Ktl-icon-tai-lieu

HÓA HỌC VÀ HÓA LÝ POLYMER

Được đăng lên bởi ngocbao090492
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 8309 lần   |   Lượt tải: 37 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHOA HÓA HỌC & CNTP

HÓA HỌC VÀ HÓA LÝ POLYMER

Giảng viên: Minh Thu

NỘI DUNG
Chương 1: Phần mở đầu – Đại cương về polime



Chương 2: Các tính chất cơ lý đặc trưng của polymer



Chương 3: Dung dịch các hợp chất cao phân tử



Chương 4: Sơ lược về các hợp chất cao phân tử tiêu biểu



Chương 5: Tổng hợp các hợp chất cao phân tử



Chương 6: Các kỹ thuật polymer hóa



Chương 7: Chuyển hóa học của polymer




Chương 8: Các phương pháp hóa lý nghiên cứu polymer


Chương 9: Gia công polymer

TLTK
 [1]. Hoàng ngọc cường, polymer đại cương, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí

Minh (2010).
 [2]. Phan Thanh Bình, Hóa học và Hóa lý Polyme, Nxb Đại học Quốc gia TP

Hồ Chí Minh (2010).
 [3]. Nguyễn Hữu Niếu-Trần Vĩnh Diệu, Hoa lý Polyme, Nxb Đại học Quốc gia

TP Hồ Chí Minh (2004).
 [4]. A. A. Strêpikheep, V.A. Đêrêrevitskaia, G.L. Slônhimxki: Cơ sở của hóa

học các hợp chất cao phân tử. Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội (1977).

THÔNG TIN CHUNG

Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Nhiệm vụ của sinh viên

Thang điểm 10
 Dự lớp: Tham dự ít nhất 80 % số tiết lên

lớp của giảng viên.
 Làm 100 % số bài kiểm tra, bài tập theo

yêu cầu của giảng viên.

 Dự lớp :10%
 Thi giữa kỳ: 30% (tiểu luận + báo

cáo, bài tập)
 Thi cuối học kỳ: 60% (trắc nghiệm

+ tự luận)
 Sinh viên xuất sắc: +10%

CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU – ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

Các khái niệm cơ bản
Phân loại
Ứng dụng của polyme

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN-PHÂN LOẠI
•

Polymer là hợp chất mà phân tử của nó gồm nhiều nhóm nguyên tử liên kết với
nhau thành mạch dài nhờ các mối liên kết hóa học tạo thành mạch dài và khối
lượng phân từ lớn. Trong mạch chính của polymer những nhóm nguyên tử này
được lặp đi lặp lại nhiều lần.

• Mắt xích: là những nhóm nguyên tử được lặp đi lặp lại nhiều lần trong mạch phân

tử polyme.

•

H2C C H H2C C H H2C

polystyren

C H H2C

n

C H

• Oligome: Là các phân tử có ít hơn 10-20 đơn vị tái lặp lại.
• Độ trùng hợp: Là số mắt xích cơ sở có trong đại phân tử, ký hiệu là n hoặc p
hoặc DP (degree of polymerication). Giá trị của của độ trùng hợp thường dao động
trong khoảng từ một vài đơn vị cho đến 5000 ~ 10000.
• Khối lượng phân tử polymer: MP = n.Mm
Ví dụ:
nCH2=CH2

-[ CH2-CH2] n-

Độ trùng hợp là số mắt xích cơ bản trong phân tử polyme
•

Polymer đồng thể: Là polymer mà mạch

phân tử cấu tạo từ một loại monome
• Copolyme: Là polymer mà mạch phân tử
cấu tạo từ 2 hay nhiều monome khác nhau.
7

Polyme ngẫu nhiên


Polymer nghép

Polyme khối

Polymer...
HÓA HỌC VÀ HÓA LÝ POLYMER
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU
KHOA HÓA HỌC & CNTP
Giảng viên: Minh Thu
HÓA HỌC VÀ HÓA LÝ POLYMER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÓA HỌC VÀ HÓA LÝ POLYMER - Người đăng: ngocbao090492
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
HÓA HỌC VÀ HÓA LÝ POLYMER 9 10 290