Ktl-icon-tai-lieu

MIỄN DỊCH VÀ KHÁNG THỂ

Được đăng lên bởi Hướng Dương
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2975 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

Tiểu luận môn

SINH HỌC CHỨC NĂNG ĐỘNG VẬT
Đề tài:

MIỄN DỊCH VÀ KHÁNG THỂ

3

GVHD: Th.s Trần Thị Phương Nhung
Lớp học phần: 210511602
DANH SÁCH NHÓM:
Nguyễn Thị Hạnh Duyên

11056581

Vương Thị Hiền

11056651

Lê Xuân Nghĩa

11041621

Huỳnh Hồng Sương

11046301

Tp HCM, tháng 3, 2013

MIỄN DỊCH VÀ KHÁNG THỂ

MỤC LỤC

1

MIỄN DỊCH VÀ KHÁNG THỂ
I.
1)
a)

KHÁNG NGUYÊN, KHÁNG THỂ
Kháng nguyên
Khái niệm

Kháng nguyên là phân tử kích lạ hoặc vật lạ, thường là các protein, khi xâm
nhập cơ thể chủ thì có khả năng kích thích cơ thể chủ sinh ra các đáp ứng miễn
dịch đặc hiệu chống lại chúng.
Thông thường kháng nguyên là một protein hay một polysaccharide, nhưng
nó cũng có thể là bất cứ loại phân tử nào, mang các phân tử hapten nhỏ và gắn với
một protein chuyên chở.
b)


Tính chất
Tính sinh miễn dịch

Là khả năng kích thích sinh ra đáp ứng miễn dịch dịch thể hoặc đáp ứng
miễn dịch qua trung gian tế bào đặc hiệu với kháng nguyên
Tế bào B + Kháng nguyên = Tế bào plasma + Tế bào mang trí nhớ miễn dịch
Tế bào T + Kháng nguyên = Tế bào thực hiện + Tế bào mang trí nhớ miễn dịch
Tính sinh miễn dịch của một kháng nguyên phụ thuộc vào các yếu tố sau:
+Tính lạ của kháng nguyên: Kháng nguyên càng lạ bao nhiêu thì khả năng
kích thích tạo kháng thể càng mạnh bấy nhiêu hay nói cách khác “ kháng nguyên
càng lạ với cơ thể nhận bao nhiêu thì khả năng kích thích tạo ra kháng thể càng
mạnh bấy nhiêu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trong một số trường hợp bệnh lý thì
thành phần của chính bản thân cơ thể cũng có thể gây ra đáp ứng kháng thể chống
lại nó, ta gọi những thành phần này là tự kháng nguyên.
Ví dụ: Albumin của gà hay chim có tính sinh miễn dịch cao hơn của bò khi
cũng đưa vào cơ thể của loài dê.
+ Cấu trúc hóa học của kháng nguyên: Các kháng nguyên thuộc loại protein
và polysaccharid có tính sinh miễn dịch cao khi dùng dưới dạng hòa tan và cả khi
chúng nằm trong một cấu trúc phức hợp. Các kháng nguyên là lipit, steroid và acid
nucleic có tính sinh miễn dịch yếu hoặc không có tính miễn dịch. Kháng nguyên
càng phức tạp về cấu trúc hóa học bao nhiêu thì tính sinh miễn dịch càng mạnh bấy
nhiêu.Các phân tử protein lớn cũng có tính miễn dịch mạnh . Trên cấu trúc đó có
2

MIỄN DỊCH VÀ KHÁNG THỂ

những cấu tạo chịu trách nhiệm chính trong việc kích thích tạo kháng thể, đó là các
quyết định kháng nguyên hay epitop.
Ngoài thành phần hóa học thì cấu trúc lập thể và khả năng tích điện cả ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Tiểu luận môn
SINH HỌC CHỨC NĂNG ĐỘNG VẬT
Đề tài:
MIỄN DỊCH VÀ KHÁNG THỂ
3
GVHD: Th.s Trần Thị Phương Nhung
Lớp học phần: 210511602
DANH SÁCH NHÓM:
Nguyễn Thị Hạnh Duyên 11056581
Vương Thị Hiền 11056651
Lê Xuân Nghĩa 11041621
Huỳnh Hồng Sương 11046301
Tp HCM, tháng 3, 2013
MIỄN DỊCH VÀ KHÁNG THỂ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MIỄN DỊCH VÀ KHÁNG THỂ - Người đăng: Hướng Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
MIỄN DỊCH VÀ KHÁNG THỂ 9 10 212