Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường và các nhân tố sinh thái

Được đăng lên bởi lannguyenab71
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
NGUYỄN THỊ LAN

GV : NGUYỄN THỊ LAN

1

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG I :
SINH VẬT VÀ
MÔI TRƯỜNG
BÀI 41.
MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ
SINH THÁI
NGUYỄN THỊ LAN
NGUYỄN THỊ LAN

2

Thú dữ

Độ ẩm

Ánh sáng

Nhiệt độ

Thỏ rừng

Thức ăn

Mưa

Môi trường sống là gì?

Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả
những gì bao quanh sinh vật.
NGUYỄN THỊ LAN

3

Quan sát hình 41.1:
Hãy cho biết có mấy loại môi trường sống chủ yếu ?

NGUYỄN THỊ LAN

4

MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦA SINH
SINH VẬT
VẬT
I.I. MÔI

MÔI TRƯỜNG SỐNG
CỦA SINH VẬT

MÔI TRƯỜNG NƯỚC

MÔI TRƯỜNG SINH VẬT

MÔI TRƯỜNG
ĐẤT-KHÔNG KHÍ

MÔI TRƯỜNG TRONG
ĐẤT

NGUYỄN THỊ LAN

5

MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGNƯỚC
NƯỚC
MÔI

Cá đuối

Rong

San hô

Bèo hoa dâu
NGUYỄN THỊ LAN

Rùa

Cá thu
6

MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI

ký sinh

Bọ chét

Sán lá gan

Cây tầm gửi sống ký sinh
trên nhiều cây khác

Vòng đời
sán lá
NGUYỄN
THỊgan
LAN

7

MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGĐẤT
ĐẤT--KHÔNG
KHÔNGKHÍ
KHÍ
MÔI

Gà

Chim

Mèo

NGUYỄN THỊ LAN

Bướm

Lợn

Ong

8

MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGSỐNG
SỐNGCỦA
CỦASINH
SINHVẬT
VẬT
MÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGTRONG
TRONGĐẤT
ĐẤT
MÔI

Kiến

Giun đất

Rít

Chuột
chũi
NGUYỄN
THỊ LAN

9

I. Môi trường sống của sinh vật :



* Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất

cả những gì bao quanh sinh vật, tác động trực
tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh
sản của sinh vật.
 - Có 4 loại môi trường sống chủ yếu :
+ Môi trường nước
+ Môi trường trong đất
+ Môi trường đất – không khí (Môi trường trên cạn)
+ Môi trường sinh vật
NGUYỄN THỊ LAN

10

▼Quan sát trong tự nhiên, hãy điền tiếp nội
dung phù hợp vào các ô trống trong bảng 41.1
Bảng 41.1 . Môi trường sống của sinh vật
STT

Tên sinh vật

Môi trường sống

1

Cây hoa hồng

Đất – Không khí

2

Cá Chép

Nước

3

Sán lá gan

Sinh vật

4

Giun đất

Trong đất

5

Địa y

Sinh vật

6

Vi khuẩn

Nước,Không khí, Trong đất,
Sinh vật
NGUYỄN THỊ LAN

11

GV: Chiếu truyện ngắn” Con Rùa
vàng” Chuyện kể rằng: Vào 1 ngày
chủ nhật trời nắng, nóng, 1 tốp HS
đang đi dạo quanh hồ thì nhìn thấy
một chú rùa vàng nổi lên mặt nước.
Các em dừng lại quan sát Rùa vàng
đang bơi và cố tìm cách lên bờ,
trông nó thật vất vả mà không tìm
được lối lên. Một HS đi lại gần
Rùa, đưa tay ra định giúp Rùa,
song Cậu ta đứng phắt dậy. Có
tiếng hỏi:
- Sợ à! Sợ gì để tớ! Cậu kia đáp
- Không sợ rùa mà sợ mùi hôi
thối! Anh kia v...
NGUYỄN THỊ LAN 1
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
GV : NGUYỄN THỊ LAN
Môi trường và các nhân tố sinh thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường và các nhân tố sinh thái - Người đăng: lannguyenab71
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Môi trường và các nhân tố sinh thái 9 10 621