Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio

Được đăng lên bởi elfender98
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1825 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giúp HS tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio
lI- PHẦN MỞ ĐẦU
I.1. Lí do chọn đề tài.
Việc dạy và học toán có sự hỗ trợ của máy tính đã trở nên rất phổ biến
trên toàn thế giới. Trong các tài liệu giáo khoa của các nước có nền giáo dục tiên
tiến luôn có thêm chuyên mục sử dụng máy tính để giải toán.
Ở nước ta, kể từ năm 2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngoài việc đã tổ chức
các kì thi học sinh giỏi cấp khu vực “Giải toán trên máy tính Casio” cho học
sinh phổ thông còn cho phép tất cả thí sinh được sử dụng các loại máy tính
CASIO fx-500A, CASIlO fx-500MS, CASIO fx-570MS… trong các kì thi cấp
quốc gia. Nhưng đối với một số trường trong huyện, nhiều năm vẫn chưa có học
sinh tham gia hoặc có tham gia nhưng kết quả đạt được chưa cao, nguyên nhân
do kiến thức về sử dụng máy tính bỏ túi còn mới mẻ nên bước đầu giáo viên còn
bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu và tìm tòi tài liệu. Do đó mà
nhiều giáo viên còn ngại khi được giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh
giỏi giải toán rên máy tính điện tử. Mặt khác các tài liệu để giáo viên tham khảo
còn ít và chưa thực sự có tính hệ thống.
Trong khi đó nhu cầu học hỏi của học sinh ngày càng cao, các em thích
tìm hiểu ham học hỏi, khám phá những kiến thức mới lạ trên máy tính điện tử.
Còn về phía giáo viên lại không được đào tạo cơ bản về nội dung này, hầu hết
giáo viên tự tìm hiểu, nghiên cứu các kiến thức về máy tính điện tử.
Máy tính điện tử giúp giáo viên và học sinh bổ sung nhiều kiến thức Toán
học cơ bản, hiện đại và thiết thực. Nhờ khả năng xử lí dữ liệu phức tạp với tốc
độ cao, máy tính điện tử cho phép thiết kế những bài tập toán gắn với thực tế
hơn.Chính vì vậy tôi thấy việc giới thiệu sử dụng máy tính điện tử bỏ túi trong
chương trình giáo dục phổ thông là một việc cần thiết và thích hợp trong hoàn
cảnh kinh tế hiện nay và đưa ra một vài giải pháp : “Giúp Học sinh tiếp cận,
luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio”.
I.2.Mục đích nghiên cứu
Nâng cao chất lương giáo dục, đặc biệt là chất lượng bồi dưỡng đội tuyển
học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio.
Phát huy tính tích cực, chủ động sang tạo, năng lực tự học của học sinh,
tạo điều kiện cho các em hứng thú học tập bộ môn.
Nêu nên một số kinh nghiệm của bản thân về: “Giúp Học sinh tiếp cận,
luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio”.
I.3. Thời gian – Địa điểm
Thời gian: Năm học 2009 – 2010.
Địa điểm: Trường THPT Thới Long
I.4. Đóng góp mới về mặt lí luận. về mặt thực ti...
Giúp HS tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio
lI- PHẦN MỞ ĐẦU
I.1. Lí do chọn đề tài.
Việc dạy và học toán có sự hỗ trợ của máy tính đã trở nên rất phổ biến
trên toàn thế giới. Trong các tài liệu giáo khoa của các nước có nền giáo dục tiên
tiến luôn có thêm chuyên mục sử dụng máy tính để giải toán.
Ở nước ta, kể từ năm 2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngoài việc đã tổ chức
các kì thi học sinh giỏi cấp khu vực “Giải toán trên máy tính Casio” cho học
sinh phổ thông còn cho phép tất cả thí sinh được sử dụng các loại máy tính
CASIO fx-500A, CASIlO fx-500MS, CASIO fx-570MS… trong các kì thi cấp
quốc gia. Nhưng đối với một số trường trong huyện, nhiều năm vẫn chưa có học
sinh tham gia hoặc có tham gia nhưng kết quả đạt được chưa cao, nguyên nhân
do kiến thức về sử dụng máy tính bỏ túi còn mới mẻ nên bước đầu giáo viên còn
bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu và tìm tòi tài liệu. Do đó mà
nhiều giáo viên còn ngại khi được giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh
giỏi giải toán rên máy tính điện tử. Mặt khác các tài liệu để giáo viên tham khảo
còn ít và chưa thực sự có tính hệ thống.
Trong khi đó nhu cầu học hỏi của học sinh ngày càng cao, các em thích
tìm hiểu ham học hỏi, khám phá những kiến thức mới lạ trên máy tính điện tử.
Còn về phía giáo viên lại không được đào tạo cơ bản về nội dung này, hầu hết
giáo viên tự tìm hiểu, nghiên cứu các kiến thức về máy tính điện tử.
Máy tính điện tử giúp giáo viên và học sinh bổ sung nhiều kiến thức Toán
học cơ bản, hiện đại và thiết thực. Nhờ khả năng xử lí dữ liệu phức tạp với tốc
độ cao, máy tính điện tử cho phép thiết kế những bài tập toán gắn với thực tế
hơn.Chính vì vậy tôi thấy việc giới thiệu sử dụng máy tính điện tử bỏ túi trong
chương trình giáo dục phổ thông là một việc cần thiết và thích hợp trong hoàn
cảnh kinh tế hiện nay và đưa ra một vài giải pháp : “Giúp Học sinh tiếp cận,
luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio”.
I.2.Mục đích nghiên cứu
Nâng cao chất lương giáo dục, đặc biệt là chất lượng bồi dưỡng đội tuyển
học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio.
Phát huy tính tích cực, chủ động sang tạo, năng lực tự học của học sinh,
tạo điều kiện cho các em hứng thú học tập bộ môn.
Nêu nên một số kinh nghiệm của bản thân về: “Giúp Học sinh tiếp cận,
luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio”.
I.3. Thời gian – Địa điểm
Thời gian: Năm học 2009 – 2010.
Địa điểm: Trường THPT Thới Long
I.4. Đóng góp mới về mặt lí luận. về mặt thực tiễn
* Ý nghĩa lí luận:
+ Kết quả vận dụng của giải pháp đóng góp một phần nhất định vào phát
triển lí luận dạy học Toán nói riêng, các môn học khác nói chung thông qua giải
các bài tập Toán bằng máy tính bỏ túi Casio.
Tổ Toán – Tin học 1
Luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio - Người đăng: elfender98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio 9 10 447