Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Matlab

Được đăng lên bởi quocthinh2808
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 2894 lần   |   Lượt tải: 5 lần
THỰC HÀNH
MATLAB
Tài liệu Thực hành Laboratory

Nguyễn Thành Nhựt
Hoàng Văn Hà
Bùi Xuân Thắng

8 - 2010

Lời mở đầu

MATLAB là một hệ tính toán, lập trình cao cấp với thư viện hàm phong
phú, đa dạng. Chính vì thế, MATLAB được sử dụng là một trong những
công cụ tính toán hiệu quả trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong các
trường đại học. Quyển sách này ra đời để phục vụ cho môn học Thực hành
Laboratory của sinh viên Khoa Toán-Tin học Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, giáo trình này
cũng có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên các môn học như Tin học tính
toán hay MATLAB và ứng dụng của các ngành Khoa học-Kỹ thuật.
Quyển sách này có thể dùng cho sinh viên tự học hoặc giảng viên dạy
trực tiếp cho sinh viên ngay trong phòng thực hành. Nội dung gồm cả phần
tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn các bước thực hành từ cơ bản đến nâng cao.
Song song đó là hệ thống các bài tập phong phú được soạn và sưu tầm bởi
các giảng viên nhiều kinh nghiệm.
Xin cám ơn TS Phạm Thế Bảo, ThS Vũ Đỗ Huy Cường, ThS Đặng Thị
Bạch Tuyết, GV Bùi Ngọc Nam, GV Nguyễn Trần Lan Anh của khoa ToánTin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh đã tham gia đóng góp soạn giáo trình này thật công phu. Tuy
nhiên với phiên bản lần đầu tiên này, quyển sách không tránh khỏi những sai
sót nhất định. Mong quý độc giả đóng góp các ý kiến đáng quý để các tác
giả có thể hoàn thiện hơn quyển giáo trình này cho những lần tái bản sau.
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2010.
Nhóm tác giả

Mục lục

Lời mở đầu
1 Matlab cơ bản
1.1 Giới thiệu Matlab . . . . . . . . . . . . .
1.2 Phép toán, biến, vector, ma trận . . . .
1.2.1 Biến . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Phép toán . . . . . . . . . . . . .
1.2.3 Vector . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4 Ma trận . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Biểu thức Logic . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Các toán tử logic . . . . . . . . .
1.3.2 Vectơ và biểu thức logic . . . . .
1.3.3 Các hàm logic: All, Any và Find .
1.4 Lệnh điều kiện và vòng lặp . . . . . . . .
1.4.1 Lệnh IF . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2 Lệnh FOR . . . . . . . . . . . . .
1.4.3 Lệnh WHILE . . . . . . . . . . .
1.4.4 Lệnh SWITCH . . . CASE . . . . .
1.4.5 Script và Hàm . . . . . . . . . . .
1.5 Vẽ đồ thị . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.1 Vẽ đồ thị trong 2-D . . . . . . . .
1.5.2 Vẽ đồ thị trong 3-D . . . . . . . .

1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
THỰC HÀNH
MATLAB
Tài liệu Thực hành Laboratory
Nguyễn Thành Nhựt
Hoàng Văn Hà
Bùi Xuân Thắng
8 - 2010
Giáo trình Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Matlab - Người đăng: quocthinh2808
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Giáo trình Matlab 9 10 828