Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Thuật Kết Tinh

Được đăng lên bởi Nhat Dinh Do
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1743 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 7
KỸ THUẬT KẾT TINH & XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHẢY

KỸ THUẬT KẾT TINH
Kết quả cuối cùng của quá trình chiết tách, phân lập và tinh chế
là phải thu được hợp chất sạch, thông thường dưới dạng tinh thể
ngoài trừ những chất lỏng và chất vô định hình không thể kết
tinh được .
Quá trình kết tinh bao gồm việc chọn dung môi, hoà tan nóng và
lọc, gạn tinh thể ra khỏi dung dịch mẹ và làm khô tinh thể.
Trong các bước trên việc chọn dung môi thích hợp có tầm quan
trọng quyết định kết quả của sự kết tinh.

Chọn dung môi
Đối với các hợp chất đã biết, thường trong các tài liệu tham khảo
đều có cho biết dung môi kết tinh và điểm chảy của nó.
Đối với các chất chưa biết, phải chọn dung môi để kết tinh theo các
qui tắc sau:
- Một dung môi tốt để kết tinh một hợp chất khi nó hòa tan được
nhiều hợp chất đó ở nhiệt độ sôi, và rất ít tan ở nhiệt độ thường.
- Nếu không tìm được dung môi thích hợp thì phải phối hợp 2 dung
môi. Trong 2 dung môi đó, phải có một dung môi có khả năng hòa
tan nhiều hợp chất kết tinh ở nhiệt độ sôi và dung môi kia thì không
hoặc ít hòa tan. Hai dung môi này phải hỗn hợp với nhau thành một
dung dịch trong suốt và đồng nhất.

Một chất rắn dễ hòa tan trong dung môi có cấu trúc hình học tương
tự nó.
- Các chất có nhiều nhóm OH, các glycoside dễ tan trong các dung
môi ưa nước như MeOH, EtOH và các hỗn hợp dung môi có nước.
- Các hợp chất dễ tan trong nước sẽ khó tan trong các dung môi hữu
cơ và ngược lại.
- Dung môi dùng kết tinh không được tạo thành hợp chất mới với
chất kết tinh.
- Dung môi kết tinh tốt phải có nhiệt độ sôi tương đối cao.
Trên thực tế để kết tinh các hợp chất tự nhiên, ta hay dùng MeOH
hoặc hỗn hợp của MeOH với một dung môi khác.

Cách xác định độ hoà tan của một chất đối với dung môi
Cân một lượng chính xác chất tan trong ống nghiệm, dùng ống hút có
chia vạch 0,1 ml nhỏ dung môi muốn hòa tan chất kết tinh, nhỏ từ từ
vào cho đến khi hợp chất tan hoàn toàn.Cần lắc mạnh ống nghiệm để
hoà tan chất.
Tỷ lệ giữa lượng chất rắn với thể tích dung môi đủ để hòa tan hoàn
toàn là độ hòa tan của dung môi ấy với chất rắn ở nhiệt độ thường.
Cách xác định độ hòa tan ở nhiệt độ sôi cũng tiến hành tương tự, và
được thực hiện trong nồi đun cách thủy.
Căn cứ vào độ hòa tan đã được xác định để tính lượng dung môi cần
thiết cho sự kết tinh.

Cách hòa tan nóng
Trường hợp dùng một dung môi: Đun cách thủy đến sôi đồng thời lắc đều. Khi
dung dịch trở nên trong suốt, lấy bình ra để nguội và cho vào tủ lạnh để yên kết tinh.
Trường hợp dùng hỗn hợp 2 dung môi : thí dụ...
Bài 7
KỸ THUẬT KẾT TINH & XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHẢY
Kỹ Thuật Kết Tinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Thuật Kết Tinh - Người đăng: Nhat Dinh Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Kỹ Thuật Kết Tinh 9 10 897