Ktl-icon-tai-lieu

Khóa phân loại ODONATA

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Nhật
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Không có phiến đuôi cuối bụng

Bộ phụ ANISOPTERA
Môi dưới dạng
thìa

Môi dưới dẹt

Thùy bên môi dưới lớn, không
đều, răng lởm chởm

Thùy bên môi
dưới không lớn,
răng đều

Cordulegastridae
(Chlorogomphidae)

Râu có 4 đốt với
đốt 3 rất lớn
Râu với
6-7 đốt
ngắn

Đầu có 1 sừng dựng
đứng giữa trán, chân
rất dài

Đầu không có
sừng dựng đứng
giữa trán

Macromiidae

Đốt râu nhỏ dần ở
ngọn

Aeshnidae
Thùy bên môi
dưới rõ, đều

Thùy bên môi
dưới có răng cưa
không rõ

Đốt râu dày và có
lông

Gomphidae

Gai bên đốt bụng thứ 8
thiếu hoặc ngắn hơn
giữa đốt 9

Petaluridae

Gai bên đốt bụng thứ 8
dài bằng hoặc hơn giữa
đốt 9

Libellulidae
Corduliidae

Libellulidae

...
Không có phiến đuôi cuối bụng
B ph ANISOPTERA
Môi dưới dẹtMôi dưới dạng
thìa
Râu có 4 đốt với
đốt 3 rất lớn
Gomphidae
Đốt râu nhỏ dần ở
ngọn
Aeshnidae
Thùy bên môi
dưới không lớn,
răng đều
Thùy bên môi dưới lớn, không
đều, răng lởm chởm
Cordulegastridae
(Chlorogomphidae)
Gai bên đốt bụng thứ 8
dài bằng hoặc hơn giữa
đốt 9
Libellulidae
Râu với
6-7 đốt
ngắn
Đốt râu dày và có
lông
Petaluridae
Đầu có 1 sừng dựng
đứng giữa trán, chân
rất dài
Macromiidae
Đầu không có
sừng dựng đứng
giữa trán
Thùy bên môi
dưới có răng cưa
không rõ
Libellulidae
Thùy bên môi
dưới rõ, đều
Gai bên đốt bụng thứ 8
thiếu hoặc ngắn hơn
giữa đốt 9
Corduliidae
Khóa phân loại ODONATA - Người đăng: Nguyễn Minh Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khóa phân loại ODONATA 9 10 875