Ktl-icon-tai-lieu

INTERNAL INSPECTION CHECKLIST PARKING ROOF

Được đăng lên bởi Nhu Van
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4366 lần   |   Lượt tải: 2 lần
INTERNAL INSPECTION CHECKLIST
PARKING ROOF
PROJECT/Dự án:
ITEMS/ Hạng mục:
DATE OF INSPECTION/ Ngày kiểm tra:
Name of Designer /Tên Người thiết kế:
Name of Inspector/ Tên Người kiểm tra:

ID

Mô tả/Descriptions
1 Xem xét thể hiện cấp phối của nền nhà xe chi tiết chưa?
Check the base course detail

TECHNOMEIJI FACTORY

Yes

No

Ghi chú/Remarks

Xem xét thể hiện đường kính và chiều dày thép ống khugn
chịu lực chưa?
2 Check diameter and thickness of structural steel pipe?
Xem thép ống có chi tiết hàn bịt đầu để chống rỉ chưa?
3 Welding cover for anti rust?
Xem xét ghi rõ qui cách xà gồ? Kích thước? Độ dày? Cường
độ? Sơn hay mạ kẽm?
Specify size of purlin, dimension, thickness, strength, painted
4 or galvanized?
Xem xét phối hợp với TK cấp thoát nước để có qui cách máng
xối và ống thoát nước mưa tương ứng?
Cooperate with infrastructure design to inform gutter size and
5 relevant downpipe?
bản vẽ sửa đổi có ghi ngày tháng sửa đổi, lý do sửa đổi?
Revised Drawing must have revised date, reasons for
6 modification?
7
8
9
10

KẾT LUẬN/ CONCLUSIONS:

đạt/pass

o

bổ sung/modified

o

làm lại/redo

o

Những mục không đạt/ Failed items

Lý do/ Reasons

Inspector 's Signature

Designer 's Signature as receipt

INTERNAL INSPECTION CHECKLIST
TRANSFORMER
PROJECT/Dự án:
ITEMS/ Hạng mục:
DATE OF INSPECTION/ Ngày kiểm tra:
Name of Designer /Tên Người thiết kế:
Name of Inspector/ Tên Người kiểm tra:

ID

Mô tả/Descriptions

TECHNOMEIJI FACTORY

Yes

No

A

INDOOR Transformer room
1 Xem xét các bản check list về móng và phần thân BTCT chưa
Check relevant foundation and concrete superstructure
checklist
Xem xét phối hợp với bộ phận M&E để thiết kế rãnh kéo cáp
2 trong nhà chưa? Thép góc tại mép rãnh?
Cooperate with M&E to have the cable trench design inside
room? Install V angle at trench edge?
Kiểm tra xem xét đà kiềng có cản trở đường dây cáp điện ra
3 và vào không?
Check the ground beam level having any bariers to
underground wiring system?
Đối với mái bằng BTCT, cần chu ý thiết kế và thể hiện yêu cầu
4 BT có trộn phụ gia chống thấm và chống nứt cao
For concrete roof, add waterproofing and anti crack admixture
requirement in drawing
B
OUTDOOR TRANSFORMER YARD
Chú ý thể hiện bề dày từng lớp cấp phối bên dưới, độ đầm
6 chặt
Check the thickness of every base course, compact factor

KẾT LUẬN/ CONCLUSIONS:

đạt/pass

o

bổ sung/modified

o

làm lại/redo

o

Những mục không đạt/ Failed items

Lý do/ Reasons

Inspector 's Signature

Designer 's Signature as receipt

LIST

MEIJI F...
INTERNAL INSPECTION CHECKLIST
PARKING ROOF
TECHNOMEIJI FACTORY
ID Yes No
1 Xem xét thể hiện cấp phối của nền nhà xe chi tiết chưa?
Check the base course detail
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inspector 's Signature Designer 's Signature as receipt
PROJECT/Dự án:
ITEMS/ Hạng mục:
DATE OF INSPECTION/ Ngày kiểm tra:
Name of Designer /Tên Người thiết kế:
Name of Inspector/ Tên Người kiểm tra:
Mô tả/Descriptions Ghi chú/Remarks
Xem xét thể hiện đường kính và chiều dày thép ống khugn
chịu lực chưa?
Check diameter and thickness of structural steel pipe?
Xem thép ống có chi tiết hàn bịt đầu để chống rỉ chưa?
Welding cover for anti rust?
Xem xét ghi rõ qui cách xà gồ? Kích thước? Độ dày? Cường
độ? Sơn hay mạ kẽm?
Specify size of purlin, dimension, thickness, strength, painted
or galvanized?
Xem xét phối hợp với TK cấp thoát nước để có qui cách máng
xối và ống thoát nước mưa tương ứng?
Cooperate with infrastructure design to inform gutter size and
relevant downpipe?
bản vẽ sửa đổi có ghi ngày tháng sửa đổi, lý do sửa đổi?
Revised Drawing must have revised date, reasons for
modification?
KẾT LUẬN/ CONCLUSIONS: đạt/pass o bổ sung/modified o làm lại/redo o
Những mục không đạt/ Failed items Lý do/ Reasons
INTERNAL INSPECTION CHECKLIST PARKING ROOF - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
INTERNAL INSPECTION CHECKLIST PARKING ROOF - Người đăng: Nhu Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
INTERNAL INSPECTION CHECKLIST PARKING ROOF 9 10 551