Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống kiến thức và bài tập luyện thi Vật Lý 12

Được đăng lên bởi Dưa Hành
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống kiết thức và bài tập luyện thi Vật lý 12 – Năm học 2010 - 2010
CHƯƠNG VI : SÓNG ÁNH SÁNG
A . KIẾN THỨC TRỌNG TÂM :

Chủ đề 1: Tán sắc ánh sáng
1/ Tán sắc ánh sáng :
A
(Hướng tia tới)
Khi đi qua lăng kính, chùm ánh sáng trắng sẽ :
i' đ
Bị lệch về phía đáy của lăng kính , tuân theo định luật khúc
xạ anh sáng .
i
đỏ
'
it
Bị tách thành nhiều chùm sáng có màu khác.
(á.sáng trắng)
nhau từ đỏ đến tím. Trong đó chùm tia màu đỏ lệch ít nhất
và chùm tia màu tím lệch nhiều nhất
B
C
tím
Hiện tượng ánh sáng trắng bị tách thành nhiều màu từ đỏ đến tím
khi đi qua lăng kính gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Dãi sáng nhiều màu từ đỏ đến tím gọi là quang phổ của ánh sáng trắng , nó gồm 7 màu chính : đỏ ,
cam, vàng , lục , lam . chàm . tím .
Góc lệch của các tia sáng : Dđỏ < Dcam < Dvàng <. . . . . < Dtím .
2/ Ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc :
 Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính .
 Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím .
3/ Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc : Do hai nguyên nhân như sau :
 Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím .
 Chiết suất của chất dùng làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau ( n = g()
). Chiết suất đối với áng sáng đỏ thì nhỏ nhất , đối với ánh sáng tím thì lớn nhất .
Tức là : nđỏ < ncam <. . . . < ntím
Tính chất này là tính chất chung cho mọi môi trường trong suốt . Khi ánh sáng trắng truyền qua các môi
trường trong suốt như lưỡng chất phẳng ,bản mặt song song , thấu kính , lăng kính . . . đều xảy ra hiện
tượng tán sắc nhưng thể hiện rõ nhất khi truyền qua lăng kính . Hiện tượng tán sắc xảy ra đổng thời với
hiện tượng khúc xạ ánh sáng .
4/ Ứng dụng của hiện tượng tán sắc:
 Ứng dụng trong máy quang phổ : Tách chùm sáng đa sắc thành các thành phần đơn sắc .
 Giải thích một số hiện tượng xảy ra trong tự nhiên như cầu vồng bảy sắc .
5/ Các công thức liên quan :
 Phản xạ ánh sáng : i = i’
 Khúc xạ ánh xáng : n1.sini = n2.sinr.
n
 Phản xạ toàn phần : sinigh = 2 ; với n1 > n2.
n1
 Thấu kính : D =
đặt thấu kính )
 Lăng kính :

 1
1
1 
 . ( n là chiết suất của chất làm thấu kính đối với môi trường
 (n -1) 

f
 R1 R2 

sini = n.sinr
sini’ = n.sinr’
A = r + r’
D = i + i’ – A

* Trường hợp góc A và i nhỏ :

* Trường hợp góc lệch cục tiểu : D = Dmin  i = i’ =

Dmin  A
2

và

i = n.r
i’ = n.r’
A = r + r’
D = (n  1).A

r = r’ =

A
.
2

* Góc lệc giữa tia đỏ và tia tím : D = Dtím  Dđỏ .
Chú ý : Khi khảo sát với ánh ...
Hệ thống kiết thức và bài tập luyện thi Vật lý 12 – Năm học 2010 - 2010
CH Ư ƠNG VI : SÓNG ÁNH SÁNG
A . KIẾN THỨC TRỌNG TÂM :
Chủ đề 1: Tán sắc ánh sáng
1/ Tán sắc ánh sáng : A (Hướng tia tới)
Khi đi qua lăng kính, chùm ánh sáng trắng sẽ :
Bị lệch về phía đáy của lăng kính , tuân theo định luật khúc
đ
i'
xạ anh sáng . i đỏ
Bị tách thành nhiều chùm sáng có màu khác. (á.sáng trắng)
'
t
i
nhau từ đỏ đến tím. Trong đó chùm tia màu đỏ lệch ít nhất
và chùm tia màu tím lệch nhiều nhất B C tím
Hiện tượng ánh sáng trắng bị tách thành nhiều màu từ đỏ đến tím
khi đi qua lăng kính gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Dãi sáng nhiều màu từ đỏ đến tím gọi là quang phổ của ánh sáng trắng , nó gồm 7 màu chính : đỏ ,
cam, vàng , lục , lam . chàm . tím .
Góc lệch của các tia sáng : D
đỏ
< D
cam
< D
vàng
<. . . . . < D
tím
.
2/ Ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc :
Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính .
Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím .
3/ Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc : Do hai nguyên nhân như sau :
Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc từ đỏ đến tím .
Chiết suất của chất dùng làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau ( n = g
(
)
). Chiết suất đối với áng sáng đỏ thì nhỏ nhất , đối với ánh sáng tím thì lớn nhất .
Tức là : n
đỏ
< n
cam
<. . . . < n
tím
Tính chất này là tính chất chung cho mọi môi trường trong suốt . Khi ánh sáng trắng truyền qua các môi
trường trong suốt như lưỡng chất phẳng ,bản mặt song song , thấu kính , lăng kính . . . đều xảy ra hiện
tượng tán sắc nhưng thể hiện rõ nhất khi truyền qua lăng kính . Hiện tượng tán sắc xảy ra đổng thời với
hiện tượng khúc xạ ánh sáng .
4/ Ứng dụng của hiện tượng tán sắc:
Ứng dụng trong máy quang phổ : Tách chùm sáng đa sắc thành các thành phần đơn sắc .
Giải thích một số hiện tượng xảy ra trong tự nhiên như cầu vồng bảy sắc .
5/ Các công thức liên quan :
Phản xạ ánh sáng : i = i’
Khúc xạ ánh xáng : n
1
.sini = n
2
.sinr.
Phản xạ toàn phần : sini
gh
=
1
2
n
n
; với n
1
> n
2
.
Thấu kính : D =
f
1
(n -1)
21
11
RR
. ( n là chiết suất của chất làm thấu kính đối với môi trường
đặt thấu kính )
Lăng kính : sini = n.sinr
* Trường hợp góc A và i nhỏ : i = n.r
sini’ = n.sinr’
i’ = n.r’
A = r + r’ A = r + r’
D = i + i’ – A D = (n 1).A
* Trường hợp góc lệch cục tiểu : D = D
min
i = i’ =
2
min
AD
và r = r’ =
2
A
.
* Góc lệc giữa tia đỏ và tia tím : D = D
tím
D
đỏ
.
Chú ý : Khi khảo sát với ánh sáng đơn sắc nào thì chiết suất n ứng với ánh sáng đơn sắc đó .
Trang 1
Hệ thống kiến thức và bài tập luyện thi Vật Lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống kiến thức và bài tập luyện thi Vật Lý 12 - Người đăng: Dưa Hành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hệ thống kiến thức và bài tập luyện thi Vật Lý 12 9 10 472