Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp chứng minh BĐT

Được đăng lên bởi Nguyen Huu Quan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ABC___________ ∑ n h÷ n g ph − ¬ n g ph ¸ p c h ø n g m in h

b§ T ® é c ® ¸ o

___________

1

G LA

g la

∑

n h ÷ n g p h − ¬ n g p h ¸ p c h ø n g m in h

abc

LỜI NÓI ĐẦU
Những năm gần đây Bất đẳng thức (BĐT) giống như một “nữ hoàng” - mang trong mình
nhiều vẻ đẹp huyền bí . Từ những kì thi ĐH – CĐ, HSG Tỉnh hay đến những kì thi Olympic quốc
gia, quốc tế, BĐT được trao cho một vị trí đặc biệt quan trọng. Nó xuất hiện trong bài thi như để thử
thách sự dũng mạnh của các chiến binh…vì thế nó có khả năng “ hô phong, hoán vũ “, nó làm chao
đảo không biết bao nhiêu cái đầu thông minh nhất.
Cũng chính vì vẻ đẹp chứa đựng nhiều sự tiềm ẩn đó mà không biết bao nhiêu anh tài lao vào
cuộc chinh phục đỉnh cao. Hàng loạt những cái tên luôn được giới trẻ yêu Toán, yêu BĐT trong
nước nhắc đến như : Phạm Kim Hùng, Nguyễn Anh Cường, Võ Thành Nam, Bùi Việt Anh… với sự
mới mẻ về phương pháp, sâu sắc về kiến thức. Bên cạnh họ là những tác phẩm tuyệt đỉnh như : Dồn
biến, Only ABC, GLA…với sức “sát thương” khủng khiếp khi đứng cạnh những BĐT đỉnh cao …
Có lẽ vì thế mà BĐT không còn đứng kiêu hãnh như trước nữa, giờ đây một đứa trẻ 15, 17
tuổi có thể nhìn những BĐT ở đẳng cấp quốc tế của những năm về trước với nụ cười ngạo nghễ …
Nhưng cái lung linh huyền ảo đó chưa hẳn đã bị chinh phục, bởi trong dân gian đâu đó vẫn còn mờ
ảo bóng của những anh tài chưa hé lộ.

May mắn cho tôi bởi tôi ít nhất cũng đã một lần được biết đến những điều mới lạ đó, có thể
với tôi một phát minh, 1 sáng kiến quá xa vời bởi còn quá mênh mông những BĐT tôi chỉ dám nhìn
ngắm nó từ rất…rất xa, có những phương pháp giải toán tôi đọc hàng trăm lần mà chưa hiểu hết sự
gửi gắm của tác giả . Nhưng có một ai đó đã nói rằng : “Đừng sợ hãi khi phải đối đầu với một đối
thủ mạnh hơn, mà hãy vui mừng vì bạn đã có cơ hội để chiến đấu hết mình”…tôi thấy mình mạnh
mẽ hơn …!!!

- ph¹m kim chung Đừng sợ hãi khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn, mà hãy vui mừng vì bạn đã có cơ hội để chiến đấu hết mìnhABC___________ ∑ n h÷ n g ph − ¬ n g ph ¸ p c h ø n g m in h

b§ T ® é c ® ¸ o

___________

2

G LA

I.

1

KĨ THUẬT CÔ – SI NGƯỢC DẤU .

# Bài 1 . ( Sáng tạo BĐT – P.K.H ) Cho a, b,c > 0: a + b + c = 3 . Chứng minh bất đẳng thức :
a
b
c
3
+
+
≥
2
2
2
1+ b 1+ c 1+ a
2
a
ab 2 AM − GM
ab 2
ab
=a−
≥ a−
=a−
. Hoàn toàn tương tự ta có :
BG . Ta có :
1 + b2
1 + b2
2b
2

(a + b + c) = 3
a
b
c
1
3
+
+
≥ ( a + b + c ) − ( ab + bc + ca ) ≥ . Do ab + bc + ca ≤
2
2
2
3
1+...
1
___________
ABC
GLA
nh÷ngph¬ngph¸pchøngminh b§T ®éc ®¸o
___________
Đừng s hãi khi phi đối đầu vi mt đối th mnh hơn, mà hãy vui mng vì bn đã có cơ hi để chiến đấu hết mình
gla
abc
nh÷ng ph ¬ng pp chøng minh
LI NÓI ĐẦU
Nhng năm gn đây Bt đẳng thc (BĐT) ging như mt “n hoàng” - mang trong mình
nhiu v đẹp huyn bí . T nhng kì thi ĐH – CĐ, HSG Tnh hay đến nhng kì thi Olympic quc
gia, quc tế, BĐT được trao cho mt v trí đặc bit quan trng. Nó xut hin trong bài thi như để th
thách s dũng mnh ca các chiến binh…vì thế nó có kh năng “ hô phong, hoán vũ “, nó làm chao
đảo không biết bao nhiêu cái đầu thông minh nht.
Cũng chính vì v đẹp cha đựng nhiu s tim n đó mà không biết bao nhiêu anh tài lao vào
cuc chinh phc đỉnh cao. Hàng lot nhng cái tên luôn được gii tr yêu Toán, yêu BĐT trong
nước nhc đến như : Phm Kim Hùng, Nguyn Anh Cường, Võ Thành Nam, Bùi Vit Anh… vi s
mi m v phương pháp, sâu sc v kiến thc. Bên cnh h là nhng tác phm tuyt đỉnh như : Dn
biến, Only ABC, GLA…vi sc “sát thương” khng khiếp khi đứng cnh nhng BĐT đỉnh cao …
Có l vì thếBĐT không còn đứng kiêu hãnh như trước na, gi đây mt đứa tr 15, 17
tui có th nhìn nhng BĐT đẳng cp quc tế ca nhng năm v trước vi n cười ngo ngh
Nhưng cái lung linh huyn o đó chưa hn đã b chinh phc, bi trong dân gian đâu đó vn còn m
o bóng ca nhng anh tài chưa hé l.
May mn cho tôi bi tôi ít nht cũng đã mt ln được biết đến nhng điu mi l đó, có th
vi tôi mt phát minh, 1 sáng kiến quá xa vi bi còn quá mênh mông nhng BĐT tôi ch dám nhìn
ngm nó t rt…rt xa, có nhng phương pháp gii toán tôi đọc hàng trăm ln mà chưa hiu hết s
gi gm ca tác gi . Nhưng có mt ai đó đã nói rng : “Đừng s hãi khi phi đối đầu vi mt đối
th mnh hơn, mà hãy vui mng vì bn đã có cơ hi để chiến đấu hết mình”…tôi thy mình mnh
m hơn …!!!
- ph¹m kim chung -
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Một số phương pháp chứng minh BĐT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp chứng minh BĐT - Người đăng: Nguyen Huu Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Một số phương pháp chứng minh BĐT 9 10 10