Ktl-icon-tai-lieu

Một số dạng bài tập thấu kính

Được đăng lên bởi Văn Bình Nguyễn
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu tổng hợp các dạng bài tập chính về thấu kính trong chương trình Vật lý THCS được tổng hợp bởi GV. Bùi Văn Học
Một số dạng bài tập thấu kính - Người đăng: Văn Bình Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Một số dạng bài tập thấu kính 9 10 744