Ktl-icon-tai-lieu

hóa học

Được đăng lên bởi tthh-h292-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cân bằng tạo phức trong
dung dịch
1 khái niệm về sự tạo phức
2 cách gọi tên phức chất
3 hằng số cân bằng tạo phức
4 giải thích sự tạo phức theo quan điểm axit-bazơ của
lewis

3 hằng số cân bằng tạo phức
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gọi M là ion trung tâm , L là phối tử . Giả sử giữa ion trung tâm và phối tử
tạo thành phức chất MLn , cân bằng tạo phức được biểu diễn như sau :
M + Nl = MLn
Với hằng số cân bằng :
k= [MLn]\ [M][L]^n
K được gọi là hằng số tạo thành của phức chất . Dễ dàng thấy rằng khi
phức chất cằng bền thì cân bằng càng dịch chuyển mạnh về bên phải ,
hằng số cân bằng càng lớn . Do đó hằng số cân bằng còn được gọi là hăng
số bền của phức chất và được kí hiệu là Kb .
Đại lượng nghịch đảo của Kb , tức là hằng số cân bằng của quá trình :
MLn = M + nL
Đặc trưng cho quá trình phân li của phức chất , được gọi là hằng số phân li
hay hằng số không bền của phức chất , kí hiệu Kkb . Bảng 5.6 cho giá trị
không bền của một số phức chất
Bảng 5.6 . Hằng số không bền của một số phức chất
tan các kết tủa trong các hệ khi xảy ra đồng thời nhiều quá trình khác
nhau .
Sự tạo thành MLn có thể xảy ra theo từng
nấc :
M + L = ML

4 giải thích sự tạo phức theo quan
điểm axit-bazơ của lewis

M
M + Nl = MLn

...
Cân bằng tạo phức trong
dung dịch
1 khái niệm về sự tạo phức
2 cách gọi tên phức chất
3 hằng số cân bằng tạo phức
4 giải thích sự tạo phức theo quan điểm axit-bazơ của
lewis
hóa học - Trang 2
hóa học - Người đăng: tthh-h292-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
hóa học 9 10 619