Ktl-icon-tai-lieu

Marketing Mix và 4p

Được đăng lên bởi phucdien54tc3
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Marketing Mix và 4p
Định vị giá trị trên thị trường
Marketing là gì? Định nghĩa mà nhiều nhà marketing học được khi họ bắt đầu gia nhập vào
thế giới Marketing là:
Tung đúng sản phẩm đúng chỗ, với mức giá hợp lý, và đúng thời điểm
Thật đơn giản! Bạn chỉ cần sản xuất ra 1 sản phẩm mà mọi người muốn, bán ở những chỗ
có đông người qua lại, định giá sản phẩm hợp lý với giá trị mà khách hàng muốn mua nó,
rồi bán vào thời điểm mà khách hàng muốn mua.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng bạn phải làm rất nhiều việc và cũng rất khó để biết được khách
hàng muốn gì, ngoài ra bạn phải xác định nơi nào khách hàng sẽ mua. Sau đó tìm cách
sản xuất sản phẩm với giá cả hợp lý. Và kết hợp tất cả chúng trong cùng một thời điểm.
Nhưng chỉ cần làm sai một trong các yếu tố cũng có thể gây ra thảm họa. Chẳng hạn như
bạn bán một chiếc xe hơi tiết kiệm nhiên liệu ở một quốc gia mà giá nhiện liệu rất rẻ, hay
bán sách giáo khoa sau ngày khai trường, hoặc bán một sản phẩm với giá quá cao hay quá
thấp để thu hút khách hàng mục tiêu.
Marketing mix là một ý tưởng tuyệt vời giúp các kế hoạch kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
của bạn thông suốt, và tránh được các sai lầm hay tổn thất.

Hiểu rõ các công cụ
Marketing mix hay 4P trong marketing thường được hiểu như nhau. Nhưng thật sự thì
chúng không hoàn toàn giống nhau.
Marketing mix là một cụm từ thường dùng để diễn tả những cách thức khác nhau để công
ty đưa sản phẩm hay dịch vụ của mình ra thị trường. 4Ps chỉ một cách phổ biến để định
nghĩa marketing mix, và được E J McCarthy nói đến lần đầu tiên vào năm 1960.
4P gồm:
·

Sản phẩm hoặc dịch vụ (Product or Service)

·

Kênh phân phối (Place)

·

Giá (Price)

·

Chiêu thị (Promotion)

Để hiểu 4P thì cách tốt nhất là đặt ra những câu hỏi cần thiết để định nghĩa marketing mix.
Dưới đây là những câu hỏi có thể giúp bạn hiểu được từng yếu tố đó.
Sản phẩm (Product or Service)
·

Khách hàng muốn điều gì từ sản phẩm/dịch vụ của chúng ta? Cần những gì để

thỏa mãn điều đó?
·

Những tính năng gì của sản phẩm cần thỏa mãn nhu cầu của khách hàng?
o

Có phải bạn đã bỏ qua những tính năng đó?

o

Có phải bạn đã thêm vào những tính năng không cần thiết ?

·

Khách hàng có thể sử dụng sản phẩm ở đâu và như thế nào?

·

Sản phẩm trông như thế nào? Khách hàng sẽ tìm hiểu cách sử dụng như thế

nào?
·

Kích cỡ, màu sắc?

·

Tên gọi của sản phẩm?

·

Làm thế nào để khác biệt hóa với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh?

·

Chi phí nào là cao nhất, để khi bán ra sản phẩm vẫn có lãi?

Kênh phân phối (Place)
·

Khách hàng có thể t...
Marketing Mix và 4p
Định vị giá trị trên thị trường
Marketing là gì? Định nghĩa mà nhiều nhà marketing học được khi họ bắt đầu gia nhập vào
thế giới Marketing là:
Tung đúng sản phẩm đúng chỗ, với mức giá hợp lý, và đúng thời điểm
Thật đơn giản! Bạn chỉ cần sản xuất ra 1 sản phẩm mà mọi người muốn, bán ở những chỗ
có đông người qua lại, định giá sản phẩm hợp lý với giá trị mà khách hàng muốn mua nó,
rồi bán vào thời điểm mà khách hàng muốn mua.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng bạn phải làm rất nhiều việc và cũng rất khó để biết được khách
hàng muốn gì, ngoài ra bạn phải xác định nơi nào khách hàng sẽ mua. Sau đó tìm cách
sản xuất sản phẩm với giá cả hợp lý. Và kết hợp tất cả chúng trong cùng một thời điểm.
Nhưng chỉ cần làm sai một trong các yếu tố cũng có thể gây ra thảm họa. Chẳng hạn như
bạn bán một chiếc xe hơi tiết kiệm nhiên liệu ở một quốc gia mà giá nhiện liệu rất rẻ, hay
bán sách giáo khoa sau ngày khai trường, hoặc bán một sản phẩm với giá quá cao hay quá
thấp để thu hút khách hàng mục tiêu.
Marketing mix là một ý tưởng tuyệt vời giúp các kế hoạch kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
của bạn thông suốt, và tránh được các sai lầm hay tổn thất.
Hiểu rõ các công cụ
Marketing mix hay 4P trong marketing thường được hiểu như nhau. Nhưng thật sự thì
chúng không hoàn toàn giống nhau.
Marketing mix là một cụm từ thường dùng để diễn tả những cách thức khác nhau để công
ty đưa sản phẩm hay dịch vụ của mình ra thị trường. 4Ps chỉ một cách phổ biến để định
nghĩa marketing mix, và được E J McCarthy nói đến lần đầu tiên vào năm 1960.
4P gồm:
· Sản phẩm hoặc dịch vụ (Product or Service)
· Kênh phân phối (Place)
· Giá (Price)
· Chiêu thị (Promotion)
Để hiểu 4P thì cách tốt nhất là đặt ra những câu hỏi cần thiết để định nghĩa marketing mix.
Dưới đây là những câu hỏi có thể giúp bạn hiểu được từng yếu tố đó.
Sản phẩm (Product or Service)
· Khách hàng muốn điều gì từ sản phẩm/dịch vụ của chúng ta? Cần những gì để
thỏa mãn điều đó?
· Những tính năng gì của sản phẩm cần thỏa mãn nhu cầu của khách hàng?
o Có phải bạn đã bỏ qua những tính năng đó?
o Có phải bạn đã thêm vào những tính năng không cần thiết ?
Marketing Mix và 4p - Trang 2
Marketing Mix và 4p - Người đăng: phucdien54tc3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Marketing Mix và 4p 9 10 440