Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học

Được đăng lên bởi Nè Phúc Vĩnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dung dịch xút có tính ăn da. Bị xút bám vào da lâu gây bỏng nặng, do đó ta phải
rửa ngay bằng dòng nước chảy, rồi rửa bằng xà phòng cho kỹ, nhiều lần.
2.2.2. Điều chế
Trong công nghiệp, người ta điều chế xút bằng nhiều phương pháp. Nhưng hiện
nay phương pháp điện phân dung dịch muối ăn được dùng nhiều nhất.
Nguyên tắc của phương pháp này là dùng dòng điện một chiều điện phân dung
dịch muối ăn, giữa hai điện cực có màng ngăn.Ở trong dung dịch phân tách ra các
ion.
2.2.3. Ứng dụng
Xút là một trong các hóa chất cơ bản nhất. Nó được ứng dụng rất nhiều trong công
nghệ giấy, công nghệ sản xuất chất tẩy rửa, công nghệ nhuộm tẩy vải, công nghệ
sản xuất thủy tinh lỏng...
2.3. Natri cacbonat -

Na 2 CO 3

2.3.1. Tính chất lý học
Natri cacbonat còn gọi là sôđa, là chất rắn, tinh thể màu trắng,có tỷ trọng d=2.53,
o
phân tử M=106 d9vC. Nhiệt độ nóng chảy là 851 C. Khi đun nóng cao hơn nửa

nó bị phân hủy.
o
o
H2
Sô đa dễ tan trong nước, ở 20 C tan là 21,5g/100g
O, ở 100 Ctan là

45,5g/100g

H2

O. Trong không khí ẩm nó dể hút nước và chảy rửa.

2.3.3. Ứng dụng
Sođa dùng rất nhiều trong công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ nhuộm, chế
tạo chất tẩy rửa, trong công nghiệp thủy tinh dùng sođa làm chất trợ dung. Trong
dược phẩm để chế tạo natri bicacbonat làm thuốc khử toan cho đau dạ dày
Sođa cũng là hóa chất cơ bản được dùng rất nhiều.
2.4. Natri silicat -

Na2 SiO3

2.4.1.Tính chất lý học
Natrisilicat là chất rắn tinh thể trong suốt, tỷ trọng d=2,4. Phân tử lượng M=124
o
đvC, có nhiệt độ nóng chảy là 108 C.

Natrisilicat dể hút nước. Ngậm nước thành công thức nước là:

Na 2 SiO3

.9

H2O

Tan nhiều trong nước nóng, ít tan trong nước lạnh.
Trong công nghiệp dùng natrisilicat khoảng 39%. Gọi là thủy tinh lỏng có quy
chuẩn như sau:
Hàm lượng nước ≤ 60%
Hàm lượng

Na 2

O ≥ 10%

Mođun silicat từ 2,4 đến 2,8
Tỷ trọng d=1,383
Chất không tan ≤ 0,5%
2.4.2. Ứng dụng và bảo quản
Thủy tinh lỏng được dùng trong công nghệ sản xuất xà phòng, bột giặt, kem giặt
trong công nghệ sản xuất keo dán và trong công nghệ sản xuất xi măng. Làm chất
kết tinh xây các lò chiệu axit...
Khi sử dụng cần trang bị quần áo bảo hộ lao động.

.

...
Dung dịch xút có tính ăn da. Bị xút bám vào da lâu gây bỏng nặng, do đó ta phải
rửa ngay bằng dòng nước chảy, rồi rửa bằng xà phòng cho kỹ, nhiều lần.
2.2.2. Điều chế
Trong công nghiệp, người ta điều chế xút bằng nhiều phương pháp. Nhưng hiện
nay phương pháp điện phân dung dịch muối ăn được dùng nhiều nhất.
Nguyên tắc của phương pháp này là dùng dòng điện một chiều điện phân dung
dịch muối ăn, giữa hai điện cực có màng ngăn.Ở trong dung dịch phân tách ra các
ion.
2.2.3. Ứng dụng
Xút là một trong các hóa chất cơ bản nhất. Nó được ứng dụng rất nhiều trong công
nghệ giấy, công nghệ sản xuất chất tẩy rửa, công nghệ nhuộm tẩy vải, công nghệ
sản xuất thủy tinh lỏng...
2.3. Natri cacbonat -
Na
2
CO
3
2.3.1. Tính chất lý học
Natri cacbonat còn gọi là sôđa, là chất rắn, tinh thể màu trắng,có tỷ trọng d=2.53,
phân tử M=106 d9vC. Nhiệt độ nóng chảy là
851
o
C. Khi đun nóng cao hơn nửa
nó bị phân hủy.
Sô đa dễ tan trong nước, ở
20
o
C tan là 21,5g/100g
H
2
O, ở
100
o
Ctan là
45,5g/100g
H
2
O. Trong không khí ẩm nó dể hút nước và chảy rửa.
2.3.3. Ứng dụng
Sođa dùng rất nhiều trong công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ nhuộm, chế
tạo chất tẩy rửa, trong công nghiệp thủy tinh dùng sođa làm chất trợ dung. Trong
dược phẩm để chế tạo natri bicacbonat làm thuốc khử toan cho đau dạ dày
Sođa cũng là hóa chất cơ bản được dùng rất nhiều.
2.4. Natri silicat -
Na
2
SiO
3
Hóa học - Trang 2
Hóa học - Người đăng: Nè Phúc Vĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hóa học 9 10 306