Ktl-icon-tai-lieu

Một số công thức toán trong vật lý

Được đăng lên bởi xuyennv
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 105 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG THỨC TOÁN
I. Hình học
1/. Đường tròn bán kính r:
Chu vi:

Diện tích:
2/. Hình cầu bán kính r:
Diện tích:

Thể tích:

II. Hàm lượng giác góc

c
a

Diện

Diện
b
Diện

,

,

,

...
CÔNG THỨC TOÁN
I. Hình học
1/. Đường tròn bán kính r:
Chu vi:
Diện tích:
2/. Hình cầu bán kính r:
Diện tích:
Thể tích:
II. Hàm lượng giác góc
, , ,
a
Diện
c
Diện
b
Diện
Một số công thức toán trong vật lý - Người đăng: xuyennv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Một số công thức toán trong vật lý 9 10 502