Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng cân phân tích và máy đo pH

Được đăng lên bởi nganngahanhphuc
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 5293 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG,
KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN
CÂN PHÂN TÍCH
Trung Tâm Đào Tạo Và Phát Triển Sắc Ký

____________________________________
•

07/19/13

EDC - HCM

2

I. GIỚI THIỆU VỀ CÂN
1) Cân : là phương tiện đo dùng để xác định khối
lượng của vật thể thông qua tác động của trọng
trường lên vật thể đó.
Dựa theo cách thức hoạt động, cân được phân thành
hai loại :
a) Cân không tự động là loại cân cần đến sự can thiệp
của người thao tác trong quá trình cân.
b) Cân tự động, ví dụ : cân băng chuyền, cân đóng gói
sản phẩm.

2. Các thông số kỹ thuật của cân:
Mức cân lớn nhất (Max. capacity) : là mức cân lớn nhất
có thể cân được không tính đến khả năng bù bì của cân.
Mức cân nhỏ nhất (Min. capacity) : là giá trị của tải mà
nếu cân nhỏ hơn giá trị này thì kết quả cân có thể mắc
sai số lớn hơn sai số cho phép.
Phạm vi cân : là phạm vi giữa mức cân nhỏ nhất và mức
cân lớn nhất.
Mức tải an toàn lớn nhất (Limit) : là mức tải có thể cân
mà không làm thay đổi chất lượng về mặt đo lường của
cân.
Giá trị độ chia nhỏ nhất (d) là :
- Hiệu số giữa hai giá trị tương ứng hai vạch chia liên tiếp
ở cân cơ có cơ cấu chỉ thị tương tự
- Hiệu số giữa hai giá trị chỉ thị liên tục ở chỉ thị hiện số.

Giá trị độ chia kiểm (e) là giá trị thể hiện bằng đơn vị
khối lượng được dùng để phân cấp và kiểm định cân.
Số lượng độ chia kiểm (n) là tỉ số Mức cân lớn nhất /
e.
Độ động là khả năng phản ứng của cân đối với những
biến động nhỏ của tải trọng.
Độ lặp lại là độ lệch giữa các kết quả của nhiều lần cân
cùng một tải trọng, không được vượt quá giá trị tuyệt
đối của sai số cho phép lớn nhất của cân tại mức tải đó.
Độ lệch tâm
Khi tải trọng được đặt tại các vị trí khác nhau trên bàn cân
thì số chỉ thị giữa các lần cân không được sai biệt vượt
quá sai số cho phép lớn nhất tại mức tải đó.

3. Cấp chính xác của cân:
• Theo Tổ chức đo lường hợp pháp quốc tế OIML
R76-1, cân không tự động được phân làm 4 cấp
chính xác :
- Cấp chính xác đặc biệt ( special accuracy )
I
- Cấp chính xác cao ( high accuracy )
II
- Cấp chính xác trung bình ( medium accuracy ) III
- Cấp chính xác thường ( ordinary accuracy )
IIII
- Giá trị độ chia kiểm e, số lượng độ chia kiểm n và
giới hạn cân nhỏ nhất (min) của các cấp chính xác
nêu trên được cho trong bảng :

Cấp chính
xác

Giá trị phân độ
chia kiểm
e

Số lượng độ chia
kiểm n

Giá trị cân
nhỏ nhất

Cấp chính
xác I

0.001g ≤ e

50.000 – không
hạn chế

100d

Cấp chính
xác II

0,001 g ≤ e ≤
0,05 g
0,1 g ≤ e

100 – 100 000
5 000 – 100 000

20 d
50 d

Cấp chính
xác III

0,1 g ...
ỚNG DẪN SỬ DỤNG,
KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN
CÂN PHÂN TÍCH
Trung Tâm Đào Tạo Và Phát Triển Sắc Ký
hướng dẫn sử dụng cân phân tích và máy đo pH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng cân phân tích và máy đo pH - Người đăng: nganngahanhphuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng cân phân tích và máy đo pH 9 10 489