Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu cải thiện môi trường lên men thu acid kojic

Được đăng lên bởi Minh Thai Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LÊN MEN THU ACID KOJIC
Nguyễn Minh Thái (BCV)*, Chu Thị Ngọc Hà*, Vũ Thanh Thảo*, Trần Cát Đông*
*

Phòng thí nghiệm Vi Sinh Công Nghệ Dược, Khoa Dược, Đại học Y Dược TP.HCM

Điện thoại: 08. 38295641 - 127
Email: minhthai2511@gmail.com
Mở đầu: Acid kojic được tổng hợp trong quá trình lên men của một số loài nấm nhu Aspergillus,
Penicillium, và có nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Trong công nghiệp mỹ phẩm và chăm sóc sức
khỏe, kojic là thành phần cơ bản để sản xuất các loại kem làm trắng da, kem bảo vệ da, xà phòng làm
trắng và sản phẩm chăm sóc răng. Ở Việt Nam, kojic acid chủ yếu được nhập khẩu từ thị trường nước
ngoài.
Mục tiêu: Trong nghiên cứu này, chúng tôi thay thế thành phần nitơ của môi trường ban đầu và khảo
sát các phương thức lên men thu acid kojic nhằm giảm chi phí sản xuất.
Phương pháp: Năng suất sản xuất acid kojic và sự tăng sinh khối của vi nấm được khảo sát trên môi
trường có nguồn nitơ thay thế (dịch chiết đậu và dịch chiết khoai tây) và ở các nồng độ glucose khác
nhau. Bên cạnh đó chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của pH, chế độ điều chỉnh pH và phương thức bổ
sung dinh dưỡng đến năng suất lên men, từ đó đề nghị công thức và quy trình lên men thích hợp
Kết quả: Năng suất tạo acid đạt cao nhất trên môi trường dịch chiết đậu nành 3,6% và glucose 150 g/l.
Điều kiện lên men thích hợp cho việc sản xuất acid kojic là: bổ sung đường gián đoạn với nồng độ
glucose ban đầu là 30 g/l, bổ sung thêm 10g/l/ngày trong 12 ngày tiếp theo và chỉnh pH môi trường
ban đầu về 5. Năng suất acid kojic đạt 41,4 g/l, hiệu suất chuyển đổi đạt 0,276 g acid kojic /g cơ chất
glucose sau 15 ngày nuôi cấy.
Kết luận: Môi trường thay thế tối ưu và phương thức lên men với chi phí thấp để sản xuất acid kojic
được thiết kế thành công. Các kết quả có thể ứng dụng để sản xuất acid kojic trên quy mô lớn hơn.
Từ khóa: Acid kojic; dịch chiết đậu nành; dịch chiết khoai tây; bổ sung dinh dưỡng gián đoạn.
Tác giả chính: Dược sĩ Nguyễn Minh Thái; Nơi làm việc: Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược, Đại
học Y Dược; Điện thoại: 098200594; Email: minhthai2511@gmail.com
INVESTIGATION ON IMPROVING MEDIUM FOR KOJIC ACID FERMENTATION
Nguyễn Minh Thái*, Chu Thị Ngọc Hà*, Vũ Thanh Thảo*, Trần Cát Đông*
*

Laboratory of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, University of Medicine and

Pharmacy at Ho Chi Minh City
ABSTRACT
Background: Kojic acid is produced biologically by different types of fungi such as Aspergillus spp.
and Penicillium spp., which has m...
NGHIÊN CU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LÊN MEN THU ACID KOJIC
Nguyễn Minh Thái (BCV)*, Chu Thị Ngọc Hà*, Vũ Thanh Thảo*, Trần Cát Đông*
*
Phòng thí nghiệm Vi Sinh Công Nghệ Dược, Khoa Dược, Đại học Y Dược TP.HCM
Điện thoại: 08. 38295641 - 127
Email: minhthai2511@gmail.com
Mở đầu: Acid kojic được tổng hợp trong quá trình lên men của một số loài nấm nhu Aspergillus,
Penicillium, nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Trong công nghiệp mỹ phẩm chăm sóc sức
khỏe, kojic là thành phần cơ bản để sản xuất các loại kem làm trắng da, kem bảo vệ da, xà phòng làm
trắng sản phẩm chăm sóc răng. Ở Việt Nam, kojic acid chủ yếu được nhập khẩu từ thị trường nước
ngoài.
Mục tiêu: Trong nghiên cứu này, chúng tôi thay thế thành phần nitơ của môi trường ban đầu và khảo
sát các phương thức lên men thu acid kojic nhằm giảm chi phí sản xuất.
Phương pháp: Năng suất sản xuất acid kojicstăng sinh khối của vi nấm được khảo sát trên môi
trường có nguồn nitơ thay thế (dịch chiết đậu và dịch chiết khoai tây) và ở các nồng độ glucose khác
nhau. Bên cạnh đó chúng tôi khảo sát nh hưởng của pH, chế độ điều chỉnh pH phương thức bổ
sung dinh dưỡng đến năng suất lên men, từ đó đề nghị công thức và quy trình lên men thích hợp
Kết quả: Năng suất tạo acid đạt cao nhất trên môi trường dịch chiết đậu nành 3,6% và glucose 150 g/l.
Điều kiện lên men thích hợp cho việc sản xuất acid kojic là: b sung đường gián đoạn với nồng độ
glucose ban đầu là 30 g/l, bổ sung thêm 10g/l/ngày trong 12 ngày tiếp theo chỉnh pH môi trường
ban đầu về 5. Năng suất acid kojic đạt 41,4 g/l, hiệu suất chuyển đổi đạt 0,276 g acid kojic /g cơ chất
glucose sau 15 ngày nuôi cấy.
Kết luận: Môi trường thay thế tối ưu phương thứcn men với chi phí thấp để sản xuất acid kojic
được thiết kế thành công. Các kết quả có thể ứng dụng để sản xuất acid kojic trên quy mô lớn hơn.
Từ khóa: Acid kojic; dịch chiết đậu nành; dịch chiết khoai tây; bổ sung dinh dưỡng gián đoạn.
Tác giả chính: Dược sĩ Nguyễn Minh Thái; Nơi làm việc: Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược, Đại
học Y Dược; Điện thoại: 098200594; Email: minhthai2511@gmail.com
INVESTIGATION ON IMPROVING MEDIUM FOR KOJIC ACID FERMENTATION
Nguyễn Minh Thái*, Chu Thị Ngọc Hà*, Vũ Thanh Thảo*, Trần Cát Đông*
*
Laboratory of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, University of Medicine and
Pharmacy at Ho Chi Minh City
ABSTRACT
Background: Kojic acid is produced biologically by different types of fungi such as Aspergillus spp.
and Penicillium spp., which has many potential industrial applications. In cosmetic and health care
industries, it functions as the basic material for the production of skin whitening creams, skin
protective lotions, whitening soaps and tooth care products. In Vietnam, kojic acid is mainly imported.
1
Nghiên cứu cải thiện môi trường lên men thu acid kojic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu cải thiện môi trường lên men thu acid kojic - Người đăng: Minh Thai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghiên cứu cải thiện môi trường lên men thu acid kojic 9 10 425