Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN BÀI TẬP DI TRUYỀN - SINH HỌC LỚP 9

Được đăng lên bởi thuy-phan1687
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH
GIỎI PHẦN BÀI TẬP DI TRUYỀN - SINH HỌC LỚP 9

Nguyễn Hoàng Thiên Hương

1. Đặt vấn đề
Xã hội ngày càng phát triển, sự hội nhập giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng,
nền kinh tế tri thức đã và đang hình thành. Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp
hóa – hiện đại hóa đất nước. Để có thể hòa nhập cùng thế giới đòi hỏi phải có nguồn nhân
lực đủ tài và chất.
Nhằm tìm ra những con người có đủ yêu cầu trên thì việc phát hiện và bồi dưỡng
học sinh giỏi ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một việc làm cần thiết. Hằng
năm, thông qua các cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi các cấp của ngành giáo dục, chúng
ta chọn lựa ra các học sinh ưu tú để bồi dưỡng, phát triển khả năng tư duy của các em.
Nói đến việc chọn lựa và bồi dưỡng học sinh giỏi nhất là học sinh giỏi môn sinh
học 9 ở các trường THCS thuộc huyện Tiểu Cần, đặc biệt các trường vùng sâu, vùng
xa… là nói đến một công việc cực kì khó khăn. Nhiều trường thậm chí nhiều năm liền
bồi dưỡng cũng không có học sinh đạt giải vòng huyện, vòng tỉnh và dẫn đến kết quả của
huyện ta thấp hơn so với các huyện khác. Trường chúng tôi mặc dù đã có sự quan tâm và
đầu tư nhất định cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh nhưng đáng tiếc tỉ lệ thành công
còn khiêm tốn và số học sinh giỏi môn sinh 9 cũng chưa nhiều.
Vậy làm thế nào để nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh môn sinh học 9?
Đây là một công việc thực sự khó khăn đối với giáo viên dạy bộ môn sinh học 9 ở trường
THCS. Thực tế cho thấy các đề thi học sinh giỏi môn sinh học 9 nhiều năm liền không
chỉ ra những câu hỏi lý thuyết mà còn có nhiều bài tập di truyền cơ bản hoặc nâng cao.
Chính các dạng bài tập này đã khiến cho giáo viên được phân công phụ trách bồi dưỡng
học sinh giỏi thực sự lo lắng, trăn trở và không biết phải bồi dưỡng bài tập di truyền như
thế nào, thậm chí một số giáo viên bỏ qua việc bồi dưỡng bài tập di truyền cho học sinh
và dẫn đến kết quả rất thấp
Tất cả các lý do trên cho thấy đây thực sự là vấn đề hết sức cấp bách cần nhanh
chóng tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết, do đó tôi quyết định chọn đề tài: "
Một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phần bài tập di truyền - sinh học lớp 9 ở
trường THCS Tân Hùng"
2. Thực trạng
2.1. Đặc điểm tình hình của trường lớp, của đối tượng nghiên cứu

2.1.1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục,
của Ban giám hiệu nhà trường, công đoàn.
- Bản thân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt và trên chuẩn
- Nhi...
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH
GIỎI PHẦN BÀI TẬP DI TRUYỀN - SINH HỌC LỚP 9
Nguyễn Hoàng Thiên Hương
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN BÀI TẬP DI TRUYỀN - SINH HỌC LỚP 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN BÀI TẬP DI TRUYỀN - SINH HỌC LỚP 9 - Người đăng: thuy-phan1687
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN BÀI TẬP DI TRUYỀN - SINH HỌC LỚP 9 9 10 118