Ktl-icon-tai-lieu

Halogen

Được đăng lên bởi bstuyvien
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH PHÚ YÊN

GIẢNG VIÊN – Th.S PHAN THỊ MỸ LY

1

◙ Nhóm VA bao gồm: N, P, As, Sb, Bi.

◙ Một số đặc điểm nguyên tử của chúng:

◙ Nguyên tử của những nguyên tố nhóm VA có
lớp e hóa trị là ns2np3.
◙ Để đạt được cấu hình e bền của nguyên tử khí
hiếm đứng sau, nguyên tử N có khả năng kết
hợp thêm ba e của những kim loại hoạt động tạo
nên ion N3-; N và những nguyên tố cùng nhóm
tạo nên những cặp e và cho những hợp chất
trong đó chúng có số OXH +3 hoặc -3.

◙ Hai e còn lại thường tạo nên liên kết cho nhận
với những nguyên tố có độ điện âm lớn. Các
nguyên tố P, As, Sb, và Bi vì có obitan d trống nên
còn có khả năng tạo nên hai liên kết cộng hóa trị
◙ Như vậy số OXH cao nhất của các nguyên tố
nhóm VA là +5. Đây là số OXH đặc biệt quan trọng
đối với các hợp chất có chứa oxi.

◙ Do năng lượng ion hóa cao, các nguyên tố
nhóm VA khó mất e biến thành cation. Nên không
có ion mang điện tích 5+, chỉ Sb và Bi có thể cho
cation có điện tích 3+.
◙ N và P là những nguyên tố không kim loại điển
hình, Bi là kim loại rõ rệt, còn As và Sb ở dạng
đơn chất và dạng hợp chất đều có tính chất vừa
của kim loại vừa của không kim loại.
◙ Từ N đến Bi, tính axit của các oxit giảm xuống
còn tính bazơ tăng lên, độ bền của số OXH +3
tăng lên còn độ bền của số OXH +5 nói chung
giảm xuống.

◙ N thiên nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị 14N và
15
N với tỉ lệ 272 : 1. Đồng vị 15N thường được dùng
trong phương pháp đánh dấu nguyên tử và có thể
đưa vào axit nitric với tỉ lệ là 99,8%.
◙ N tồn tại trong thiên nhiên chủ yếu dưới dạng
phân tử hai nguyên tử N2.
◙ Phân tử đó có cấu hình e:

         
lk 2
2s

* 2
2s

lk 2
z

lk 2
x

lk 2
y

◙ Nghĩa là trong phân tử có một liên kết ba:

◙ Tính chất vật lí: N là một khí không màu, không
mùi, không vị và hơi nhẹ hơn không khí. Nó không
duy trì sự sống. Rất khó hóa lỏng và hóa rắn. Ít tan
trong nước và các dung môi.
◙ Tính chất hóa học: Phân tử N2 ở nhiệt độ thường
là một trong những chất trơ nhất nhưng ở nhiệt độ
cao, nó trở nên hoạt động hơn, nhất là khi có xúc
tác.
Vd: ở nhiệt độ thường, N chỉ có thể tương tác với
Li tạo thành nitrua: 6Li + N2 = 2Li3N
Ở nhiệt độ cao, N có thể tương tác với hidro,
oxi, một số kim loại và một số ít hợp chất.
N2 + O2 = 2NO

◙ Phương pháp điều chế:
Trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn không
khí lỏng.
Trong phòng thí nghiệm: nhiệt phân dung dịch
bão hòa muối amoni nitrit.
NH4NO2 = N2 + 2H2O
Có thể thay NH4NO2 bằng hỗn hợp muối natriazit:
2NaN3 = 2Na

+

3N2

◙ CTPT:
- Công thức electron

H

N

- ...
TRƯỜNG ĐH PHÚ YÊN
GIẢNG VIÊN – Th.S PHAN THỊ MỸ LY
GIẢNG VIÊN – Th.S PHAN THỊ MỸ LY
Halogen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Halogen - Người đăng: bstuyvien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Halogen 9 10 421