Ktl-icon-tai-lieu

Luyện giải hàm số đồ thị

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CLB Gia Sư Bài Thi Khoa Học: 
……………………………………………………………..Trần Mậu Tú-TMT-……………………………………………………………………

LỜI NÓI ĐẦU:
Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể trình bày 1 cách dễ hiểu nhất, giúp các em có thể nắm
bắt nội dung dễ dàng nhất, nhưng vì không có thời gian và trình độ còn có hạn nên tôi
viết hơi dài, nếu có thời gian tôi sẽ viết nó ngắn gọn hơn.
Tôi hi vọng đây là chuyên đề bổ ích cho học sinh, đặc biệt là giáo viên, chuyên đề này
đã đi giải mã thành công 1 loại toán quen thuộc, nó có thể áp dụng cho bất kỳ bài toán
nào về dạng chúng ta đang bàn tới.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các độc giả về phương pháp này, các độc giả
gửi ý kiến về cho tác giả qua đia chỉ gmail: tranmautu@gmail.com.
Cuối cùng xin chân thành cám ơn độc giả đã đọc chuyên đề của tôi, trong quá trình biên
soạn sẽ không tránh khỏi sai sót nên mong được chỉ giáo.
Trần Mậu Tú-TMT-

MỤC LỤC:





Cơ sở lý luyết và triển khai ý tưởng………………………………..3->5.
Ví dụ về sự độc đáo của phương pháp………………… ……………5->49
Các ứng dụng đẹp và hay……………………………………………49->HẾT.

CHUYÊN ĐỀ:

Biên soạn: Trần Mậu Tú-TMT-

1
TÔI LÀ NGƯỜI VIẾT CHUYÊN ĐỀ NÀY NHẰM GIÚP CÁC EM TƯ DUY,PHÂN TÍCH CHỨ KHÔNG
PHẢI LÀ GIÚP CÁC EM” TRÌNH BÀY 1 BÀI TOÁN” VIỆC CỦA CÁC EM LÀ TỰ MÌNH TRÌNH BÀY
DỰA VÀO Ý TƯỞNG ĐÓ CỦA TÔI.
TRẦN MẬU TÚ-TMT-

CLB Gia Sư Bài Thi Khoa Học: 
……………………………………………………………..Trần Mậu Tú-TMT-……………………………………………………………………

Phong Thái Mới Cho
Loại Toán:
Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu,
đạt cực trị trong 1 khoảng đoạn bất kỳ

,
Và các ứng dụng đẹp
nào đó khoảng đoạn này tùy ý.

ÔN THI NĂM NAY
 Các em thân mến, học tập cần 1 niềm đam mê và sáng tạo, các em sẽ thấy được 1
ứng dụng rất độc đáo của định lý viète.
 Loại toán này rất quen thuộc, nhưng cách chúng ta làm loại toán này vận dụng
phần nhiều kiến thức không được học ở lớp, mà khi đi thi nếu làm các cách đó đôi
khi còn không có điểm, và đặc biệt các em lại phải nhớ định lý đảo về dấu của tam
thức bậc hai.
 Chúng ta sẽ thấy được 1 ứng dụng vô cùng độc đáo về định lý viete.
 Được trình bày dưới dạng trình bày vào word nên có nhiều vấn đề không thể giải
thích cặn kẻ để các em có thể hiểu được sâu , bản chất của vấn đề, nên tác giả sẽ
thực hiện 1 vi deo về phương pháp này, mong các em ủng hộ nhiệt tình.
 Loại toán này các em có thể làm theo cách khác nhau, nhưng phong cách trong
phương pháp này vô cùng thú vị và ấn tượng, mong các em có thể thu nhận được
ki...
 !"# 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"%&'()*'*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
LỜI NÓI ĐẦU:
Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể trình bày 1 cách dễ hiểu nhất, giúp các em có thể nắm
bắt nội dung dễ dàng nhất, nhưng vì không có thời gian và trình độ còn có hạn nên tôi
viết hơi dài, nếu có thời gian tôi sẽ viết nó ngắn gọn hơn.
Tôi hi vọng đây là chuyên đề bổ ích cho học sinh, đặc biệt là giáo viên, chuyên đề này
đã đi giải mã thành công 1 loại toán quen thuộc, nó có thể áp dụng cho bất kỳ bài toán
nào về dạng chúng ta đang bàn tới.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các độc giả về phương pháp này, các độc giả
gửi ý kiến về cho tác giả qua đia chỉ gmail: tranmautu@gmail.com.
Cuối cùng xin chân thành cám ơn độc giả đã đọc chuyên đề của tôi, trong quá trình biên
soạn sẽ không tránh khỏi sai sót nên mong được chỉ giáo.
Trần Mậu Tú-TMT-
MỤC LỤC:
Cơ sở lý luyết và triển khai ý tưởng………………………………..3->5.
Ví dụ về sự độc đáo của phương pháp………………… ……………5->49
Các ứng dụng đẹp và hay……………………………………………49->HẾT.
CHUYÊN ĐỀ: Biên soạn: Trần Mậu Tú-TMT-
+
TÔI LÀ NGƯỜI VIẾT CHUYÊN ĐỀ NÀY NHẰM GIÚP CÁC EM TƯ DUY,PHÂN TÍCH CHỨ KHÔNG
PHẢI LÀ GIÚP CÁC EM” TRÌNH BÀY 1 BÀI TOÁN” VIỆC CỦA CÁC EM LÀ TỰ MÌNH TRÌNH BÀY
DỰA VÀO Ý TƯỞNG ĐÓ CỦA TÔI.
TRẦN MẬU TÚ-TMT-
Luyện giải hàm số đồ thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện giải hàm số đồ thị - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Luyện giải hàm số đồ thị 9 10 635