Ktl-icon-tai-lieu

Logic hoc

Được đăng lên bởi Hieu Nguyen
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÔGÍC HỌC

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải

1

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU CỦA LÔGIC HỌC HÌNH THỨC.
1.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA LÔGIC HỌC

1.1.1. Thuật ngữ “lôgic”
a. Về từ nguyên.
- Từ “lôgic” lại xuất phát từ một từ khác cũng của Hy
Lạp là “lôgôs” (oos) có nghĩa là “lời nói”, “lý lẽ”,
“trí tuệ”…,
- Người đầu tiên dùng thuật ngữ “lôgôs” là nhà triết học
Hêraclit (520 – 460 Tr.CN).
- Arixtôt, ông tổ của lôgic học
Thượng tá Nguyễn Thanh Hải

2

b. Ý nghĩa của thuật ngữ “lôgic”.

- Dùng để chỉ các mối liên hệ có tính tất yếu, có tính
quy luật giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới
khách quan.
- Dùng để chỉ các mối liên hệ có tính quy luật giữa ý
nghĩ, các tư tưởng trong tư duy, trong lập luận.
- Dùng để chỉ một môn khoa học nghiên cứu về tư duy
đúng là lôgíc học.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải

3

1.1.2. Sơ lược lịch sử phát triển của lôgic học.
- Lôgic học có một lịch sử lâu đời, xuất hiện gần như
cùng một thời gian (thế kỷ IV – III tr.CN) ở các trung
tâm văn minh lớn của nhân loại là Hy Lạp, Ấn Độ,
Trung Hoa.
- Trước Aristote đã có các tư tưởng về logic trong các tác
phẩm của Democricte, Heraclite, Socrate, Platon, nhưng
các tư tưởng đó chỉ xuất hiện một rải rác, chưa thành hệ
thống.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải

4

* Thời kỳ cổ đại.
- Lôgic học được trình bày một cách có hệ thống, thành môn
học, được viết thành sách, lần đầu tiên là ở Hy Lạp, do
Arixtôt (384 – 322 tr.CN) cùng các học trò thực hiện. Đó là
tác phẩm “Organông” (có nghĩa là công cụ giúp tư duy đúng
đắn). Chính vì vậy, người ta coi Arixtôt là người sáng lập ra
lôgic hình thức.
- Arixtôt đã đề cập đến các vấn đề của Lôgic học hình thức như
khái niệm, phán đoán, suy luận diễn dịch, chứng minh và đưa
ra ba trong bốn quy luật cơ bản của tư duy: Quy luật đồng
nhất, quy luật phi mâu thuẫn, quy luật triệt tam. Ông là người
đầu tiên xác định được các quy tắc cho hoạt động tư duy
đúng.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hải

5

* Thời kỳ phục hưng ( TK XVI) đến thời kỳ cận đại (
TK XIX)
- Suốt thời trung cổ logic học phát triển không đáng kể chủ
yếu là phát triển logic học của Aristote.
- Sang thời kỳ phục hưng, các nghành khoa học có những
đột phát mới và phát triển nhảy vọt. Lôgic học Arixtôt
trở lên trật hẹp và có những hạn chế. Các nhà tư tưởng
nhận thấy cần phải có thêm các phương pháp tư duy mới
nhằm tìm kiếm chân lý và thúc đẩy khoa học phát triển,.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải

6

* Thời kỳ hiện đại.
- Nhìn chung logic hiện đại có xu hướng nghiên về
logic toán.
- Trong những thập niên gần đây x...
LÔGÍC HỌC
1Thượng tá Nguyễn Thanh Hải
Logic hoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Logic hoc - Người đăng: Hieu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Logic hoc 9 10 956