được thí nghiệm trong bài, mô tả được hiện tượng xảy ra và rút ra được kết luận cần thiết.
- Biết cách đọc biểu bảng để rút ra được kết luận cần thiết.
3.Thái độ:
- Rèn tính cẩn thận, trung thực trong hợp tác, nghiêm túc.
II. CHUẨN BỊ :
1.Dụng cụ để GV làm thí nghiệm ở phần mở bài:
-Quả bóng bàn bị bẹp (không thủng).
-Phích nước nóng.
2.Dụng cụ cho mỗi nhóm học sinh :
- Một bình thuỷ tinh đáy bằng.
-Một ống thuỷ tinh thẳng hoặc một ống thủy tinh chữ L.
- Một nút cao su có đục lỗ
- Một chậu thuỷ tinh hoặc chậu nhựa
- Nước cốc nước màu.
- Một miếng bìa trắng có vẽ vạch chia và được cắt ở hai chỗ để có thể lồng vào ống thuỷ tinh.
- Khăn lau khô và mềm.
III.PHƯƠNG PHÁP:Thực hành,gợi mở,nêu và giải quyết vấn đề,vấn đáp,…
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp:hát (1’)
2. Kiểm tra bài cũ:5’
- Thể tích chất lỏng thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm ?
- Thể tích của các chất lỏng khác nhau thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, giảm ?
Áp dụng:Hãy mô tả thí nghiệm vẽ ở hình 19.1 và giải thích .
Đáp án- biểu điểm:
- Thể tích chất lỏng tăng khi nhiệt độ tăng, thể tích chất lỏng giảm khi nhiệt độ giảm .(2 điểm)
- Khi nhiệt độ tăng thể tích của các chất lỏng khác nhau tăng khác nhau, khi nhiệt độ giảm thể tích
của các chất lỏng khác nhau giảm khác nhau (2 điểm)
Áp dụng:
*Mô tả:
Khi mới đun thì chất lỏng trong ng tụt xuống một chút, sau một thời gian đun thì chất lỏng trong ống
dâng cao hơn lúc đầu.(3đ)
*Giải thích:
-Khi mới đun, bình thủy tinh tiếp xúc với ngọn lửa trước nên nở ra làm cho chất lỏng tụt xuống.(1.5đ)
-Sau một thời gian nước cũng nóng lên nở ra nng nở nhiều hơn thủy tinh nên nước trong ống
dâng lên cao hơn.(1,5 đ)
3. Bài mới
1
Giáo án vật lí lớp 6 bài : sự nở vì nhiệt của chất khí - Trang 2
Giáo án vật lí lớp 6 bài : sự nở vì nhiệt của chất khí - Người đăng: lethihongvan-kk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án vật lí lớp 6 bài : sự nở vì nhiệt của chất khí 9 10 684