Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình hóa tấm vật liệu chức năng

Được đăng lên bởi boluxu
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mô hình hóa tấm vật liệu chức năng
Bài báo của Ths. Bùi Quốc Bình (GV Đại học Thủy lợi) trên tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải Số 19 - Tháng 8/2009
Mô hình hóa tấm vật liệu chức năng - Người đăng: boluxu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Mô hình hóa tấm vật liệu chức năng 9 10 430