Ktl-icon-tai-lieu

hệ tuần hoàn

Được đăng lên bởi bien1994
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

HỆ TUẦN HOÀN
ThS. Nguyễn Phúc Hoàn
phuchoan85@gmail.com

Company Logo

MỤC TIÊU
1. Mô tả được cấu tạo chung của mao mạch máu.
2. Nêu được đặc điểm riêng của từng loại mao mạch máu.
3. Mô tả được cấu tạo chung của động mạch. Nêu được những
đặc điểm khác nhau giữa động mạch cơ và động mạch chun.
4. So sánh được sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo của
động mạch và tĩnh mạch. Liên hệ với chức năng của chúng
trong hệ tuần hoàn máu.
5. So sánh được những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn
bạch huyết với hệ tuần hoàn máu.

Company Logo

1.Đại cương
TUẦN HOÀN HỆ THỐNG

TUẦN HOÀN PHỔI

Ống ngực
TM dưới đòn

Van
Động mạch

Hạch BH
Mao mạch máu
Mao mạch BH

Company Logo

TUẦN HOÀN MÁU
I. Hệ thống ống mạch
1. Mao mạch
2. Động mạch
3. Tĩnh mạch
II.Tim

Company Logo

1. Mao mạch
• Đường kính: 9-12µm.
• Phân bố lưới mao mạch:
+ Dầy đặc: phổi, gan, thận, các niêm mạc…
+ Thưa: gân, thanh mạc, dây thần kinh, mô cơ trơn
+ Không có: sụn, giác mạc
Động
mạch

Tiểu ĐM

(1)

3

1

Tĩnh
mạch

2

Mao
mạch

Mao ĐM

Mao TM
Nh

ánh
n

ối

3

Tĩnh mạch

Tiểu ĐM
tiền mao
mạch (2)
Cơ thắt
tiền mao
mạch (3)

Company Logo

1. Mao mạch

1.1 Cấu tạo chung:
• Thành mỏng, gồm: lớp nội
mô, màng đáy, tế bào quanh
mạch

1. Mao mạch
1.1.1 Lớp nội mô
•

Là 1 hàng tế bào đa giác dẹt

•

Mặt cắt ngang qua lòng mạch, thấy 1 , 2, hoặc 3 TB, vùng chứa
nhân lồi vào trong lòng mạch, vùng bào tương ngoại vi tỏa ra
thành lá mỏng

Màng đáy

TB nội mô

Company Logo

1. Mao mạch
1.1.1 Lớp nội mô
• HVĐT:
+ Cửa sổ (lỗ nội mô), vết lõm
siêu vi, không bào vi ẩm.
+ Bào quan: LNB, ti thể,
ribosom tập trung nhiều
quanh nhân, bộ golgi nhỏ
nằm sát nhân.
+ Các tế bào nội mô liên kết
với nhau bởi dải bịt, liên
kết khe, chờm lên nhau.

Hiển vi điện tử
1

 Cửa sổ (1)
 Màng bào
tương chờm lên
nhau (2)
2

Vết lõm siêu vi và không bào vi ẩm
1
2

1
1.Vết lõm siêu vi
2. Không bào vi ẩm

Company Logo

1. Mao mạch
1.1.2 Màng đáy
• Độ dày: 50nm
•

Có thể có cửa sổ hoặc
không.

• Mặt ngoài: có sợi võng hoặc
nhánh của một số loại tế bào

Company Logo

1. Mao mạch
1.1.3 Tế bào quanh mạch
• Có nhánh bào tương dài bao
quanh thành mạch
• Được màng đáy bao cả phía
trong và phía ngoài.
• Bào quan: bộ Golgi, ti thể, lưới
nội bào, ống siêu vi, xơ cơ.
• Có khả năng co rút, kiểm soát
dòng máu lưu thông.

Company Logo

1. Mao mạch
1.2 Phân loại mao mạch
Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo, gồm:
mao mạch kín, mao mạch có cửa sổ,
mao mạch kiểu xoang.
1.2.1 Mao mạch kín
• TB nội mô, màng đáy không
có cửa sổ
• Nhiều vết lõm siêu vi, k...
LOGO
H TU N HOÀN
ThS. Nguyễn Phúc Hoàn
phuchoan85@gmail.com
hệ tuần hoàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ tuần hoàn - Người đăng: bien1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
hệ tuần hoàn 9 10 574