Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu ứng bươm bướm

Được đăng lên bởi 6789
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiệu ứng bươm bướm
bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỉ
lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với
toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ, vì thế con bướm chỉ có vai
trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn
loạn cho hệ vật lý, nói cách khác thì nếu một cái đập
cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái
đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái
đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động
khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh
hưởng tới thời tiết.[3]

2 Minh họa

3 Trong văn hóa đương đại

“Con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn bão lớn ở Texas”

Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Buerfly effect) là
một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết
hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc
(sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng
ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu
ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần
trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm
có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

1

ực tế thì khái niệm độ nhạy cảm của hệ đối với điều
kiện gốc đã được nói đến lần đầu trong văn học từ năm
1890 (trong một tác phẩm của Jacques Hadamard).[4]
Cái tên “hiệu ứng cánh bướm” đã được rất nhiều tác
phẩm âm nhạc và điện ảnh sử dụng, tuy nhiên nó lại
thường được dùng để mô tả nghịch lý thời gian và quan
hệ nhân quả, đặc biệt là trong các tác phẩm có nhắc tới
du hành thời gian.

Lý thuyết
4 Xem thêm

Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý
thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu
trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ (American
Association for the Advancement of Science) một bài
nói chuyện có tựa đề Predictability: Does the Flap of a
Buerfly’s Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas?
(Tính dự đoán được: Liệu con bướm đập cánh ở Brasil có
thể gây ra cơn lốc ở Texas?).[1] Trước đó vào năm 1961,
trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy
tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu là 0,506 thay vì 0,506127
như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời
tiết hoàn toàn khác so với tính toán ban đầu.[2] Từ kết
quả này Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của
hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói
chuyện. eo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ
bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện
gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn
về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con

• an hệ nhân quả
• Hiệu ứng Domino
• Fractal

5 Chú thích
[1] ực tế ...
Hiệu ứng bươm bướm
“Con bướm đập cánh Brasil thể y ra cơn bão lớn Texas”
Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Buerfly effect)
một cụm từ dùng để tả khái niệm trong thuyết
hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc
(sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng
ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu
ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần
trong văn hóa đương đại, đặc biệt trong các tác phẩm
đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch thời gian.
1 thuyết
Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về
thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu
trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ (American
Association for the Advancement of Science) một bài
nói chuyện tựa đề Predictability: Does the Flap of a
Buerfly’s Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas?
(Tính dự đoán được: Liệu con bướm đập cánh Brasil
thể gây ra cơn lốc Texas?).
[1]
Trước đó o năm 1961,
trong khi phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy
tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu 0,506 thay 0,506127
như dự định, do đó đã thu được kết quả dự đoán thời
tiết hoàn toàn khác so với tính toán ban đầu.
[2]
Từ kết
quả này Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của
hệ vật đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói
chuyện. eo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ
thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện
gốc của hệ vật , dẫn đến kết quả những thay đổi lớn
về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con
bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỉ
lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với
toàn bộ cơn lốc quá nhỏ, thế con bướm chỉ vai
trò không đáng kể trong những tính toán thuyết hỗn
loạn cho hệ vật , nói cách khác thì nếu một cái đập
cánh của con bướm thể gây ra cơn lốc, thì một cái
đập cánh khác cũng thể dập tắt , bên cạnh cái
đập cánh của con bướm thì còn vàn hoạt động
khác động năng đáng kể hơn rất nhiều thể ảnh
hưởng tới thời tiết.
[3]
2 Minh họa
3 Trong văn hóa đương đại
ực tế thì khái niệm độ nhạy cảm của hệ đối với điều
kiện gốc đã được nói đến lần đầu trong văn học từ năm
1890 (trong một tác phẩm của Jacques Hadamard).
[4]
Cái tên hiệu ứng cánh bướm” đã được rất nhiều tác
phẩm âm nhạc điện ảnh sử dụng, tuy nhiên lại
thường được dùng để tả nghịch thời gian quan
hệ nhân quả, đặc biệt trong các tác phẩm nhắc tới
du hành thời gian.
4 Xem thêm
an hệ nhân quả
Hiệu ứng Domino
Fractal
5 Chú thích
[1] ực tế tên bài nói chuyện không phải do Lorenz do
nhà khí tượng học Philip Merilees, chủ trì hội thảo, đặt
ra, Lorenz khi biết đến cái tên này thì đã không còn đủ
thời gian để thay tên mới. Nicolas Witkowski, La chasse
à l'effet papillon, Alliage 22 (1995), tr. 46-53.
[2] Mathis, Nancy: “Storm Warning: e Story of a Killer
Tornado”, page x. Touchstone, 2007. ISBN 0-7432-8053-
2
1
Hiệu ứng bươm bướm - Trang 2
Hiệu ứng bươm bướm - Người đăng: 6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hiệu ứng bươm bướm 9 10 991