Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra sinh 8

Được đăng lên bởi luonghongthai90
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
*Ma trận:
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Tên chủ đề, (nội
dung, chương…)

Nhận biết

Thông hiểu
- Những hiểu biết
về bệnh sỏi thận

Chương VII.
Bài tiết

- Nơi tạo nước tiểu
đầu
- Số lượng đơn vị
chức năng thận
- Cơ quan quan trọng
nhất của thận.
Số câu: 3
Số điểm: 0.75 điểm
= 75%

Số câu: 1
Số điểm:0.25điểm
= 25%
- Chức năng của
lớp mỡ dưới da.
- Mô tả cấu tạo da
phù hợp với chức
năng của da?
Số câu: 2
Số điểm: =2.25đ
= 75%
- Trình bày các - Vẽ và xác định các Vận dụng giải
biện pháp bảo vệ bộ phận của Nơron
thích các phản xạ
hệ thần kinh.
có điều kiện ở
người.

TS câu: 4
TS điểm: 1đ
10%
ChươngVIII
Da
TS câu: 5
TS điểm: 3đ
30 %
Chương IX
Thần kinh và
giác quan

TS câu: 7
TS điểm: 6đ
60%
TS câu: 16
TS điểm: 10đ
100%

- Mô tả cấu tạo da
- Cơ quan bài tiết da
- Do đâu da mềm mại
và không thấm nước.
Số câu: 3
Số điểm: 0.75 điểm
= 25%
- Số lượng dây Tk
tủy.
- Bộ phận phát triển
nhất của vỏ não.
- Xác định loại dây
TK tủy.
- Xác định vùng thị
giác trên vỏ não.
Số câu: 4
Số điểm: 1 điểm
= 16.7%
Số câu: 10
Số điểm: =2.5đ
25%

Số câu: 1
Số điểm: = 2đ
= 33.3%
Số câu: 4
Số điểm: =4.5đ
45%

Số câu: 1
Số điểm: =2đ
=33.3 %
Số câu: 1
Số điểm: =2đ
= 20%

*Đề kiểm tra
I.Trắc nghiệm (3 điểm):
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Nước tiểu đầu được tạo thành ở đâu?
A. Vỏ thận B. Bể thận C. Đơn vị chức năng
D. Cầu thận
Câu 2. Số lượng đơn vị chức năng của 1 quả thận là bao nhiêu?
A. 1 triệu B. 2 triệu C. 3 triệu D. 4 triệu
Câu 3. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết là :
A. Thận
B. Bóng đái C. Ống dẫn tiểu D. Ống đái

Số câu: 1
Số điểm: =1đ
= 16.7%
Số câu: 1
Số điểm: =1đ
= 10%

Câu 4. Bệnh nào xây ra do sự kết tinh muối khoáng và các chất khác trong nước tiểu :
A. Viêm thận
B. Sỏi thận
C. Nhiễm trùng thận
D. A và B
Câu 5. Cấu tạo của da gồm:
A.Lớp biểu bì, lớp bì, lớp cơ
C.Lớp bì, lớp mỡ dưới da và lớp cơ
B.Lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da và lớp cơ D. Lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ dưới da.
Câu 6. Cơ quan đảm nhận vai trò bài tiết mồ hôi ?
A. Lớp biểu bì
B. Lớp mỡ C. Tuyến mồ hôi D. Lớp bì
Câu 7. Do đâu da mềm và không thấm nước ?
A. Lớp biểu bì
B. Lớp mỡ C. Tuyến mồ hôi D. Tuyến nhờn
Câu 8. Vai trò của lớp mỡ dưới da ?
A. Bài tiết mồ hôi
C. Tạo lớp cách nhiệt cho cơ thể
B. Làm da mềm
D. Bài tiết chất nhờn
Câu 9. Có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy ?
A. 12
B. 22
C. 32
D. 42
Câu 10. Bộ phận nào của não phát triển nhất ?
A. Trụ não B. Đại não C. Tiểu não D. Não trung gian
Câu 11. Dây TK tủy thuộc loại dây gì ?
A. Hướng tâm
B. Li tâm C. Pha
D. Tất cả sai
Câu 12. ...
*Ma trận:
Tên chủ đề, (nội
dung, chương…)
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
Chương VII.
Bài tiết
- Nơi tạo nước tiểu
đầu
- Số lượng đơn vị
chức năng thận
- Cơ quan quan trọng
nhất của thận.
- Những hiểu biết
về bệnh sỏi thận
TS câu: 4
TS điểm: 1đ
10%
Số câu: 3
Số điểm: 0.75 điểm
= 75%
Số câu: 1
Số điểm:0.25điểm
= 25%
ChươngVIII
Da
- Mô tả cấu tạo da
- Cơ quan bài tiết da
- Do đâu da mềm mại
và không thấm nước.
- Chức năng của
lớp mỡ dưới da.
- Mô tả cấu tạo da
phù hợp với chức
năng của da?
TS câu: 5
TS điểm: 3đ
30 %
Số câu: 3
Số điểm: 0.75 điểm
= 25%
Số câu: 2
Số điểm: =2.25đ
= 75%
Chương IX
Thần kinh và
giác quan
- Số lượng dây Tk
tủy.
- Bộ phận phát triển
nhất của vỏ não.
- Xác định loại dây
TK tủy.
- Xác định vùng thị
giác trên vỏ não.
- Trình bày c
biện pháp bảo vệ
hệ thần kinh.
- Vẽ xác định các
bộ phận của Nơron
Vận dụng giải
thích các phản xạ
điều kiện
người.
TS câu: 7
TS điểm: 6đ
60%
Số câu: 4
Số điểm: 1 điểm
= 16.7%
Số câu: 1
Số điểm: = 2đ
= 33.3%
Số câu: 1
Số điểm: =2đ
=33.3 %
Số câu: 1
Số điểm: =1đ
= 16.7%
TS câu: 16
TS điểm: 10đ
100%
Số câu: 10
Số điểm: =2.5đ
25%
Số câu: 4
Số điểm: =4.5đ
45%
Số câu: 1
Số điểm: =2đ
= 20%
Số câu: 1
Số điểm: =1đ
= 10%
*Đề kiểm tra
I.Trắc nghiệm (3 điểm):
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Nước tiểu đầu được tạo thành ở đâu?
A. Vỏ thận B. Bể thận C. Đơn vị chức năng D. Cầu thận
Câu 2. Số lượng đơn vị chức năng của 1 quả thận là bao nhiêu?
A. 1 triệu B. 2 triệu C. 3 triệu D. 4 triệu
Câu 3. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết là :
A. Thận B. Bóng đái C. Ống dẫn tiểu D. Ống đái
kiểm tra sinh 8 - Trang 2
kiểm tra sinh 8 - Người đăng: luonghongthai90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
kiểm tra sinh 8 9 10 721