Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình linh kiện điện tử

Được đăng lên bởi hoanghai1202-0206
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 3480 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIÁO TRÌNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG I. LINH KIỆN THỤ ĐỘNG
Trạng thái điện của mỗi linh kiện điện tử được đặc trưng bởi 2 thông số:
điện áp u và cường độ dòng điện i. Mối quan hệ tương hỗ i=f(u) được biểu diễn
bởi đặc tuyến Volt-Ampere.
Người ta có thể phân chia các linh kiện điện tử theo hàm quan hệ trên là
tuyến tính hay phi tuyến. Nếu hàm i=f(u) là tuyến tính (hàm đại số bậc nhất hay
phương trình vi phân, tích phân tuyến tính), phần tử đó được gọi là phần tử tuyến
tính (R, L, C) và có thể áp dụng được nguyên lý xếp chồng.
1
R

Điện trở: i  .u
Tụ điện: i  C.

du
dt

Cuộn dây: i 

1
u.dt
L

Nếu hàm i=f(u) là quan hệ phi tuyến (phương trình đại số bậc cao, phương
trình vi phân hay tích phân phi tuyến), phần tử đó được gọi là phần tử phi tuyến
(diode, Transistor).
2.1. Điện trở (Resistor)
Như đã đề cập trong chương trước, dòng điện là dòng chuyển dời có hướng
của các hạt mang điện và trong vật dẫn các hạt mang điện đó là các electron tự
do. Các electron tự do có khả năng dịch chuyển được do tác động của điện áp
nguồn và trong quá trình dịch chuyển các electron tự do va chạm với các nguyên
tử nút mạng và các electron khác nên bị mất một phần năng lượng dưới dạng
nhiệt. Sự va chạm này cản trở sự chuyển động của các electron tự do và được
đặc trưng bởi giá trị điện trở.
2.1.1. Định nghĩa: Điện trở là linh kiện cản trở dòng điện, giá trị điện trở càng
lớn dòng điện trong mạch càng nhỏ.
Định luật Ohm: Cường độ dòng điện trong mạch thuần trở tỷ lệ thuận
với điện áp cấp và tỷ lệ nghịch với điện trở của mạch.

Page 1

GIÁO TRÌNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
I

E
R

[E]: Volt (V)
[I]: Ampere (A)
[R]: Ohm (Ω)

2.1.2. Các thông số của điện trở
a. Giá trị điện trở
Giá trị điện trở đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của điện trở.
Yêu cầu cơ bản đối với giá trị điện trở đó là ít thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm và
thời gian,…Điện trở dẫn điện càng tốt thì giá trị của nó càng nhỏ và ngược lại.
Giá trị điện trở được tính theo đơn vị Ohm (Ω), kΩ, MΩ, hoặc GΩ.
Giá trị điện trở phụ thuộc vào vật liệu cản điện, kích thước của điện trở và
nhiệt độ của môi trường.
R  .

l
S

Trong đó: ρ: điện trở suất [Ωm]
l: chiều dài dây dẫn [m]
S: tiết diện dây dẫn [m2]
Trong thực tế điện trở được sản xuất với một số thang giá trị xác định. Khi
tính toán lý thuyết thiết kế mạch, cần chọn thang điện trở gần nhất với giá trị
được tính.
b. Sai số
Sai số là độ chênh lệch tương đối giữa giá trị thực tế của điện trở và giá trị
danh định, được tính theo %



Rtt  Rdd
 100%
Rdd
Page 2

GIÁO TRÌN...
GIÁO TRÌNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Page 1
CHƯƠNG I. LINH KIỆN THỤ ĐỘNG
Trạng thái điện của mỗi linh kiện điện tử được đặc trưng bởi 2 thông số:
điện áp u và cường độ dòng điện i. Mối quan hệ tương hỗ i=f(u) được biểu diễn
bởi đặc tuyến Volt-Ampere.
Người ta có thể phân chia các linh kiện điện ttheo hàm quan htn
tuyến tính hay phi tuyến. Nếu hàm i=f(u) tuyến tính (hàm đại số bậc nhất hay
phương trình vi phân, tích phân tuyến tính), phần tử đó được gọi là phần tử tuyến
tính (R, L, C) và có thể áp dụng được nguyên lý xếp chồng.
Điện trở:
u
R
i .
1
Tụ điện:
dt
du
Ci .
Cuộn dây:
dtu
L
i .
1
Nếu hàm i=f(u) quan hệ phi tuyến (phương trình đại số bậc cao, phương
trình vi phân hay tích phân phi tuyến), phần tử đó được gọi là phần tử phi tuyến
(diode, Transistor).
2.1. Điện trở (Resistor)
Như đã đề cập trong chương trước, dòng điện là dòng chuyển dời có hướng
của các hạt mang điện trong vật dẫn các hạt mang điện đó các electron tự
do. Các electron tự do khả năng dịch chuyển được do tác động của điện áp
nguồn và trong quá trình dịch chuyển các electron tự do va chạm với các nguyên
tử nút mạng các electron khác nên bị mất một phần năng lượng dưới dạng
nhiệt. Sự va chạm này cản trở sự chuyển động của các electron tự do được
đặc trưng bởi giá trị điện trở.
2.1.1. Định nghĩa: Điện trở linh kiện cản trở dòng điện, giá trị điện trở càng
lớn dòng điện trong mạch càng nhỏ.
Định luật Ohm: Cường độ dòng điện trong mạch thuần trở tỷ lệ thuận
với điện áp cấp và tỷ lệ nghịch với điện trở của mch.
Giáo trình linh kiện điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình linh kiện điện tử - Người đăng: hoanghai1202-0206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Giáo trình linh kiện điện tử 9 10 404