Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu chỉnh chương trình toán tử loại I dựa trên toán tử tuyến tính đơn điệu mạnh

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
1Vũ Đình Chiến - Hiệu chỉnh phương trình Toán tử loại I dựa trên Toán tử tuyến tính đơn điệu mạnh
Hiệu chỉnh chương trình toán tử loại I dựa trên toán tử tuyến tính đơn điệu mạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu chỉnh chương trình toán tử loại I dựa trên toán tử tuyến tính đơn điệu mạnh - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Hiệu chỉnh chương trình toán tử loại I dựa trên toán tử tuyến tính đơn điệu mạnh 9 10 426